GLIFBERG PROCESSER

Samarbejde, kommunikation og trivsel i arbejdsfællesskabet

GLIFBERG PROCESSER faciliterer udviklingsworkshop for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor samarbejde, kommunikation og trivsel er i fokus.

Indholdet kan fx være:

  • Tema: Hvad skal der til, for at vi udvikler vores samarbejde og fastholder et godt arbejdsmiljø, så vi trives og sammen bidrager til, at organisationen fungerer, og kerneopgaven er i fokus?
    Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant). Ledelsen og medarbejdere.
  • Tema: ”En oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress” med udgangspunkt i Pernille Steen Pedersens forskningsprojekt ”Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress”. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse. Målgruppe: Ledelsen og medarbejdere

Varighed 3 - 6 timer alt efter jeres behov. Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der vil være en vekselvirkning mellem mindre faglige oplæg. Vi bruger metoden 1-2-mange: egen refleksion, dialog to og to, erfaringsudveksling i mindre grupper og plenum, så alle er og forbliver aktive undervejs.

Selve indholdet på udviklingsworkshoppen tones, så det rammer jeres aktuelle behov. Lad os derfor tale sammen om, hvad der giver mening for jer, og hvordan en workshop kan se ud, alt efter om vi er sammen 3 eller 6 timer.

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige og private sektor og organisationer. Samt der bygger bro mellem forskning og praksis.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I samarbejdet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.