Genstart efter corona som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde et foredrag om genstart efter corona på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsmiljøCentret

  Organisationer i krisetider – hvad lærte vi?
  I kølvandet på forårets coronakrise har vi alle oplevelser med os, som har potentiale til at påvirke vores arbejdsliv mere eller mindre indgribende. Nogen har mistet slægtninge og venner, andre har mistet deres job eller gode kolleger. Vi har alle levet i en tid præget af angst og katastrofe, udskamning, fællesskab, teamspirit, mindre stress, mere angst, m.m. Det har med andre ord været de store følelsers tid, hvor vores kendte gamle verden nu på nogle måder er totalt forandret og på andre måder helt den samme.

  Under temaet Genstart efter corona sætter vi fokus på det, vi står midt i, og det vi har lært undervejs i krisen. Vi ser, hvilke ændringer krisen har medført, og på hvordan I som ledere og arbejdsfællesskab kan læges i fællesskab og drage vigtig læring ud af det, vi har gennemgået og dermed opbygge en bedre fremtid på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os.

  Der tilbydes et foredrag af 1,5 timers varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Storm Stensgaard er en populær foredragsholder inden for mental sundhed og social kapital. Med en stærk humoristisk tilgang tager han i dette foredrag afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

 • Blenstrup & Bisgaard

  Når vi genstarter efter Corona, har medarbejdere såvel som ledere brug for at opbygge, genfinde og styrke motivation, engagement og fælles fokus. Efteråret venter, store forandringer vil fortsat gøre sig gældende, og usikkerhed er og har været en del af hverdagen gennem længere tid. Nogle trives i det foranderlige og uforudsigelige. Andre tæres. Kræfterne skal nu forenes, og forskellige behov skal imødekommes. En vigtig opgave bliver indledningsvist at møde kolleger og medarbejdere der, hvor de er. Det handler om at sætte de menneskelige ressourcer helt centralt, og skabe rammer, der understøtter en sådan kultur.

  Dette får du med:

  • Enkle metoder til at styrke tillid, tryghed og fælles fokus ved at tale om det, der fylder hos teamet
  • 5 opmærksomhedspunkter til fremme af trivsel og mental sundhed
  • Procesmodel: Sådan samles og styrkes teamet omkring fælles retning, fælles formål og fælles mål
  • Konkrete og anvendelige værktøjer, der styrker retning, mening og engagement

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • brøgger - Unfolding Human Potential

  Hjernen på arbejde
  Et utraditionelt foredrag, der giver dig viden, indblik og indsigt i hvordan vores hjerne fungerer. Du forlader foredraget, med oplevelser på egen krop, af hvor stærk vores hjerne er. Du vil lære om mentaltræning, som er et uvurderligt redskab for alle, der ønsker at opnå noget med deres liv. Mentaltræning egner sig både til helbredelse, forebyggelse og optimering. Så uanset hvad du har behov for, er mentaltræning dit foretrukne værktøj efter foredraget. Du vil prøve en LIVE mentaltræning, så du selv oplever det.

  Deltagerne får:

  • Gratis mentalt overskud
  • Oplevelse af mentalt overskud
  • Indsigt i hjernens sammensætning
  • Brugbare værktøjer til at bevare mentalt overskud

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 10.000 kr. Kørselstillæg hvis arrangementet finder sted på Fyn eller Jylland. 

  Kontakt

  Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger
  www.brggr.com
  Tlf.: 6161 2967
  Mail: morten@brggr.com

  Om brøgger - Unfolding Human Potential

  Arbejdsglæde og trivsel er nøglen til et sundt arbejdsliv. Det er samtidig også nøglen til bedre resultater for individet og virksomheden. De virksomheder der har forstået, at den vigtigste faktor for virksomhedens succes er medarbejderes trivsel og engagement, har en klar fordel over de virksomheder der stadig leder på gammeldags manér. Det kræver ledelsesmæssigt mod at udfordre tidligere tiders lederdogmer, men de er forældede og derfor er det nu, din virksomhed skal starte med at øge trivsel hos medarbejderne.

