ARBEJDSMILJØEksperten

Tour de change

Ønsker I at styrke jeres forandringskapacitet? Og, få det bedste ud af både ledere og medarbejdere, i en tid hvor forandringens vinde konstant blæser en tsunami af krav og forventninger om hamskifte ind over jeres virksomhed?

Så tag med på denne to timers workshop, hvor jeres vært Anne Heibøll tager jer med på en inspirerende ”tour de change” ind i forståelsen af bl.a. hvilke psykologiske mekanismer der er i spil ved forandringer, og få viden om hvordan I som virksomhed skaber fælles ejerskab, organisatorisk empowerment og positivt samarbejde i forandringsprocesser.

Anne Heibøll Nielsen er uddannet Cand. mag. Pæd., er certificerer i belastningpsykologi og er ledelseuddannet med fokus på innovations- og forandringsledelse. Erfaringsmæssigt har Anne en baggrund bl.a. som leder i både offentlige og private institutioner, adjunkt, og faglig konsulent på det specialiserede myndighedsområde i en stor dansk kommune.

Forandringer, både store og små, sætter automatisk gang i processer - både i den enkelte og i grupper/organisationer. Nogle mennesker reagerer med glæde og begejstring, og ser frem til ”det spændende nye”, mens andre møder udsigten til forandring tilbageholdende og med bekymring. Udsigten til forandringer i arbejdslivet, hvad enten det er omstillinger, besparelser eller direkte fyringer, kan have store konsekvenser for det enkelte individ og dermed også for en organisation, som står foran disse forandringer.

I denne workshop, som vil veksle mellem teoretiske oplæg og små inspirerende øvelser, vil Anne bl.a. komme ind på nogle af de psykologiske mekanismer der bringes i spil ved forandringer, hvilke forhold der kræver særlig opmærksomhed, og hvordan vi systematisk kan arbejde med at forebygge negative konsekvenser på både organisations-, leder,- kollega- og individ niveau.

De to timer vil bidrage til din viden om:
-Din egen og din medarbejderes viden om EQ – Emotionel Intelligens
-Hjernens forandringskapacitet – ”Surstråler og Salte fisk”
-Hvordan vi skaber organisatorisk empowerment.
-Den narrative ramme - Vi får det vi ønsker, når vi taler om det på den rigtig måde …

Ved at deltage i workshoppen, vil deltagerne få viden om psykologiske processer under forandringer, samt introduktion til et fælles sprog, inspiration og værktøjer til at styrke forandringskapaciteten. Desuden vil I få viden om metoder og tilgange, der skaber et positivt engagement og fælles ejerskab til forandringer. Alt sammen viden der styrker lederes og medarbejderes evne til at indgå i arbejdsfællesskabet, og håndtere de mange forandringer virksomheder står over for, på en sund måde. Alt sammen noget der vil komme til udtryk på arbejdspladsen, i form af glade ansatte der yder til virksomhedens fælles forandringskapacitet og empowerment.