Core Energy

Styrk et bæredygtig arbejdsliv med brug af kropsligt lederskab

Få viden om og træning i hvordan kroppen kan bruges til at styrke et bæredygtigt arbejdsliv, også når der er fart på hverdagen.

Kroppen har vi altid med os. Den kan meget mere end blot transportere vores hoveder, når vi bruger den bevidst. Og det bedste er, at det ikke behøver at tage lang tid at trække på dens potentiale.

Gennem et interaktive foredrag på 1,5 time eller en workshop fra 3 - 7 timer kan I få viden om og konkrete øvelser til hvordan kroppen kan bruges til at styrke et bæredygtigt arbejdsliv i en travl dag.

Med bevidst brug af kroppens ressourcer kan vi passe bedre på os selv i de travle perioder, blive bedre til at lytte og være nærværende, styrke nysgerrighed og dermed arbejdsglæde og ikke mindst gøre noget godt for at sikre en god søvn.

Forvent at I både til foredrag og workshops skal op at stå og opleve og erfare på egen krop den teori I bliver præsenteret for.

Teamerne der kan arbejdes med er: Bæredygtig arbejdsliv i relation til stressforebyggelse og corona opstart. Nærvær og lytning. Søvn - en god nattesøvn starter når du åbner øjnene om morgenen.

Få en introduktion til ovenstående lige ind i øret på podcasten MED KROPPEN SOM ØRE I 4 korte episoder kan du høre om bevidst brug af kroppen til styrkelse af et bæredygtigt arbejdsliv, til at kunne lytte mere nærværende, eller hvordan du i hverdagen styrker dit mod: https://medkroppensomore.libsyn.com/category/Præsentation+af+Embodied+Leadership

Forvent at få øget tillid i deltagergruppen, øget nysgerrighed og ikke mindst konkrete fysiske greb i forhold til det tema vi sætter vi centrum (Bæredygtigt arbejdsliv, nærvær og lytning, søvn).

Styrken ved brug af den kropslige dimension er, at deltagerne ikke blot får teori ind gennem ørene, men også får oplevet teorien og mærket den på egen krop. Det bevirker at de konkrete greb og redskaber bliver langt nemmere at huske og anvende efterfølgende.

På heldags workshop indgår der altid et tilbud om makkerdeling i 4 uger efter afholdt workshop. En gennemtestet metode der understøttet anvendelse af greb i hverdagen.