  Unfolding Human Potential hjælper med at udfolde mod, kreativitet og nysgerrighed. Virksomheden er etableret i 2018 af Morten Brünning Brøgger, som anvender sin egen ledelseserfaring krydret med uddannelser indenfor forandringsledelse, coaching og mentaltræning til at skabe bæredygtige forandringer hos ledere, medarbejdere og idrætsudøvere.

  Morten Brünning Brøgger brænder for både faglig og personlig udvikling. Derudover leverer Morten klare forslag og inspiration til fremtidens lederegenskaber, der indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed.

  Morten trækker på læring og erfaring, som leder og udviklingskonsulent i en af de største finansielle institutioner i Danmark. Han har arbejdet på store strategiske projekter, undervist i flere lande og samarbejdet med ledere, på flere forskellige niveauer i en stor nordisk organisation.

   

 • Cabi

  Cabi tilbyder oplæg og workshop omkring læring af tiden med Corona

  Corona påvirkede vores daglige arbejdsliv, hvor vi med kort varsel skulle ændre arbejdsrutiner, samarbejdsformer, arbejde virtuelt, omstille produktionen og vores måde at være sammen på.

  Noget var svært, noget gjorde tingene nemmere, nye ting blev opfundet, ny viden og ideer blev skabt og personligt var det for nogen svært, mens andre trives under de nye forhold.
  Hvad har vi lært, og er der noget, som vi med fordel skal tage med videre?

  Der vil være høj grad af deltagerinvolvering, plads til at se tilbage og med refleksion se fremad.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog med både private og offentlige virksomheder samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Center for Fokus

  Corona nedlukningen og konsekvenserne af disse med hjemmearbejdsplads, hjemsendelser, økonomiske udfordringer og ikke mindst en hverdag med stor usikkerhed og mange forandringer sætter sit præg.

  Hvordan kan den enkelte virksomhed sætte ind og gå et efterår og en vinter i møde under disse forhold?

  Center for Fokus tilbyder både ½ dags og hel dags workshops og arrangementer samt foredrag.

  Med naturen som virksomhedscoach

  Ønsker virksomheden for eksempel en kick start efter corona forandringerne, så kan vi foreslå en hel dags workshop i naturen. Vi tilrettelægger i samarbejde en dag med naturbaserede øvelser, der både rækker ind i nærvær, kommunikation, mindfulness og forståelse af teamets forskellighed og styrker. Gennem evidensbaserede metoder styrkes kreativiteten, sammenholdet og kulturen i virksomheden, og medarbejderen får konkrete ideer og tips til at finde ro og forankring i naturen, der kan støtte såfremt covid-19 situationen igen vender op og ned på hverdagen.

  Max 22 personer.

  Pris kr. 10.000 ekskl. moms + kørselstillæg.

  Indsigt og mindfulness som anker midt i forandringens vinde

  Dette forår har sat mange menneskers evne til at finde sig selv og nye rytmer og hverdags rutiner på prøve.

  Forandringer udfordrer og udvikler – og kan vække tankespind og mistænksomhed og svække den mentale sundhed. Center For Fokus tilbyder skræddersyede foredrag og workshops, så virksomheden bedst muligt kan navigere under disse forhold og medarbejderne oplever større modstandskraft.

  Vi trækker blandt andet på mange års erfaring med stresshåndtering og mindfulness på arbejdspladsen, og vil glæde os til et indledende møde for at afklare mål og forventninger. Der kan både tages afsæt i ½ dags og heldags arrangement med eller uden opfølgning eller kick-start af en mindful virksomhed.

  Fra 4-60 personer.

  Pris fra kr. 7.500 ekskl. moms + kørselstillæg.

  Kontakt:

  Lisa Klint | email lisa@center-for-fokus.dk | tlf 50474100 | center-for-fokus.dk

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt  https://cfps.dk/

  Hvordan sikrer vi i fællesskab et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel.

