AnneBack.dk

Teamcoaching

I denne workshop får I hjælp til at definere, hvordan I ønsker at ting skal være, hvad egen og andres rolle er i det og vad I konkret kan gøre.

I teamcoaching bliver I mere bevidste om

• Hvordan I ønsker at tingene skal være

• Hvad ens egen og andres rolle er i det

• Hvor der kunne være behov for at tænke/agere anderledes

Virksomheder bruger ofte teamcoaching i forbindelse med

• Samarbejde

• Fastholdelse, trivsel og stressforebyggelse

Læs mere https://www.anneback.dk/teamudvikling/ og https://www.anneback.dk/coaching/.