Acuity World

Trivselsboost… større trivsel, mere glæde, bedre resultater

Det er velkendt, at virksomheders performance og resultater hænger nøje sammen med trivsel og kommunikation mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere. Større trivsel, mere glæde, bedre resultater.

Et trivselsboost er designet for dig, som ønsker redskaber til at øge din personlige trivsel. Det er velkendt, at virksomheders performance og resultater hænger nøje sammen med trivsel og kommunikation mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere. Højt sygefravær, lav energi og lav effekt er ofte et resultat af et utilfredsstillende arbejdsmiljø, og det koster enorme summer. I Trivselsboost vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til hvordan du som leder og medarbejder kan sætte dig selv i stand til at lede dig selv hen mod større trivsel. Og handle på den.

Metoden bag Trivselsboost består af fire, enkle trin:

1) Hvad virker allerede?

2) Hvad ønsker jeg, skal ske? - Og på hvilken måde?

3) Hvad skal der til, for at det sker?

4) Hvad er det første skridt?

Trivselsboost er et forløb med træning i fokus på det, du er god til, og konkret erfaring med at det, du fokuserer på, får du mere af.