  Vi inspirerer til, hvordan I på arbejdspladsen i fællesskab bedst arbejder med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fremme trivsel og evt. reducere sygefravær. Gennem deltagerinvolverende foredrag bliver I klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår, og hvordan I i fællesskab styrker arbejdsmiljøet.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær – hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Forebyg og håndter mobning og konflikter – hvordan kan mobning og konflikter forstås, hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Få det bedste ud af forandringer - hvilke psykologiske mekanismer er i spil ved forandringer, hvilke forhold kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse af negative konsekvenser på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

  Et foredrag giver en fælles referenceramme og problemforståelse -  og løfter derved jeres interne opmærksomhed og indsats, så I efterfølgende får et endnu bedre udgangspunkt for at lykkes og blive i stand til at arbejde videre med den fælles opgave.  Alle foredrag tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende – og vi ved det virker.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. E-mail: yun.ladegaard@cfps.dk tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • Come-Back ApS

  Foredragsbaseret løft af virksomhedens mentale sundhed

  -inspiration til ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i hidtidige indsatser og resultater

  Udbyder

  Come-Back ApS, se nærmere præsentation nederst i tilbuddet.

   

  Mental Sundhed i virksomheden – vi skaber det varige løft sammen

  Come-Back tilbyder et skræddersyet foredragsarrangement til virksomheder med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, så ledelse og medarbejdere sammen kan skabe et mærkbart og varigt løft i virksomhedens generelle mentale sundhed.

  De største forandringer og forbedringer i Mental Sundhed skabes bedst gennem respekt for og værdsættelse af virksomhedens hidtidige erfaringer på området. Indholdet af foredragsarrangementet tilrettelægges og tilpasses derfor på et indledende møde. For yderligere at støtte implementeringen rummer tilbuddet også et møde med virksomheden et stykke tid efter arrangementet.

  Vores erfaring er, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst forankres via medejerskab til processen blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor på til, at medarbejderrepræsentanter et inddraget som aktive parter i møderne.

  I den aktuelle foredragssæson kan arrangementet også sætte specifikt fokus på følgerne af Covid-19-krisen påvirkning af virksomhedens mentale sundhed, og dermed hjælpe til, at virksomheden bedst muligt kommer videre.

  Plan for forløbet

   

  1. Ledelsen sender skriftligt materiale til beskrivelse af de tiltag virksomheden allerede har på området mental sundhed (sygefraværspolitik, tiltag til forebyggelse af overbelastning, trivselsfremmende aktiviteter, HR-strategi på arbejdsfastholdelse o.lign.), herunder begrundelse for valg af strategi og indsatser samt evt. dokumentation af deres hidtidige effekter.
  2. Der afholdes et indledende møde (telefonisk, via Skype eller evt. ved virksomhedsbesøg*) mellem en erfaren nærværskonsulent fra Come-Back, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter til brug for tilrettelæggelse af indholdet på foredragsarrangementet.
  3. På en Mental Sundhedsdag planlægger og afvikler Nærværskonsulenten et foredrag på 3 timer på virksomheden. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger ovenpå det eksisterende niveau af viden. Nærværskonsulenten kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes med baggrund i den nye viden. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres effektivt i hele organisationen.
  4. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter endnu et møde (telefonisk, via skype eller evt. ved et virksomhedsbesøg*) til forankring af tiltagene og evaluering af indsatsen.

   

  *) Virksomheds besøg kan påregnes uden yderligere beregning for virksomheder placeret i Hovedstadsområdet. For øvrige hjemsteder beregnes ekstra betaling i form af et transportvederlag.

   

  Pris

  10.000 kr.

   

  Præsentation: Come-Back – viser vejen frem

  Come-Back har mange års veldokumenterede erfaringer med at forebygge og begrænse sygemeldinger samt løfte den mentale sundhed i danske kommuner og private virksomheder. Individuelt sker det altid med udgangspunkt i det enkelte menneske, som guides i mål med helt unikke resultater for den enkeltes karriere fremadrettet. For grupper og hele virksomheder sker det altid i tæt samarbejde og koordination med ledelsen, bl.a. gennem individuel stresscoaching, oplæg og dialog, herunder foredrag og workshops, samt indsatser på arbejdsteams f.eks. teamcoaching og samarbejdsmøder (konfliktmægling).

  Come-Backs facilitatorer, som vi har valgt at kalde nærværskonsulenter, er uddannede og erfarne stresscoaches som hver dag arbejder med at øge trivsel og mental sundhed. Som medarbejderne i Come-Back har vi forskellige andre relevante fagligheder, kompetencer og erfaringsgrundlag, men vores mission er altid det samme: Der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe størst mulig trivsel for alle.

