Stress som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde et foredrag om stress på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsglædeMinisteriet.dk by John Harmsen

  “Stress for begyndere og let øvede er et anderledes stress-foredrag, der klæder jer på til at opdage stress i tide.

  Selvom stress er et alvorligt emne, kan I glæde jer til et både lærende og underholdende foredrag I med garanti både vil huske og agere efter i lang tid bagefter.

  vil røre jer. Det er et særdeles rørende foredrag, hvor I får personlige historier fra John Harmsen, der ret sikkert inspirerer deltagerne til at skifte syn på de vilkår I arbejder under. Samtidig vil der undervejs også være god plads til smil og gode grin

  Jeres udbytte stress foredrag:

  Forstå hvad stress er
  Opdag stress i tide
  Forstå hvordan I tackler en stress-ramt kollega
  Lær at forebygge stress

  Læs mere om foredraget her: https://johnharmsen.dk/stress-kursus-foredrag/

  John Harmsen

  John Harmsen er uddannet NLP Practitioner Coach, og certificeret i DISC Person & Team Adfærds Analyser.
  Det giver jer stor menneskelig indsigt i jeres medarbejder-typer, og værktøjer, der virker i jeres hverdag.

  Afholdes i hele Danmark. Kan også afholdes som webinar. 

  KONTAKTOPLYSNINGER

  ArbejdsglædeMinisteriet. dk by John Harmsen

  Telefon: 70 207 908

  Mail: John@JohnHarmsen.dk

 • Arbejdsflow.dk

  Vores foredrag

  Og pist væk fra arbejdsglæden …

  Et foredrag der sætter spot på de tre faktorer, der mindsker usund stress og styrker arbejdsflowet.

  Pris 10.000 kr. plus transport.

  Alle priser er ex. moms.

  ...

  Om Arbejdsflow.dk

  Fra gode intentioner til reel handling

  Vi hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv – både for dig og for dine medarbejdere.

  Det gør vi ved at give dig enkle, konkrete værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at genskabe flow, skabe engagement og øge den naturlige lyst til at tage ansvar.

  Vi har en mission om at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for så mange som muligt. 

  Du kan få gavn af de mere end 15 års erfaring vi hver især har med undervisning og rådgivning af ledere og medarbejdere: 

  Anja Vintov er FLOW Specialist, forfatter til bøgerne om Hverdagsmod. ‘Flyt dig lidt – små skridt store forandringer (Gads Forlag) og e-bogen Kuren mod frygt (www.kurenmodfrygt.dk)  –  Stifter af FLOW Specialist Uddannelsen, ekstern underviser for bl.a. Lehman & Partners. Anja har drevet egen virksomhed i 20 år og har baggrund i IT / Salgsledelse.

  Selma Kjærbo Hansen er FLOW Specialist, MediYoga- og Mindfulness lærer og ejer af Menna Mind Business. Selma er uddannet MA i virksomhedskommunikation, BA i erhvervsøkonomi og sprog og har arbejdet med HR og kommunikation hos både globale og nationale koncerner, i dag som HR Manager hos Head Energy.

  Kontakt:

  www.arbejdsflow.dk

  Anja Vintov
  Mobil:  (+45) 20 63 74 90
  E-mail: anja@arbejdsflow.dk

  Selma Kjærbo Hansen
  Mobil: (+45) 30 72 08 98
  E-mail: selma@arbejdsflow.dk

 • ArbejdsmiljøCentret

  Rejsen fra stress til mental sundhed
  Stress er desværre et tilbagevendende emne på mange arbejdspladser, og vi støder på det i alle brancher og på alle arbejdspladser. Grundlæggende ønsker alle virksomheder en god og produktiv arbejdsplads, hvor fokus er på kerneopgaven, og hvor stemningen blandt medarbejderne er god. Når det alligevel glipper, og enkeltpersoner rammes af stress, er det både en menneskelig og økonomisk belastning, som alle er kede af og lider under.

  Under dette tema får I inspiration til, hvordan I som virksomhed arbejder med det gode arbejdsmiljø på en måde, der forebygger stress, og hvordan I håndterer det. For når der opstår uoverensstemmelser og konflikter, og der er følelsesmæssige reaktioner eller upassende adfærd i afdelingen, og arbejdsbelastningen samtidig er for høj, kan stresssygemeldinger være en konsekvens. Der vil også være fokus på arbejdet med stresshåndtering hos både medarbejderen, i arbejdsfællesskabet og for lederen.

  Der tilbydes et foredrag af 1,5 times varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Storm Stensgaard er en populær foredragsholder inden for mental sundhed og stress. Storm Stensgaard sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Men hvad kan man som medarbejder selv gøre for at holde sig langtidsfrisk og præstere på den lange bane?

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Stresseksperten Thomas Milsted er klar med et inspirerende og tankevækkende foredrag om personlig trivsel – og hvad det betyder for den enkelte medarbejder på jeres arbejdsplads. I lærer at være mere til stede, nærværende, engagerede, glade og at bidrage positivt til den generelle trivsel på arbejdspladsen.

