AnneBack.dk

Samarbejdsworkshop

I denne workshop får I hjælp til at definere det gode team og skabe forståelse, tage ejerskab og finde nye handlemåder.

Formål:

• Afklare hvor teamet befinder sig her og nu

• Definere det gode team og skabe gensidig forståelse

• Tage ejerskab for trivslen

• Finde nye handlemåder

Læs mere https://www.anneback.dk/workshops/