   

  Kontakt for bestilling eller spørgsmål

  Specialkonsulent Torsten Balslev, torsten.balslev@come-back.dk eller på telefon 25670717.

  Come-Back ApS

  1. Mette Stryhn

  ms@come-back.dk

  www.come-back.dk

 • CRECEA

  Det gode arbejdsfællesskab – hvordan sikrer vi det efter Corona?

  Mange danske virksomheder har i forbindelse med nedlukningen af landet oplevet radikale ændringer i vilkårene for arbejdsfællesskabet: fx ændrede samarbejdsformer, kommunikation og fysisk adskillelse. Flere virksomheder har oplevet, at bl.a. fleksibiliteten i hjemmearbejdet og effektiviteten i onlinemøder bidrager positivt til en succesfuld arbejdsdag og høj trivsel blandt de ansatte. Samtidig har tvungne hjemmearbejdspladser også vist behovet for, at vi indgår i det fællesskab, som udgøres af relationer til kolleger, samarbejdspartnere, kunder og ledelse.

  Derfor er det nu, det er oplagt at være opmærksom på, hvordan arbejdsfællesskabet er i jeres organisation, og hvordan det skal være fremover. I foredraget kommer vi ind på:

  • Det gode arbejdsfællesskab – hvad er det og hvilken betydning har det?
  • Hvordan har Corona-tiden påvirket arbejdsfællesskabet?
  • Tips og tricks til at sikre det gode arbejdsfællesskab fremadrettet

  Varighed: 1½ time

  Antal deltagere: ubegrænset (dog under hensyn til Covid-19 restriktioner).

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark, ligesom der er mulighed for online foredrag/webinar

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

 • Dansk Center for Mindfulness

  En af de største udfordringer for os mennesker er forandring. Derfor går mindfulness i høj grad ud på at arbejde tanker og følelser i forhold til at leve med usikkerhed og forandring. Og man må sige, at vi alle lever med stor forandring og usikkerhed efter coronakrisen.

  Dansk Center for Mindfulness tilrettelægger både workshops og foredrag om temaet forandring. Vi tager altid udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt, der lige nu bl.a. viser, at coronakrisen har fået angstniveauet til at stige hos mange. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne selv prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  Coronaen har ændret på nogle af vores arbejdsvilkår og arbejdsmetoder for en tid - på godt og ondt. På workshoppen gennemgår vi den psykologi, der ligger til grund for, hvordan vi oplever forandringer forskelligt, hvad afsavn kan betyde og hvordan vi finder sammen igen, med det bedste fra den tid, der har været og hvor vi kan rense ud i nogle af de dårlige rutiner vi måske havde oparbejdet inden? I får viden om kriser, forandringer og metoder til at snakke sammen om det der har været svært.

  • Format og varighed: Foredrag af 1-2 timers varighed 
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor organisations- og adfærdspsykologi

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

 • Lægens stol & TrinTrin

  Lægens stol & TrinTrin byder på foredrag og workshop om mental sundhed: “Kreativitet i omsorgskassen”

  Få viden og kreative øvelser med fokus på mental sundhed f.eks. 1 til 1,5 time til et personalemøde eller en temadag. Hvis der sker en skade, har alle arbejdspladser førstehjælpskassen parat. Den mentale sundhed og omsorg er sværere at tale om og behandle, og vi mangler ofte redskaber i omsorgskassen. Vil I have inspiration og konkrete øvelser til mental sundhed, så anbefaler vi, at I får kreativitet i omsorgskassen.

  Små tiltag giver mærkbare forandringer

  Foredraget og workshoppen ”Kreativitet i omsorgskassen” indeholder enkle øvelser og værktøjer. De er kreative og er med til at åbne nye sider hos den enkelte og i gruppen. Det giver nye tanker, følelser og bedre handlemuligheder, så resultatet er et rart og varmt arbejdsmiljø, med god omgangstone og omsorg, så der kan skabes gode resultater på arbejdspladsen. Kort sagt større glæde og overskud til at rumme det svære og hinanden, når der er udfordringer.

  Foredraget giver jer desuden viden og indblik i, hvordan hjerner og mennesker fungerer og tænker.

