HEALTHSPACE

UDEN STRESS

Stress er en del af virkeligheden i de fleste virksomheder, men sådan behøver det ikke at være! Forebyggelse af stress kræver ikke nødvendigvis store organisatoriske eller strukturelle forandringer, men derimod sund kommunikation, klare retningslinjer omkring virksomhedens visioner, mål og opgavefordeling. Vær dén virksomhed der går forrest og sætter forebyggelse af stress på dagsordenen.

Foredraget giver konkrete redskaber, der hjælper alle i virksomheden til i samarbejde at skabe de bedste betingelser for at undgå stress. Foredraget tager udgangspunkt i: 'Hvad er stress - fysisk, psykisk og mentalt' 'Hvilke fokuspunkter er særlig relevante i jeres virksomhed' 'Hvilke konkrete redskaber anvendes for at undgå stress' LAD OS I FÆLLESSKAB GÅ FREMTIDEN I MØDE UDEN STRESS.