AnneBack.dk

Teamprofilworkshop

En teamprofil er en sammenlægning af et teams individuelle personprofiler. Den viser bl.a. teamets styrker og svagheder. Teamet får viden om persontyper og drøfter, hvordan de kan optimere deres samarbejde.

Udbytte

• Bedre kendskab til sig selv og kollegerne

• Respekt

• Øget bevidsthed om styrker og svagheder mhp. opgavefordeling og teamsammensætning

• Bedre kommunikation

Læs mere her https://www.anneback.dk/personprofiler/