  Det får I med fra foredraget:

  • Viden om, hvordan hjerner og mennesker tænker, og hvordan vi reagerer, når vi bliver pressede på arbejdet.
  • Sjove og kreative øvelser, hvor alle kan være med og som åbner for sansning, leg, glæde, mod og kropslighed. Elementer, der er vigtige for vores egen og gruppens mentale sundhed
  • Enkle øvelser som mindsker stress og øger arbejdsglæden - og som kan bruges efter foredraget til at fastholde de nye, gode vaner

  Ved at implementere øvelserne, vil I opleve:

  • Mindre stress og sygefravær
  • Større rummelighed, tolerance og arbejdsglæde
  • Bedre sammenhold og gruppedynamik

  Varighed ca. 1-1,5 time (evt. + pause, iflg. jeres ønske/tidsplan).
  I står selv for evt. forplejning.
  Pris: Kr. 10.000 + moms. (søg senest 28. august Velliv Foreningen om 10.000 kr.)
  Dato: Arrangementet skal placeres 3.-11. oktober 2020 for at være støtteberettiget
  Kontakt: gh@laegensstol.dk eller hello@trintrin.dk for at aftale nærmere.

  HVEM ER FOREDRAGSHOLDERNE:
  Vi er to virksomheder, der har slået al vores ekspertise sammen og udviklet dette foredrag.
  TrinTrin, der arbejder med kreativitet som omdrejningspunkt for udvikling af mennesker og organisationer og Lægens Stol, der arbejder med at opnå balance og overskud for de, der har et presset arbejdsliv.

  Grethe Harbo, læge. Lægens stol. 
  35 års erfaring fra hospital og praksis 
  Foredragsholder, coach/mentor 

  Hjælper stressede ansatte fra at være overlever til at være hel person, med overskud og arbejdsglæde.
  Tlf: 40513843, mail: gh@laegensstol.dk  
  www.laegensstol.dk

  Trine Dueholm, cand. mag i æstetik og kultur 
  Kreativitetsmentor og illustrator
  25 års erfaring med kreative processer 
  Tlf: 25371010, mail: td@trintrin.dk 
  www.trintrin.dk

  Trine Lerche Frøslev 
  Master i ledelse (MPA), dirigent og 20 års ledererfaring
  Ekspert i personale- og organisationsudvikling. 
  Tlf: 81353036, mail: tlf@trintrin.dk
  www.trintrin.dk
   

 • One Decision

  “Post Corona: Personligt lederskab i en usikker tid”

  Trækker Corona lange skygger på din arbejdsplads? Måske har I mistet gode kolleger, økonomien er forringet, og usikkerheden forøget.

  Ledelsen kan gøre deres for at styre organisationen sikkert igennem krisen. Men det er den enkelte medarbejder, der hver dag skal møde op og navigere igennem et forandret landskab og al den usikkerhed, det bringer.

  Tony Evald Clausen deler i dette foredrag rundhåndet ud af sine bedste råd til, hvordan vi tager personligt lederskab i tiden efter Corona.

  Du og dine kolleger får på 60 minutter indsigt i menneskets psyke i krisetider og tiden efter.
  Bliv inspireret til, hvordan du vælger aldrig at være et offer for omstændighederne, men derimod at stå i dig selv med rank ryg og gå til verden med din nye viden om, hvordan du kan gå glad på arbejde, trods usikre omstændigheder! Valget er dit.

  Tony Evald Clausen er adfærdsekspert og ved både hvad, hvorfor og hvordan vi tænker! Han mestrer nonverbal kommunikation, adfærd, konfliktforebyggelse, følelsernes intelligens og kulturforståelse. Når Tony holder foredrag, får deltagerne en hudløst ærlig, underholdende og indsigtsfuld oplægsholder.

  Foredraget passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Tony Evald Clausen tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. 

  Læs mere om Tony Evald Clausen

  Om One Decision 

  One Decision, flere gange kåret som Årets foredragsbureau, formidler de bedste foredragsholdere til erhvervslivet. Vi har desuden valgt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Vi har derfor håndplukket nogle unikke, dygtige og populære foredragsholdere.

  Til Danmarks Mentale Sundhedsdag tilbyder vi foredrag med fx Rune Green, Leif Carlsen, Tony Evald Clausen og Pia Norup. 

