ARBEJDSMILJØEksperten

Undgå mental slagside og psykisk nedslidning

At arbejde med mennesker der udviser en adfærd der opleves krænkende, truende eller udadreagerende, stiller høje følelsesmæssige krav til den enkelte medarbejder, og til arbejdspladsen som helhed.

Gennem oplæg og dialog tager jeres vært Anne Heibøll Nielsen, jer gennem en to timers workshop om, hvordan virksomheder kan ruste sig selv og medarbejderne til at undgå mental slagside og psykisk nedslidning. I vil få viden om kendetegn og påvirkninger af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og om hvordan I kan ruste jeres virksomhed, så den styrker jeres mentale sundhed. Anne er uddannet Cand. mag. Pæd. og socialpædagog, har en grunduddannelse i kognitive behandlingsformer og er certificerer i belastningspsykologi. Erfaringsmæssig har Anne bl.a. en baggrund som leder, adjunkt, faglig konsulent samt en mangeårig ansættelse i behandlingspsykiatrien bag sig.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker med en kompromitterende adfærd, er i høj grad præget af, at kontakten stiller massive krav til medarbejdernes indlevelsesevne, deres kommunikation, handleevne og deres evne til at håndterer eller skjule egne følelser, samtidig med evnen til at kunne rumme modpartens følelser. Kontakten kan på såvel kort, som lang sigt blive en psykisk belastning, og opleves ekstra krævende hvis medarbejderne samtidig ikke oplever sig fagligt klædt på til at håndtere adfærden.

Denne workshop handler derfor om hvordan I som virksomhed, kan ruste både arbejdspladsen som helhed og jeres medarbejderne, til at arbejde med at undgå psykisk nedslidning, traumatisering, udbrændthed og arbejdsbetinget stress, når der på arbejdspladsen forekommer høje følelsesmæssige krav.

På workshoppen vil I på grundlag af evidensbaseret viden få indsigt i:

  • Belastningspsykologi - Høje følelsesmæssige krav – hvordan får vi øje på dem, og hvilke krav stiller det til de ansatte?
  • Psykisk nedslidning - Tegn og symptomer på mental slagside - traumatisering, udbrændthed og arbejdsbetinget stress.
  • Kort om lovgivning om psykisk arbejdsmiljø og krav til arbejdspladsen ift. forekomst af høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
  • Det forbyggende arbejdsmiljø, herunder
    • at tackle følelsesmæssigt belastende situationer.
    • at sikre kompetent hjælp og handling i akutte situationer og systematik i forebyggelsesarbejdet.

Oplægget henvender sig til både medarbejdere og ledere, og I vil få to spændende og lærerige timer sammen. Her vil I få en evidensbaseret viden om, hvordan påvirkningerne af høje følelsesmæssige krav bedst håndteres forebyggende i det daglige arbejde i jeres virksomhed. I oplægget vil I få viden og værktøjer til hvordan medarbejdere, kollegagrupper, ledelsen og organisationen i fællesskab kan skabe indsatser, der har en reel effekt på den mentale sundhed og trivslen i virksomheden.