Dit Lederskab

Workshop for at fremme Mental Sundhed og Psykologisk Tryghed i dit team

Workshoppen sætter mental sundhed og trivsel på agendaen i jeres team.

Workshoppen har til formål at skabe en øget bevidsthed om hvad mental sundhed er, hvordan det påvirker jeres dagligdag i jeres team, og ikke mindst hvilke parametre I med fordel kan arbejde på, for at skabe en kultur hvor der hersker tillid og godt samarbejde. Workshoppen vil introducere jer for nye måder at tale om trivsel på, ud fra et teamperspektiv.

Workshoppen vil bl.a. dække:

  • Hvad mental sundhed er og hvordan det påvirker os alle
  • Nogle af alle de muligheder der er for at forbedre vores mentale sundhed, inklusiv en snak om nyere forskning på området.
  • Hvordan I kan forbedre niveauet af psykologisk tryghed der giver bedre relationer, et stærkt læringsmiljø og øget arbejdsglæde.
  • Hvordan I som team kan forbedre jeres kollektive mentale energi og fokus, så alle kan have det godt når de går på arbejde, og når de kommer hjem. - Små forbedringer der gør en stor forskel.

Varighed 4 timer

Workshop faciliteres af Lea Sæderup Thejls og Christina Merolli, Dit Lederskab (konsulenter)