AnneBack.dk

Trivselsworkshop

I denne workshop får i en afklaring på, hvordan det står til med trivslen, skabe gensidig indsigt og forståelse og tage ejerskab for egen og andres trivsel.

Formål:

• Afklare hvordan det står til med trivslen

• Skabe gensidig indsigt og forståelse

• Tage ejerskab for egen og andres trivsel

• Finde nye handlemåder, der understøtter trivslen på individniveau og som gruppe