KOTU

REFLEKTION OG DIALOG VIA TANKEVÆKKERE

Hvad er det, I ikke får sagt højt i jeres organisation. Et foredrag eller en workshop der tager udgangspunkt i det verbale og non-verbale sprog, vi hele tiden taler internt, på tværs af afdelinger og på tværs af vores organisation.

Hvordan taler vi til hinanden, med hinanden og om hinanden i hverdagen? Hvilke usynlige normer og uskrevne regler hersker? Hvor godt kender vi i grunden hinanden, vores individuelle profil, kultur og verdensbilleder? Hvordan påvirker sproget og vores signaler den enkeltes indsats, og hvad kan vi gøre for at afklare ligheder og forskelle, så det bliver en styrke og ikke en svaghed? Det fortrolige samtalerum med et særligt sæt Tankevækkere/refleksionskort der er udarbejdet til at fremme forståelse og indsigt, og som hjælper med at skabe dialog og fortællinger til gavn for den enkelte og for teamet. Det fortrolige samtalerum har været afprøvet i flere sammenhænge under Covid-19, og fungerer som katalysator til nye vinkler, spejlinger og selvindsigt. Bolden holdes på egen banehalvdel, alle kommer til orde og bliver hørt. Refleksion hos den enkelte såvel som i gruppen aktiveres og omsættes til konstruktive processer. Det fælles sprog/kommunikation skabes i kraft af de historier og delinger, der finder sted i det fortrolige rum.

Få værktøjer til bedre dialog, selvindsigt og forståelse for dine kollegaer og jeres fælles udviklingspotentiale i hverdagen - internt i afdelingen og på tværs af organisationen.