Arbejdsmiljøcentret Human House A/S

REBOARDING POST CORONA

Efter mere end halvandet år med corona er vi endelig tilbage på arbejdspladserne og ‘det nye normale’ er blevet virkelighed. De digitale møder er suppleret med fysiske møder, vi er tilbage i storrumskontoret, ligesom vi nu igen mødes til uformelle snakke ved kaffeautomaten. Men hvad betyder forandringerne og returen til de velkendte rammer egentlig for vores evne til at fokusere, samarbejde og trives – og hvad bør vi være opmærksomme på i det psykiske arbejdsmiljø for at tilbagevenden bliver en god oplevelse for alle?

Under temaet Reboarding post corona sætter vi bl.a. fokus på:

Hvordan corona – positivt såvel som negativt – har påvirket arbejdsfællesskaber og vores evne til at fungere og trives?
Hvad bør der organisatorisk og ledelsesmæssigt fokuseres på i første efterår efter corona?
Indsatser og tiltag, der kan hjælpe fællesskabet, den enkelte og lederen godt tilbage på arbejdspladsen
Risikovurdering af det fysisk arbejdsmiljø – hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan griber vi det an?

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport