Christina Busk Marner

Trivsel, samarbejde, individ og fællesskab - post-Corona.

Historiefortællinger danner rammen om en dag, hvor I sammen finder ro og balance, og der sættes fokus på nye dynamikker post-Corona.

Corona-tilstanden

Efter et år isoleret i eget hjem, vender vi langsomt tilbage til arbejdspladsen. Hvordan gør vi det? Hvad er der sket med os - individuelt og i fællesskabet?

Corona lukkede landet ned, og vi blev adskilt fra hinanden. Men samtidig lukkede vi pludselig hinanden ind i vores hjem. Via zoom, teams, mm. kiggede vi ind i hinandens spisestue, og sad med ved køkkenbordene.

Et paradigmeskifte er i gang. På denne workshop sættes fokus på, hvordan vi under Corona, har vist og set sider af hinanden, som vi ikke tidligere viste eller så. Vi har i nogle måneder helt konkret været “os selv” i en grad, som vi ikke har oplevet før.
Et paradigmeskifte er i gang - fra at være privat/offentlig i vores hverdag og arbejdsliv til at være “det hele menneske” hele tiden.

Hvordan håndterer vi at vende tilbage til arbejdspladsen i denne nye tilstand - og hvordan forandrer det nye paradigme vores dynamikker, vores ønsker for os selv og vores syn på samarbejde?

Har I brug for at kigge på trivslen individuelt og i fællesskabet?
Har I lyst til at indgå i et autentisk nærvær med respekt for den enkelte og til gavn for helheden?

Workshoppen er for alle, der ønsker dialog omkring følgende emner:

- Individets plads i fællesskabet og fællesskabets betydning for individet
- Samarbejde og kommunikation
- Fremtidens arbejdsomgangsform
- Hvad vil det sige, at være “sig selv”

Indhold og metode

Denne workshop tilbyder jer en dag med hyggeligt samvær, hvor der skabes balance og ro til at være sig selv i fællesskabet med kollegaerne. Dagen vil byde på historiefortællinger, praktiske øvelser, en gåtur og dialog.

Grundstenen er historiefortællinger

- Når vi lytter til en historie falder kroppen til ro, og nærvær etableres både indadtil og udadtil. - Fortællingerne åbner for andre lag i vores bevidsthed, vi lytter ikke kun med hovedet (som ved almindelige præsentationer) - vi lytter i højere grad med hjertet og med kroppen. - Budskaber gøres mindre personlige og opleves derfor som “ufarlige”, samtidig med at det er lettere at identificere sig med dem. - Vi husker bedst et budskab, når vi hører det fortalt som en historie.

Med ønsket om en hyggelig, inspirerende og underholdende trivselsdag - hvor historiefortælling lyser op og oplyser undervejs og anvendes som udgangspunkt for videre dialog!

I får en trivselsdag med fokus på den nye hverdag post-Corona. I får historier og redskaber, der hjælper jer med at reflektere over det nye paradigmeskifte, de nye dynamikker og de nye arbejdsformer.
I får kollegaer og medarbejdere, der opnår en større fornemmelse for dem selv som individer, samtidig med at de forstår og ser sig selv som vigtige bidragsydere til fællesskabet.