Go-emind HEALTHCARE

TILBAGE EFTER STRESS ELLER CORONA - RTB® - RETRAIN THE BRAIN

Deltagerne introduceres for en online løsning med adgang til mental detox fra dysfunktionelle og skadende tankeprocesser og tankeindhold.

Deltagerne introduceres for en online løsning med adgang til mental detox fra dysfunktionelle og skadende tankeprocesser og tankeindhold. Efterfulgt af øvelser, hvor metodens effekt opleves ved "learning by doing". Deltagerne får den nyeste viden om kommunikation og mindset i forhold til arbejdsmiljø.

Deltagene får konkrete redskaber til at ændre den daglige dialog og får mental læring til at at øge sit eget velbefindende. Dette har god effekt, når der en medarbejder kommer tilbage efter sygdom.

CASE gennemgås: LISBETH, marketingansvarlig - tilbage efter sygefravær med alvorlig stress og Corona. Metoden er, med en lille indsats og tidsforbrug, intensiv mental træning med online sessioner efter behov og kan suppleres med efterfølgende support via online platformen Go-emind.com.

Adgang til platformen kan erstatte lange behandlingsforløb og mange terapisessioner. Metoden kan blive en integreret del af virksomhedskulturen. Men en minimal indsats og fornuftig økonomisk investering kan virksomheden opnå synlige resultater både på bundlinjen og med trivslen på virksomheden. Altid lige ved hånden - på smartphone eller computer.

Medarbejdere og ledelse får adgang til konkrete online redskaber, terapi online sessioner og lydfiler på onlineplatformen Go-emind. Medarbejdere og ledere bliver med redskaberne bedre MENTALT, indre og ydre dialog, rustet til udfordringer, forandringer og belastninger. Den "nye" dialog og kommunikation forebygger stress og sygefravær og fremmer trivsel. Medarbejdere tager på daglig basis ansvar for sit eget velbefindende og kan derfor være en større resurse i implementering af sunde strategier og virksomhedskultur.