  Kontakt
  info@onedecision.dk
  Tlf. 31 61 17 00
  www.onedecision.dk 

 • SoSimple

  Fastholdelse af vigtig indsigt efter Corona.

  Et vigtigt, lærerigt og involverende foredrag omkring mindfulness, nærvær og enkelhed.

  Dette får I med:

  - Simple værktøjer til at simplificere hverdagen

  - Enkle teknikker til at øge nærværet 

  - Vigtige øvelser til at fokusere på det vigtigste ligenu

  Moderne virksomheder implementerer mindfulness. Moderne ledere fokuserer på nærvær.

  Valide målinger viser udover øget livskvalitet samtidig øget effektivitet i disse organisationer.

  Ledelse med hjerne, hjerte og bundlinje.

  Sted og dato :

  Hos Jer i uge 41 eller efter aftale

  Form :

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed.

  Indhold og form tilpasse Jeres virksomhed, og vi tager selvfølgelig gerne et møde inden for at afklare mål. Der kan tages afsæt i en enkelt workshop eller opstart til et forløb med ønsket om en mindful virksomhed.

  Pris: 

  10.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter 

  Foredragsholder :

  Rikke Berg, Indehaver af SoSimple

  Rikke Berg er Bach. Psyk, Coach og terapeut med mere end 5000 sessioner bag sig samt 15 års erfaring med ledercoaching, konflikthåndtering og stresshåndtering. I sit firma SoSimple arbejder Rikke sammen med toppen af dansk erhvervsliv indenfor mindful leadership, nærvær og autenticitet.

 • StrongMind

  StrongMind Foredrag repræsenterer en nøje udvalgt række af Danmarks bedste foredragsholdere indenfor lige netop deres fagområde, der både er førende på viden og formår at formidle den viden på underholdende vis. Når det gælder genstarten efter Corona, anbefaler vi bl.a.:

  Mads Christensen

  Kendt fra TV og aviser med et unikt indblik i forbrugerpsykologi. Hvem er vi, hvorfor gør vi som vi gør, og hvad gør vi anderledes på den anden side af Corona både som forbrugere, kolleger og i privaten?Det er for Mads, det store spørgsmål. Hans betragtninger kan derfra bredes ud over en bred vifte af emner og brancher.

  Læs mere om Mads Christensen her. [https://www.strongmind.dk/Mads-Christensen]

  Mette Bloch

  Dobbelt verdensmester i roning og stand-upper. Med en psykoterapeutisk baggrund giver Mette et dybt indblik i, hvorfor vores hjerner reagerer som den gør. Hvordan motiveres vi, hvorfor opfører folk sig som det gør, og hvordan kommer vi i gang igen oven på Corona både privat og på arbejde.

  Læs mere om Mette Bloch her. [https://www.strongmind.dk/Mette-Bloch]

  Thomas Rathsack

  Jægersoldat kendt fra TV2s ”Korpset”. Tilværelsen kan være tung og besværlig, og de fleste af os møder mange bump på livets vej. Du oplever nedture, modgang og skuffelser, som enten knækker dig, svækker dig eller gør dig stærkere. Hør på ærlig vis om de både private og professionelle op- og nedture – og få værktøjer til, hvordan man undgår den destruktive selvmedlidenhed og i stedet rejser sig og fortsætter med at kæmpe trods modgang.

  Læs mere om Thomas Rathsack her. [https://www.strongmind.dk/Thomas-Rathsack]

  Kontakt

  Vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige foredragsholder til Danmarks Mentale Sundhedsdag på 7027 5097, kontakt@strongmind.dk og www.strongmind.dk.

 • TeamArbejdsliv

  Vi kan ikke vide præcis, hvordan corona-situationen ser ud til oktober, men med stor sandsynlighed vil vi stadig være påvirket af den på vores arbejdspladser. Vi tilbyder et oplæg om arbejdslivet med corona, med mulighed for input fra deltagerne om udfordringer og gode erfaringer med håndtering af forløbet.

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • Torben Lorentsen

  Genstart efter corona 

  …hedder foredraget, der giver dig indsigter i hvordan vores vaner er ændret efter Corona og hvad det betyder for virksomheder, medarbejdere og kunder.

  Foredraget vi være en blanding af ”Er du dig når du er på job” og ”Hvordan er din personlighed en styrke” krydret med opdateret viden og erfaringer siden Corona.

