Githa Rasmussen - Karriereloop

Sæt jeres talenter i spil og styrk samarbejdet

“Der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er,” siger kranføreren Ole i Gummi Tarzan. Banalt tænker I måske, men ikke desto mindre rigtigt, tænker jeg. Og endnu vigtigere i et team eller i en afdeling.

At have talent handler ikke om at være bedre end de andre. Det handler om at finde frem til den enkeltes konkrete talenter. Og bruge dem bevidst. At gøre mere af det, I hver især er gode til, så det styrker både den enkelte og teamet.

Jo flere af jeres talenter, I har i spil i hverdagen, desto højere er jeres effektivitet, motivation, arbejdsglæde og drive.

Tilbuddet består af: 3 timers workshop.

En personlig talenttest til alle deltagere (op til 5, flere kan tilkøbes) - en digital løsning, som I altid har ved hånden (på mobilen)

På workshoppen får I indsigt i 34 talenter og mulighederne for at spille hinanden gode. Det gør vi gennem korte oplæg, dialog og små øvelser, så I efter workshoppen har et overblik over jeres afdelings- eller teamtalentpulje, potentialer og mulige udfordringer.

Med andre ord et fælles værktøj til fortsat dialog og fokus på trivsel, samarbejde og udvikling. Workshoppen er bygget op omkring værktøjet Play Your Talent og en faciliteret proces.