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

 • Blenstrup & Bisgaard

  Bæredygtig ledelse af egne og andres ressourcer

  Målgruppe: Ledere

  Som leder er din egen mentale sundhed og balance en af de vigtigste faktorer for både din egen og dine medarbejderes trivsel og performance. På godt og ondt er din tilstand afsmittende på dine medarbejdere, og det samme er dine vaner og rutiner. Det betyder også, at du kan påvirke dine medarbejdere positivt ved at gå forrest og tage din egen mentale sundhed seriøst, og samtidigt udleve gode og sunde vaner i hverdagen. En leder i balance kan i langt højere grad:

  • Fremstå autentisk og tillidsvækkende overfor såvel medarbejdere som direktion
  • Skabe, bevare og kommunikere overblik og indsigt
  • Skabe et sundt og bæredygtigt miljø for sine medarbejdere
  • Spotte og hjælpe medarbejdere, der mistrives eller er stressede

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  2: Håndtering af stressramt medarbejder

  Målgruppe: Ledere

  Når stress rammer en medarbejder, så rammer det ofte også lederen både personligt og ledelsesfagligt. Når en medarbejder bliver stressramt, medfører det en række spørgsmål og overvejelser om egen ledelsesmæssige rolle og funktion, støtte til det resterende team, fordeling af opgaver uden at belaste yderligere, kontakten til den stressramte og en god fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde. Gennemgående og helt centralt fylder spørgsmålet om hvor meget og hvor lidt? På workshoppen får I helt konkrete værktøjer, som I kan anvende, næste gang en medarbejder bliver sygemeldt.

  Dette får du med:

  • Hvordan har du det… i forhold til dine opgaver? – Værktøj og skærpet fokus til den vigtige samtale.
  • Tryghed omkring tilbagevenden eller fastholdelse - Det handler mere om opgaverne end om tidsplanen
  • Faktorer der hhv. forbedrer og forværrer et stressforløb
  • Fokus på den øvrige kollegagruppe – en ofte overset del af processen

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  3: Mental sundhed – Øget livskvalitet, mere handlekraft, mindre stress 

  En af de helt store udfordringer i dag er at håndtere de stadigt stigende krav i både det private og det professionelle hverdagsliv. Det handler både om egne krav og forventninger, andres krav og forventninger, og forestillingen om andres krav og forventninger. På workshoppen får I metoder til at balancere de områder af tilværelsen, der har størst betydning for vores mentale sundhed. Mental sundhed handler om mere end fravær af stress og mistrivsel. Mental sundhed handler om at skabe liv, der er værd at leve professionelt såvel som privat.

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • Body Correction

  Mental balance i en travl hverdag

  I kan glæde jer til et spændende og anderledes foredrag om, hvordan kroppen håndterer fysiske smerter og stress.

  Kenneth Collins er ekspert i smerter og stresshåndtering og hvordan man kan undgå stress/smerter ved at vedligeholde kroppens balance i en travl hverdag.

  Kenneth har de sidste 20 år arbejdet med at behandle og træne mennesker samt optimeret præstationen hos professionelle sportsudøvere, musikere og en lang række kendte erhvervsfolk.

  Han har bl.a. været tilknyttet SK Aarhus Håndboldliga, AGF superliga ligesom han har været en fast del af behandler teamet for Tom Kristensen under Le Mans.

  Body Correction tager udgangspunkt i kroppens signaler til hjernen gennem sensorerne i muskelsenerne - samspillet mellem krop og hjerne og hvordan man selv kan styre det.

  Med både humor og alvor giver han tilhørerne noget helt konkret med hjem. Lige fra øvelser for den enkelte til en indsigt i, hvorfor kroppen driller.

  Behandlerbriksen er med på scenen, så teorierne løbende dokumenteres.

  “Kvadrat A/S er en virksomhed i konstant vækst, og det stiller store krav til vore medarbejdere på daglig basis. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere er rustet til denne travle hverdag både fysisk og mentalt. Kenneth Collins har på kort tid gjort en forskel for mange af vore medarbejdere. Med hans coaching og viden om, hvordan krop og hjerne skal samarbejde for at fungere optimalt, har haft stor betydning. Set ud fra Kvadrats synspunkt, har mødet med Kenneth Collins og Body Correction principperne ikke været en udgift, men derimod en investering i vore medarbejderes sundhed og trivsel”  

   -på vegne af Kvadrats sundheds team, Christina Gandrup

  ”Selvom vi alle ved, at hjerne og krop hænger sammen, er det bare så vigtigt, at få det det gentaget igen, igen.

  Jeg synes, det er SÅ godt, at vi får nogle overkommelige øvelser, så det rimelig let kan implementeres i hverdagen.

  Tak for et fantastisk foredrag.”

  - Lene, Jyske Bank Silkeborg

  Pris 15.000,-

  Foredraget varlighed ca. 1,5 time

  Se mere på www.bodycorrection.dk

  Referencer: Jyske Bank Silkeborg, Kvadrat A/S Ebeltoft, Danske Bank Horsens m.fl.

  Kontakt: 

  Body Correction by Kenneth Collins
  info@bodycorrection.dk
  www.bodycorrection.dk

 • Cabi

  Vi ved hvor vigtigt, det er som arbejdsplads at tale åbent, om mistrivsel og stress. Endvidere vigtigt, at vi tager ansvar over for hinanden, hvis vi i fællesskab skal forebygge stress og mistrivsel.
  Men hvad kan vi sammen og hver for sig gøre for at forebygge stress? Hvordan tager vi den fælles dialog og hvem har ansvaret? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme omkring med udgangspunkt i Jeres konkrete virksomhed og behov.

  Der vil være høj grad af deltagerinvolvering.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog, med både private og offentlige virksomheder, samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Come-Back ApS

  Foredragsbaseret løft af virksomhedens mentale sundhed

  -inspiration til ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i hidtidige indsatser og resultater

  Udbyder

  Come-Back ApS, se nærmere præsentation nederst i tilbuddet.

   

  Mental Sundhed i virksomheden – vi skaber det varige løft sammen

  Come-Back tilbyder et skræddersyet foredragsarrangement til virksomheder med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, så ledelse og medarbejdere sammen kan skabe et mærkbart og varigt løft i virksomhedens generelle mentale sundhed.

  De største forandringer og forbedringer i Mental Sundhed skabes bedst gennem respekt for og værdsættelse af virksomhedens hidtidige erfaringer på området. Indholdet af foredragsarrangementet tilrettelægges og tilpasses derfor på et indledende møde. For yderligere at støtte implementeringen rummer tilbuddet også et møde med virksomheden et stykke tid efter arrangementet.

  Vores erfaring er, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst forankres via medejerskab til processen blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor på til, at medarbejderrepræsentanter et inddraget som aktive parter i møderne.

  I den aktuelle foredragssæson kan arrangementet også sætte specifikt fokus på følgerne af Covid-19-krisen påvirkning af virksomhedens mentale sundhed, og dermed hjælpe til, at virksomheden bedst muligt kommer videre.

  Plan for forløbet

   

  1. Ledelsen sender skriftligt materiale til beskrivelse af de tiltag virksomheden allerede har på området mental sundhed (sygefraværspolitik, tiltag til forebyggelse af overbelastning, trivselsfremmende aktiviteter, HR-strategi på arbejdsfastholdelse o.lign.), herunder begrundelse for valg af strategi og indsatser samt evt. dokumentation af deres hidtidige effekter.
  2. Der afholdes et indledende møde (telefonisk, via Skype eller evt. ved virksomhedsbesøg*) mellem en erfaren nærværskonsulent fra Come-Back, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter til brug for tilrettelæggelse af indholdet på foredragsarrangementet.
  3. På en Mental Sundhedsdag planlægger og afvikler Nærværskonsulenten et foredrag på 3 timer på virksomheden. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger ovenpå det eksisterende niveau af viden. Nærværskonsulenten kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes med baggrund i den nye viden. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres effektivt i hele organisationen.
  4. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter endnu et møde (telefonisk, via skype eller evt. ved et virksomhedsbesøg*) til forankring af tiltagene og evaluering af indsatsen.

   

  *) Virksomheds besøg kan påregnes uden yderligere beregning for virksomheder placeret i Hovedstadsområdet. For øvrige hjemsteder beregnes ekstra betaling i form af et transportvederlag.

   

  Pris

  10.000 kr.

   

  Præsentation: Come-Back – viser vejen frem

  Come-Back har mange års veldokumenterede erfaringer med at forebygge og begrænse sygemeldinger samt løfte den mentale sundhed i danske kommuner og private virksomheder. Individuelt sker det altid med udgangspunkt i det enkelte menneske, som guides i mål med helt unikke resultater for den enkeltes karriere fremadrettet. For grupper og hele virksomheder sker det altid i tæt samarbejde og koordination med ledelsen, bl.a. gennem individuel stresscoaching, oplæg og dialog, herunder foredrag og workshops, samt indsatser på arbejdsteams f.eks. teamcoaching og samarbejdsmøder (konfliktmægling).

  Come-Backs facilitatorer, som vi har valgt at kalde nærværskonsulenter, er uddannede og erfarne stresscoaches som hver dag arbejder med at øge trivsel og mental sundhed.  Som medarbejderne i Come-Back har vi forskellige andre relevante fagligheder, kompetencer og erfaringsgrundlag, men vores mission er altid det samme: Der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe størst mulig trivsel for alle.

   

  Kontakt for bestilling eller spørgsmål

  Specialkonsulent Torsten Balslev, torsten.balslev@come-back.dk eller på telefon 25670717.

  Come-Back ApS

  1. Mette Stryhn

  ms@come-back.dk

  www.come-back.dk

 • Center for Fokus

  Center for Fokus tilretterlægger og afvikler både workshops og foredrag om stress forebyggelse, stresshåndtering og forståelse. Disse kan kombineres med mindfulness eller nyeste viden om natur- og skovbaserede stress håndtering. Der er fokus på konkrete redskaber og afsæt i mange års erfaring med virksomheder og enkelte personer i forhold til stresshåndtering, betydningen af pauser, tilbagevenden efter sygdom mv. Vi hjælper både virksomheden og den enkelte med at forebygge stress og forstå betydningen af mental sundhed.

  Kontakt: 

  Lisa Klint | email lisa@center-for-fokus.dk | tlf 50474100 | center-for-fokus.dk

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt  https://cfps.dk/

  Hvordan sikrer vi i fællesskab et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel.

  Vi inspirerer til, hvordan I på arbejdspladsen i fællesskab bedst arbejder med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fremme trivsel og evt. reducere sygefravær. Gennem deltagerinvolverende foredrag bliver I klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår, og hvordan I i fællesskab styrker arbejdsmiljøet.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær – hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Forebyg og håndter mobning og konflikter – hvordan kan mobning og konflikter forstås, hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Få det bedste ud af forandringer - hvilke psykologiske mekanismer er i spil ved forandringer, hvilke forhold kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse af negative konsekvenser på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

  Et foredrag giver en fælles referenceramme og problemforståelse -  og løfter derved jeres interne opmærksomhed og indsats, så I efterfølgende får et endnu bedre udgangspunkt for at lykkes og blive i stand til at arbejde videre med den fælles opgave.  Alle foredrag tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende – og vi ved det virker.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. E-mail: yun.ladegaard@cfps.dk tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • CRECEA

  Fra stress til trivsel

  Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angiver knap 95 % af de stressramte danskere i 2018 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til, at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt. Stress rammer den enkelte, men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen.

  I foredraget sætter vi fokus på, hvordan I på arbejdspladsen kan blive bedre til at forstå, forebygge, opspore og håndtere stress – både som kolleger og ledelse.

  Varighed: 1½ time

  Antal deltagere: ubegrænset (dog under hensyn til Covid-19 restriktioner).

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark, ligesom der er mulighed for online foredrag/webinar

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

 • Dansk Center for Mindfulness

  En stresset hjerne, en stresset arbejdsplads, et stresset menneske er ikke et godt udgangspunkt for noget som helst godt. Heller ikke gode arbejdsvilkår og arbejdspladser og arbejdsliv. Dansk Center for Mindfulness er blandt Europas førende forskningscentre i mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR). Vi varetager uddannelsen af MBSR-lærere og forsker i programmerne både hos mennesker, der er stressede, syge eller blot gerne vil have bedre trivsel.

  Vi tilrettelægger både workshops og foredrag, der tager udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis. Vores viden giver indblik i, hvordan man som individ og organisation kan styrke mental sundhed og forebygge stress.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  I vil få viden om de vigtigste elementer, der udløser stress i arbejdet og få viden om, hvad der reelt skaber trivsel på arbejdspladsen. Vi tager udgangspunkt i den forskning, der ligger til grund for, hvad der skaber stress hos den enkelte, i teamet, ledelsesmæssigt og i organisationen. Samtidig og som en del af det, at minimere stress, får I viden om, hvad der skal til for at have en mental sund arbejdsplads, der skaber engagement og trivsel.

  • Format og varighed: Foredrag af 1-2 timers varighed.
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor stress og positiv psykologi.

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

   

 • Finn Tarpgaard

  Trivsel på arbejdspladsen

  Et foredrag, hvor vi bevæger os 360 grader rundt for at få mest mulig viden om, hvad der skaber trivsel – hos den enkelte og i gruppen.

  Hjerne og trivsel

  Hjernen er en del af kroppen, men kræver sin helt egen opmærksomhed. Hvordan vi bruger og plejer vores hjerne, har afgørende indflydelse på vores trivsel.

  Psyke og trivsel

  Vores personlighed har indflydelse på, hvad der skal til for at trives bedst muligt. Vi har ikke alle de samme behov.

  Mening og trivsel

  Mange oplever i disse år et tab af mening. De eksistentielle spørgsmål er ofte sat i baggrunden til fordel for job og karriere. Til god trivsel hører også, at man eksistentielt har det godt. At man er rimelig afklaret i sine værdier og får lov at følge dem.

  Team og trivsel

  Et psykisk dårligt arbejdsmiljø i dit team har stor indflydelse på din trivsel. Vi vil finde eksempler på, hvad der skader trivsel, og hvad der fremmer trivsel og samarbejde i et team.

  Ledelse og trivsel

  Ledelsen får ofte skylden, hvis der er dårlig trivsel på en arbejdsplads. Hvad er det lederen skal være opmærksom på, og hvilke tiltag kan man som leder sætte i værk for at forøge trivsel, samarbejde og engagement bland medarbejderne.