  Det er vores personlighed og passion, der er drivkraften i vores hverdag, endnu mere efter Corona. Vi har fået nye vaner og nye ønsker, der giver både medarbejdere og virksomheder muligheder for endnu større succes.

  En undersøgelse fra Standford University understreger, at vores personlighed har langt større betydning, end vores viden, for vores resultater. Det er blevet endnu større efter Corona.

  I mit foredrag fortæller jeg bl.a. om HVORFOR det forholder sig sådan og hvordan du kan hjælpe DIG til, at få endnu større succes i erhvervslivet.

  Medarbejdere er medarbejdere 18 procent af tiden, og de er mennesker 100 procent af tiden.

  Foredraget tilpasses dit behov og ønsker.

  Et foredrag med mig, gi’r dig:

  • Høj energi og jordnær tilgang til vores komplekse liv
  • Salg og kundeoplevelser med passion og personlighed
  • Ledelse og teamwork med menneskelighed
  • Mennesker skaber relationer – relationer skaber resultater
  • Fremelsk og udlev din indre passion og nå dine mål
  • Vejen til drømmejobbet
  • Forstå, acceptér og anerkend dig selv som den, du er
  • Simple redskaber til at tage ansvar for DIG
  • Forsknings- og evidensbaseret viden om DIG.

  Se hvad kunderne siger her: https://www.torbenlorentsen.dk/

  Kontakt Torben Lorentsen her:

  Mail: torben@torbenlorentsen.dk

  Tlf. 3046 0455

  OM TORBEN LORENTSEN

  Inspirerende – jordnær – udfordrende

  Torben er forrygende dygtig til at tilpasse udbyttet af sine foredrag til sit publikum

  • For dig som privatperson eller på job/uddannelse
  • Fra ung til gammel
  • Om det handler om salg og kundeservice eller ledelse og teamwork
  • Det handler om det hele menneske – det handler om DIG!

  Torben brænder for, at hjælpe mennesker med, at DE bruger deres energi på det, der giver mening i DERES liv – enkeltpersoner såvel som teams og både privat og arbejdsmæssigt.

  Han løfter energien hos sine medmennesker og med sine jordnære forklaringer og humor, giver han forståelse for og lyst til at tage ansvar for sit liv og tage ”Ja-hatten” på.

  Når vi mister vores identitet, kommer ensomheden og manglende tro på sig selv snigende. Når vi fremelsker og udlever vores indre passion og selvkærlighed, skabes grundlaget for vores bedste liv og skaber balance mellem arbejde, familie og DIG. Og det er det man som tilhører oplever på inspirerende måde, når Torben tager scenen og giver publikum forskningsbaseret viden, jordnære redskaber og historier fra hans eget liv med nærvær og forrygende engagement.

  Torben har siden sin barndom ”løbet og løbet”, for at bevise at han er god nok. Det har bragt ham gennem en erhvervskarriere fra fotohandler til sælger til salgsleder til salgschef til salgs- og marketingchef…til han i 2011/12 mistede sin identitet og det førte Torben til en langt mere glad og meningsfyldt livsbane, såvel privat som arbejdsmæssigt.

  Jeg ejer også Passion360, hvor jeg gennem undervisning, workshops, foredrag og sparring indenfor salg, kundeservice, ledelse og teamwork skaber grundlaget for en stabil virksomhed, med mennesket som omdrejningspunkt samt hjælper ejerledere og medarbejdere til at udleve deres passion i virksomheden.

  Mennesker skaber relationer og relationer skaber resultater.

  Se mere her: https://www.torbenlorentsen.dk/

 • Winholistic Aps (hele landet)

  Bliv bedre til at håndtere forandringer
  Det eneste konstante i vores hverdag er kravet til forandring. Dette er coronaperioden er godt eksempel på. Vores forandringsparathed er under konstant pres, hvilket kan føre til øget travlhed eller i værste fald stress - selvom stress intet har at gøre med at have travlt.
  Det er sundt for os at have mindre perioder med travlhed. Det skærper blot vores evne til at tage beslutninger, skabe overblik og ro. Deltagerne bliver positivt udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere forandringer, travlhed og positivt stress i dagligdagen.

