Mentalform

WORKSHOPS: YES, DET ER MANDAG

Workshoppen, hvor I arbejder med arbejdsglæde.

hvordan I skaber mentalt overskud - hver for sig og sammen. For når I har mentalt overskud, så er der mere plads til at rose hinanden, være konstruktive og nærværende. I workshoppen får I et super konkret og praktisk bud på, hvordan I kan skabe mere gejst, glæde og energi i jobbet. Til fordel for flere gode arbejdsdage, bedre samarbejde og resultater. I kommer naturligvis til at afprøve flere værktøjer og metoder til at “træne” arbejdsglæden.

Jeg tilbyder 2 forskellige workshops med fokus på arbejdsglæde. Både 3-timers og 6-timers udgaven er meget praktiske med øvelser, opgaver og værktøjer som let kan bruges efter workshoppen. 

Få viden om, hvad der skaber arbejdsglæde og hvordan I skaber den - hver for sig og sammen. Konkrete værktøjer og metoder til at arbejde med arbejdsglæde.