  Varighed: 1-2 timer

  Pris: 8000 kr + moms + kørsel

  Kontakt:

  Finn Tarpgaard

  Master of Business Coaching

  Mobil: 21657741

  E-mail: finn@finntarpgaard.dk

  Web: www.finntarpgaard.dk

  Kontakt mig, hvis I ønsker workshop I stedet foredrag.

 • Haderslev Wellnesshus

  Foredrag – Spot på din Stress
  Et levende foredrag om stress og hvordan du skaber balance i dit liv.

  I foredraget vil Hanne Pedersen fortælle om metoder til at undgå stress - formidlet på en let, underholdende og overskuelig måde.

  Der er tale om et nytænkende stress foredrag, om hvordan man forebygger, spotter og håndterer stress hos dig selv - og andre.

  Emner:  
  - Hvordan du bedst muligt forebygger stress
  - Hvad stress er
  - Hvorfor stress er farligt
  - Hvordan du opdager symptomer på stress
  - Hvornår du kan reagere ved bekymring om stress
  - Hvordan man som pårørende støtter og samtidig passer på sig selv
  - NADA øreakupunktur
  - Mindfulness
  - Skovbadning

  Varighed: 1 time.  

  Honorar: 3.500 kr.

  Foredrag - Mindfulness
  Mindfulness er for alle, der ønsker at arbejde med at styrke nærværet, øge livskvaliteten og træne at være i det, der er lige nu i en accepterende atmosfære.

  Mindfulness er en enkel og effektiv metode til at finde balance i livet. Gennem indarbejdelse af en daglig mindfulness praksis, kan du opleve afslappethed, øget nærvær og opmærksomhed. En oplevelse af ro og balance med livet, som det nu er.

  Dette kræver træning af din krop og dit sind i at finde ro, ved en regelmæssig mindfulness praksis.

  Værd at vide om mindfulness:
  • En nænsom, opmærksomhed på det, der er i nuet.
  • Opmærksomhed på vores tankemønstre og følelser
  • En accept af, hvordan vi har det, her og nu uden at dømme og analysere.
  • Styrker vores selvomsorg og medfølelse
  • Er hjælpsomt ved stress og tankemylder.

  Foredrager tager afsæt i mindfulness programmet MBSR (mindfulness-baseret stressreduktion), som er udviklet af Jon Kabat-Zinn. MBSR er en evidens-baseret metode, der bevist hjælpsom overfor symptomer på stress, angst og depression.

  Varighed: 1 time.  

  Honorar: 3.500

  Om mindfulness lærer, coach og NADA akupunktør Hanne Pedersen

  Foredrag, Workshops og Kurser.

  Individuelle forløb ved Rygestop, Stress, Kostændring eller Eksamensangst, samt NADA Café.

  På Lego Feel Good konferencen Comwell Kongebrogaarden d. 7/11 2019, blev der afholdt workshop med Mindfulness Meditation og Japansk Skovbadning.

  MeetingDesigner Lisbeth Kristensen fortæller: "Alt gik godt, Lego deltagerne var glade og tilfredse. Workshoppen hang godt i tråd med konferencens tema. Deltagerne fortalte, at det var en god måde at samles på, mærke hinanden og komme igang".

  Hanne Pedersen er byder altid gerne ind med nye tiltag, der sætter fokus på glæden ved sundhed, nærvær og natur.

  Ud over Japansk Skovbadning og Mindfulness underviser hun også i Mindful Yoga, Mindfulness for skolebørn, Mindfulness - 8 uger program, Grøn madlavning samt giver NADA øreakupunktur.

  Kontaktoplysninger 

  Navn: Hanne Pedersen 
  Mail: hannehaderslevwellnesshus@outlook.dk
  Mobil: 28139639

  Læs mere på: www.haderslevwellnesshus.dk 

 • Heike Bonnichsen Jørgensen

  Mit speciale er at kombinere den fysiske med den mentale sundhed. Siden 1997 har jeg arbejdet med udviklingsprocesser som underviser, leder, mentor og vejleder. Som fysioterapeut og mastercoach ved jeg, at vi skal have fat i både de fysiologiske og psykologiske mekanismer, for at komme stressen til livs.

  I dag arbejder jeg som freelance konsulent med psykosocialt arbejdsmiljø og lederudvikling. Jeg håndterer en bred vifte af opgaver indenfor stressområdet og tilbyder Workshops, Mindfulnesskurser, Stresscoaching og Foredrag. Mit virkeområde ligger primært på sundhedsfaglige og pædagogiske institutioner”

  Kontakt: 

  Heike Bonnichsen Jørgensen

  31533554

  https://www.stresscenter-midt.dk/profil/

 • Institut for relationspsykologi

  Skab trivsel på arbejdspladsen og minimer stress
  Marianne Thomsen – coach, stresskonsulent og Master i positiv psykologi

  Foredrag/workshop om fremme af trivsel, positiv psykologi, forebyggelse og håndtering af stress.

