Copenhagen Game Lab ApS

PÅ FORKANT, DigiCulture og INSIGHTS

Tre forskellige spil, der kan styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen.

PÅ FORKANT

Opbygning af en stressforebyggende kultur og struktur på arbejdspladsen
Hjælper til at spotte tidlige tegn på stress hos dig selv og dine kollegaer
Gør stressforebyggelse til et kollegialt anliggende
Brætspil

Afslutningsvis i spillet diskuterer man hvilke konkrete tiltag, man vil sætte i værk for at opbygge en mere stressforebyggende kultur og struktur på ens egen arbejdsplads.

DigiCulture

Teamsamarbejde i virtuelle arbejdsfællesskaber
Normer og kultur i et digitalt arbejdsmiljø
Trivslen blandt kollegaer i spredte teams

Jeres team kan bruge DigiCulture som et dialogværktøj, der hjælper med at få italesæt svære emner, og emner der ikke typisk bliver talt ordentligt om i det daglige. Det skal gerne hjælpe jeres team til at få skabt et bedre digitalt arbejdsmiljø, hvor trivslen for hver enkel kollega kommer i betragtning.

Digitalt Spil INSIGHTS

Adresserer de formelle og uformelle strukturer i kulturen
Skaber sammenhæng og indsigt i nye og eksisterende teams
Hjælper kollegaer til at italesætte udfordringer på arbejdspladsen Inkl. ny case om at komme tilbage på arbejdspladsen efter corona
Brætspil

INSIGHTS er skabt ud fra et behov for at inddrage hele teamet i en onboardingproces, som er gavnlig for alle parter. Det er udviklet i samarbejde med fageksperter, der har mærket efterspørgslen på strukturelle redskaber til at øge indsigten i arbejdspladskulturen; særligt i forbindelse med nye kollegaers ankomst.