SUPPLEMENT AS

Videndeling

Kurset: "Effektiv videndeling" er en håndsrækning til de mange mentorer, ledere, superbrugere og elevvejledere som vil sikre en stejl læringskurve hos deres kollegaer – og som ønsker at blive klogere på hvordan de skal lykkes med succesfuld sidemandsoplæring.

Effektiv videndeling er en udbredt ambition i langt de fleste organisationer. Men hvordan? Skal alle vide alt? Og hvis ikke – hvem skal så vide hvad? Det første spørgsmål er langt nemmere at svare på end det andet. Nej, alle skal selvsagt ikke vide alt. Det er hverken muligt eller anbefalelsesværdigt, ikke en gang i små organisationer. Der er brug for, at medarbejdere med hver deres spidskompetencer og unikke viden bidrager til organisationens samlede drift og udvikling. Og så er der brug for videndeling mellem medarbejdere, teams og afdelinger, for ellers ved den ene hånd ikke, hvad den anden gør.

Begrebet videndeling dækker både over den strukturerede og ofte længerevarende sidemandsoplæring, og de mere spontane tips og gode råd, som opstår, når en kollega siger: ”Hvordan er det lige, man nulstiller sin brugerkonto? ” eller ”er der nogen der kan huske hvordan man skifter toneren på kopimaskinen?”. Og både den strukturerede og spontane videndeling er nødvendig for, at alle medarbejdere – nye som gamle – kan bidrag til at sikre læring og udvikling hos kollegerne.