  Der er mulighed for at skræddersy eventet, så det passer præcis til din arbejdsplads.

  Find evt. mere inspiration i vores kursuskatalog: https://www.winholistic.dk/da/kurser

   

  Få et positivt mindset
  Når man er i stand til at have et positivt mindset, vil man producere positive holdninger, og positive holdninger fører til positive resultater. At tænke stort og positivt er en succesfuld vane, som kan indøves.
  Her får deltagerne tro på, at man skaber sin egen fremtid og tips til, hvordan de kan få maksimalt udbytte af positiv tænkning.

  Der er mulighed for at skræddersy eventet, så det passer præcis til din arbejdsplads.

  Kontakt os allerede nu
  så kan vi indkredse hvilket event, der passer bedst hos jer:
  Adfærdsekspert og foredragsholder Peter Winther
  Telefon 53 38 34 00 eller på e-mail pw@winholistic.dk

 • YOUANDX (hele landet)

  1. Krisens kraft – lær at håndtere de uforudsigelige situationer livet sætter os i

  Glæd dig til et top aktuelt foredrag, som giver dig indblik i, hvordan vi som mennesker kan lære at håndtere de uforudsigelige situationer – som eksempelvis Corona-krisen –sætter os i.

  Det handler bl.a. om at kunne træffe de rigtige beslutninger i krisesituationer.

  Lars vil i foredraget trække paralleller til sit eget liv, hvor han har stået i utallige kriser men qua et stærkt arsenal af værktøjer og teknikker har rejst sig hver gang – og i endnu stærkere og mere oplyste udgaver af sig selv. 

  Om Lars Juhl

  Som 24-årig grundlagde Lars skibsmæglervirksomheden Scan-Trans Shipbrokers Pte. Ltd. I Singapore sammen med Lars Bonnesen. Lars stod i 20 år i spidsen for virksomheden, som på kort tid udviklede sig til en milliardforretning.

  Men så kom finanskrisen, der nær havde kostet ham livet. Han overlede i en alder af 43 år flere hjertestop og lever i dag med Pacemaker.

  Han er et glimrende eksempel på, at man altid kan rejse sig igen. I dag er Lars en eftertragtet ledelsesrådgiver og bruger sine mange års erfaring og ekspertise til at motivere virksomheder og organisationer.

  Foredraget varer typisk 50 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Lars her

  Prisen for Lars’ foredrag er 19.800 kr. ex. moms + transport.

  2. Hør hvorfor tillid er et essentielt element i en velfungerende virksomhed

  Med udgangspunkt i sin forskning fortæller Peter Thisted Dinesen om tillid til andre mennesker – hvordan den opstår, fungerer og sikrer velfungerende samfund. Et emne, der er endnu mere relevant her i tiden med Corona. Peter giver eksempler på, hvordan vi konstant bruger tilliden i vores daglige gøren og laden og forklarer baggrunden for, at Danmark er det mest tillidsfulde samfund i verden.

  Du får viden om, hvad der skal til for, at vi som mennesker stoler på hinanden og hvorfor det er værdifuldt – og input til, hvad der kan true tilliden og input til, hvordan tillid kan opbygges.

  Peter Thisted Dinesen er professor og viceinstitutleder ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Peter beskæftiger sig med det fundamentale spørgsmål om, hvorfor vi stoler på andre mennesker – og hvorfor tilliden til andre er en central kilde til velfungerede samfund.

  Om Peter Thisted Dinesen

  Peter Thisted Dinesen er professor og viceinstitutleder ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Peter beskæftiger sig med det fundamentale spørgsmål om, hvorfor vi stoler på andre mennesker – og hvorfor tilliden til andre er en central kilde til velfungerede samfund.

  Foredraget varer typisk 60-90 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Peter her

  Prisen for Peter foredrag er 14.500 kr. ex. moms + transport.

  Hvem er YOUANDX

  YOUANDX er en af Danmarks største og mest respekterede foredragsbureauer. Vi brænder for at dele inspiration og viden med erhvervslivet. Vi sikrer, at du via vores platform altid har adgang til de bedste foredragsholdere og videns-eksperter.

  Vi sidder klar til at rådgive dig

  Kontakt os meget gerne på tlf. nr. 70200449

  info@youandx.com

  www.youandx.com