  Sæt den mentale sundhed på dagsordenen på din arbejdsplads.
  Velliv Foreningen giver mulighed for, at I som arbejdsplads kan søge op til 10.000 kr. til dette event om mental sundhed. Foredraget skal finde sted d. 8. oktober. Søg her: www.danmarkmentalesundhedsdag.dk

  Eventet tilpasses jeres ønsker.
  ✓ For at kunne håndtere stress på arbejdspladsen, er du nødt til at have en grundlæggende viden om, hvad stress er og hvilke mekanismer, der kendetegner
  stress.
  ✓ Udvikling er lig med bevægelse. For at skabe engagement og udvikling på en arbejdsplads er det godt at ”bevæge sig lidt uden for stregerne”. Forskningen peger på, at du kun udvikler dig som menneske, hvis du tør betræde nye stier i hjernen. Det er vigtigt at vide, hvordan du skaber et arbejdsmiljø med gode forudsætninger for kreativitet og engagement.
  ✓ Mennesket er grundlæggende selvregulerende, hvilket
  fordrer et arbejdsmiljø, der giver mulighed for at regulere
  op og ned. Psykologisk ilt på arbejdspladsen skaber
  betingelser for, at medarbejderne kan brænde for det,
  de laver – men undgå at brænde ud.

  Praktiske oplysninger
  Kontakt Marianne Thomsen på tlf. 40889242 eller på mail marianne@relationspsykologi.dk. Vi hjælper gerne med at lave ansøgningen til Velliv Foreningen. Ansøgningsfrist er den 28. august 2020, og alle ansøgere får svar uge 37.

 • Konsulenthuset Bach (tilbud til alle arbejdspladser)

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, sætter fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag med foredrag eller miniworkshop der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Sandheden om stress for ledere – Viden om stress – og stressforebyggelse

  Da stress på nuværende tidspunkt ikke er en specifik diagnose, kan det være svært at kende til hele sandheden om stress. Mange ledere ønsker at være klædt professionelt på til stresshåndtering, for at støtte deres ansatte – det hjælper vi dem med.

  For noget ved vi om stress. Det som vi ved om stress, får du indsigt i på foredraget – så du kan forholde dig proaktiv og empatisk til dine ansatte (- og dig selv).

  Under foredraget får du indsigt i, viden om - og mulighed for refleksion så det er lettere for dig at tage hånd om stress og stressforebyggelse. Bagefter kan du bedre navigerer i alle de historier, der er om stress og forholde dig professionelt til stress. Ansatte sætter stor pris på at deres leder, HR, TR, har viden om stress – og stressforebyggelse.

  Foredraget bygger på kendte stressteorier, som er omsat til hands-on redskaber, så du kan eksekvere din viden allerede næste dag. Du får input, inspiration og refleksions– og handlingsøvelser, som vil gøre en stor forskel for dig og dine medarbejdere.

  Indhold

  Det får du med hjem:

  • En forståelse af den kompleksitet som stress er, ud fra et videnskabeligt afsæt
  • Du kan kende forskel på travlhed og stress – hvornår du skal sætte ind
  • En forståelse for – hvem som har ansvaret
  • Indsatser og vejledning til hvordan du kan spotte stress
  • Hvordan du kan hjælpe dine ansatte

  Varighed - 2 timer – 2½ time

  OM KONSULENTHUSET BACH

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i vores kontorer. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, forplejning, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

   

 • Lederne

  • Fordrag af Lederne (for arbejdspladser der har medarbejdere, der er medlem af Lederne, PRO eller Virksom)
  • Konsulenter fra Lederne kan tilbyde foredrag om styrkebaseret ledelse, hvordan ledere kan forebygge egen stress, eller hvordan ledere kan håndtere medarbejderes stress. Foredragene handler bl.a. om hvordan man kan arbejde med ledere og medarbejderes styrker, så energi, motivation og mental sundhed styrkes, om forskellen på stress og travlhed samt håndtering af stress.
  • Kontakt Signe Tønnesen (smt@lederne.dk, tlf. 2428 2476) eller læs mere på lederne.dk
 • Lægens stol & TrinTrin

  Lægens stol & TrinTrin byder på foredrag og workshop om mental sundhed: “Kreativitet i omsorgskassen”

  Få viden og kreative øvelser med fokus på mental sundhed f.eks. 1 til 1,5 time til et personalemøde eller en temadag. Hvis der sker en skade, har alle arbejdspladser førstehjælpskassen parat. Den mentale sundhed og omsorg er sværere at tale om og behandle, og vi mangler ofte redskaber i omsorgskassen. Vil I have inspiration og konkrete øvelser til mental sundhed, så anbefaler vi, at I får kreativitet i omsorgskassen.

  Små tiltag giver mærkbare forandringer

  Foredraget og workshoppen ”Kreativitet i omsorgskassen” indeholder enkle øvelser og værktøjer. De er kreative og er med til at åbne nye sider hos den enkelte og i gruppen. Det giver nye tanker, følelser og bedre handlemuligheder, så resultatet er et rart og varmt arbejdsmiljø, med god omgangstone og omsorg, så der kan skabes gode resultater på arbejdspladsen. Kort sagt større glæde og overskud til at rumme det svære og hinanden, når der er udfordringer.

  Foredraget giver jer desuden viden og indblik i, hvordan hjerner og mennesker fungerer og tænker.

  Det får I med fra foredraget:

  • Viden om, hvordan hjerner og mennesker tænker, og hvordan vi reagerer, når vi bliver pressede på arbejdet.
  • Sjove og kreative øvelser, hvor alle kan være med og som åbner for sansning, leg, glæde, mod og kropslighed. Elementer, der er vigtige for vores egen og gruppens mentale sundhed
  • Enkle øvelser som mindsker stress og øger arbejdsglæden - og som kan bruges efter foredraget til at fastholde de nye, gode vaner

  Ved at implementere øvelserne, vil I opleve:

  • Mindre stress og sygefravær
  • Større rummelighed, tolerance og arbejdsglæde
  • Bedre sammenhold og gruppedynamik

  Varighed ca. 1-1,5 time (evt. + pause, iflg. jeres ønske/tidsplan).
  I står selv for evt. forplejning.
  Pris: Kr. 10.000 + moms. (søg senest 28. august Velliv Foreningen om 10.000 kr.)
  Dato: Arrangementet skal placeres 3.-11. oktober 2020 for at være støtteberettiget
  Kontakt: gh@laegensstol.dk eller hello@trintrin.dk for at aftale nærmere.

  HVEM ER FOREDRAGSHOLDERNE:
  Vi er to virksomheder, der har slået al vores ekspertise sammen og udviklet dette foredrag.
  TrinTrin, der arbejder med kreativitet som omdrejningspunkt for udvikling af mennesker og organisationer og Lægens Stol, der arbejder med at opnå balance og overskud for de, der har et presset arbejdsliv.

  Grethe Harbo, læge. Lægens stol. 
  35 års erfaring fra hospital og praksis 
  Foredragsholder, coach/mentor 

  Hjælper stressede ansatte fra at være overlever til at være hel person, med overskud og arbejdsglæde.
  Tlf: 40513843, mail: gh@laegensstol.dk  
  www.laegensstol.dk

  Trine Dueholm, cand. mag i æstetik og kultur 
  Kreativitetsmentor og illustrator
  25 års erfaring med kreative processer 
  Tlf: 25371010, mail: td@trintrin.dk 
  www.trintrin.dk

  Trine Lerche Frøslev 
  Master i ledelse (MPA), dirigent og 20 års ledererfaring
  Ekspert i personale- og organisationsudvikling. 
  Tlf: 81353036, mail: tlf@trintrin.dk
  www.trintrin.dk
   

 • Mentalform v. Kenneth Dreyer

  Jeg tilbyder foredrag af 1-2 timers varighed om, hvordan I opbygger mental styrke hos
  ledere og medarbejdere. Jeg skræddersyr foredraget til jeres ønsker og behov. Foredragene
  er generelt praktiske, hvor alle bliver aktiveret.
  Pris: 6000,- + kørsel (uden for Fyn)

  Desuden så tilbyder jeg foredraget
  VINDERMENTALITET - STÆRKE PRÆSTATIONER I BALANCE

  De gode præstationer i jobbet kommer fra en sund og stærk mental styrke. I dag har
  vi den udfordring at mange enten ikke har bygget den op. F.eks. ved mangel på
  selvtillid og troen på egne evner eller at man slider alt for meget på den, hvilket ofte
  medfører stress. Jeg vil give jer viden og værktøjer til vindermentalitet så jeres
  ledere og medarbejderes potentiale kan realiseres.
  Varighed: 1 ½ - 2 timer
  Pris: 6000,- + kørsel (uden for Fyn)

  Kontakt

  Kenneth Dreyer

  ksd@mentalform.dk

  31 31 38 30

 • Mindful at Work

  MINDRE STRESS & MERE GLÆDE - 1 TIMES FOREDRAG ONLINE

  Inviter alle jeres medarbejdere i HELE Danmark med

  Hvad er det mindfulness hjælper os med, når vi er pressede på jobbet og har svært ved at koncentrere os om at få arbejdet udført? Hvorfor stiger glæden en tak, når vi er mindfulde og hvorfor bliver vi bedre til at slippe tankerne om arbejdet, når vi har fri?
  De spørgsmål bliver besvaret i løbet af indlægget og så laver vi korte mindfulnessøvelser sammen. Vi slutter af med at snakke om, hvordan I går og har det på jeres arbejdsplads og får inspiration til at integrere det I har lært i en travl arbejdsdag.
  Efterfølgende får I gratis adgang til 7 mindfulness øvelser og en invitation til ”Mindfulness i frokostpausen” hver tirsdag kl. 12.
  Pris: 10.000 kr. I har mulighed for at søge støtte ved Velliv Foreningen og få dækket alle udgifter.

