Come-Back ApS

Stress, Post Corona, organisationsændringer? Forebyg stress og sygefravær

Med denne workshop foredrag vil I få en større indsigt i det at have stress samt introduktion til, hvordan det positivt kan introduceres i organisationen, så det kommer på dagsordenen og dermed begynder at forebygge stress i stedet for at behandle dem der får stress.

Foredrag: Der kan være mange årsager til at det mentale helbred er belastet og ofte er vi i virksomheden ikke bekendt med hvordan det står til.

Stress skal aftaburiseres. Man skal kunne snakke om stress og det skal kunne personliggøres. Den enkelte medarbejder skal lære sine egne stresstegn at kende samt tage ansvar for at tage hånd om det. I som organisationen kan hjælpe og tage ansvar ved at fra tid til anden sætte fokus på at bevare dialogen. Sætte det på dagsordenen og italesætte at man ikke vil have stress. Det er hverken sundt for organisationen eller den enkelte medarbejder.

Dette foredrag sætter fokus på den vigtige forebyggende indsats. Hvad man som medarbejder og ledelse med fordel kan være opmærksom på og hvordan man lærer sine egne stresstegn at kende.

Tilvalg til foredrag
Som virksomhed kan I konkretisere indsatsen ved at lave en anonymiseret Trivselsmåling, som giver et 360 graders billede af den nuværende trivselssituation. Foredraget vil dermed tage udgangspunkt i jeres specifikke resultat og de indsatsområder, I med fordel kan tage fat i. Derudover vil den enkelte medarbejder kunne arbejde med sit personlige resultat og dermed gøre indsatsen endnu mere aktuel og værdifuld.

Workshop/andet:
Der kan være mange årsager til at det mentale helbred er belastet og ofte er vi i virksomheden ikke bekendt med hvordan det står til.

Stress skal aftaburiseres. Man skal kunne snakke om stress og det skal kunne personliggøres. Den enkelte medarbejder skal lære sine egne stresstegn at kende samt tage ansvar for at tage hånd om det. I som organisationen kan hjælpe og tage ansvar ved at fra tid til anden sætte fokus på at bevare dialogen. Sætte det på dagsordenen og italesætte at man ikke vil have stress. Det er hverken sundt for organisationen eller den enkelte medarbejder.

Denne workshop sætter fokus på den vigtige forebyggende indsats. Hvad man som medarbejder og ledelse med fordel kan være opmærksom på og hvordan man lærer sine egne stresstegn at kende. Workshoppen starter med en kort intro til den forebyggende indsats og hvordan man som organisation og medarbejder kan sætte stress på dagsordenen. Herefter vil vi afdelingsvis eller i grupper på tværs arbejde med emnet stress, hvordan vi får det aftabuiseret og lærer vores egne og måske vores kollegers stresstegn at kende.

Tilvalg til workshoppen
Som virksomhed kan I konkretisere indsatsen ved at lave en anonymiseret Trivselsmåling, som giver et 360 graders billede af den nuværende trivselssituation. Workshoppen vil dermed tage udgangspunkt i jeres specifikke resultat og de indsatsområder, I med fordel kan tage fat i. Derudover vil den enkelte medarbejder kunne arbejde med sit personlige resultat og dermed gøre indsatsen endnu mere aktuel og værdifuld.