Githa Rasmussen - Karriereloop

Styrk jeres kommunikation med tusch og papir: introduktion til grafisk facilitering

Grafisk facilitering kan oversættes til: at gøre noget let ved at tegne det.

 

At tegne er ikke målet i sig selv, men tegningerne er et middel til at nå i mål. I mål med fx formidling af viden, den gode kommunikation i hverdagen, dialogen, bedre overblik eller det gode møde.

I rigtig mange situationer kan tegninger tilføje det sidste ekstra til den fælles forståelse, fordi tankemylder og forskellige perspektiver bliver tydelige, når vi tegner dem: vi får et fælles tredje.

Alle kan lære at tegne.

Og det kræver ingen forkundskaber at være med på workshoppen.

Blot nysgerrighed og lysten til at udforske mulighederne med tusch og papir.

I løbet af tre timer kommer vi omkring:

- Indsigt i, hvad grafisk facilitering er, og hvorfor det virker
- Grundlæggende tegneteknikker, herunder brug af farver og skygger
- Opstart af eget ikonbibliotek
- Inspiration til, hvordan deltagerne kan bruge de nye tegnefærdigheder i egen hverdag

Erfaringen er, at de tre timer også skaber god stemning, grin og lyst til kaste sig ud i at tegne fx oversigtstegninger, dagsordener, projektplaner, noter, samtaleskabeloner.

Papir og tuscher til brug på dagen indgår i prisen. Tuschsæt og skitseblok til hver deltager kan tilkøbes.

Workshoppen er tilrettelagt til max. 7 deltagere, så der er mulighed for sparring og feedback undervejs - flere pladser kan tilkøbes.