  Om Foredragsholder: Helle Iversen er ejer af Mindful at Work. Hun har en uddannelse som mindfulnesslærer fra Aarhus Universitet og desuden en HD(A) fra Aarhus BSS. Helle har arbejdet 16 år i IT- Branchen i Danmark & Schweiz før hun startede Mindful at Work. Du kan læse mere her: www.mindfulatwork.dk 

  Kontakt: 

  Helle Iversen

  Mobil: +45 51649678

 • Mozhiconsulting

  Ingen stress - Søg styrke og synlighed

  Stress er desværre blevet et meget almindeligt fænomen, og dagligt hører man om kollegaer, venner og familiemedlemmer, der går ned med stress. Hvis man ikke opdager den i tide, og ikke lærer at tackle den, kan det i værste tilfælde få betydelige negative konsekvenser for både os selv og vores omgivelser.

  Workshoppen er baseret på mere end 27 års praktiske erfaring af en ”Prisvindende Coach”, som er kvindelig ingeniør, leder, coach, kostvejleder og Mindfulness instruktør med en iransk baggrund.

  Under foredraget vil vi have fokus på:

  • Hvordan undgår man negativ stress?
  • Hvordan kan du blive lidt mere synlig?
  • Hvordan kan du definere dine mål og opnå dine mål?
  • Hvilke coaching- og terapiværktøjer kan du bruge til at overvinde din stress?
  • Du lærer at få øje på ting, der gør dig glad og tilfreds.
  • Du får opskriften på succes.
  • Tidslinje for dit liv de næste 10 år. Hvad vil du blive husket for, når du ikke er her mere?
  • Dine bedrifter i livet.

  Foredraget er et solidt mix af teori, og masser af praktiske opgaver, der vil hjælpe dig til at træffe de rigtige beslutninger for dig, arbejdespladsen og din virksomhed.

  Foredraget vil også handle om "valg", de valg vi træffer i vores liv. HUSK, at du altid har et valg, hvad vælger du?

  Ser frem til at møde dig i mit foredrag.

  Foredragets varighed er 180 min.  30 minutters pause er inkluderet.

  Økonomi:

  Pris:  Kr. 10.000 + moms.

  Jeg har skabt masser af positive forandringer i mit liv på trods af alle de udfordringer jeg har mødt på min vej. Jeg har mange års erfaring med at arbejde med mennesker i forskellige udviklingsprocesser, både som leder og som coach.

  Årets vinder af Agnes & Betzy prisen 2019:

  https://bit.ly/2SYEZp1

  Årets vinder af Søster Sind prisen 2019

  http://tiny.cc/unwqiz

  Lad mig flytte dig tættere på din drøm.

  Bedste hilsner

  Mozhgan Gerayeli / 30353542, mg@mozhiconsulting.com 

  Det er min vision, at mennesker lever et godt liv, i overensstemmelse med deres inderste værdier.

 • One Decision (hele landet)

  1. Sæt stress på bænken og sæt i stedet trivsel og sundhed i spil

  Sunde og raske medarbejdere der trives både på arbejdspladsen og i fritiden kan i den grad betale sig for virksomheden og aflæses direkte i regnskabet. Få lægens 3-trins plan til øget trivsel og sundhed blandt medarbejdere og ledere. Med konkrete input fra læge og sundhedsekspert Pia Norup vil I opdage, at der ofte kun skal små ting til at gøre den store forskel.

  Mange har i dag en presset hverdag og skal præstere optimalt på arbejdspladsen samt have overskud til familie og fritid. Så hvordan skaber vi en hverdag med livskvalitet og energi til at alt det, vi gerne vil og skal uden at blive stressede – eller i værste fald gå ned med stress.

  Pia Norup holder et tankevækkende foredrag med veldokumenteret fokus på sundhed og trivsel. Hun udfordrer jeres syn på sundhed, når hun deler ud af sin sundhedsfaglige viden samt giver konkrete og simple råd, som inspirerer til gode vaner.

  Det drejer sig om at holde sig skarp både fysisk og mentalt og om at sikre trivsel og arbejdsglæde. Sunde vaner i fritiden afspejles på arbejdspladsen – og omvendt.

  Få input til hvordan I med små justeringer i kost og fysisk aktivitet kan finde energi og balance, som skaber trivsel, der kan aflæses på bundlinjen – både hos virksomheden og hos den enkelte.

  Foredraget er oplagt til alle virksomheder, som ønsker at mindske stress ved at have fokus på sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

  Foredraget varer 1 time og passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Pia Norup tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. 

  Læs mere om Pia Norup

  2. 100km manden – en sand historie
  Oplev Leif Carlsens inspirerende historie – om at være brage ned med stress i et dårligt arbejdsmiljø, som han selv var medansvarlig for. 

  Den handler om en direktør, som havde travlt med alt andet end at passe på sig selv. I stedet bildte han sig selv ind, at det hele var fantastisk.

  Det var det måske også set udefra, men Leifs eget billede var langt fra virkeligheden. Leif havde over en lang periode kørt sig selv helt ned, og ignorerede ALLE de røde lamper.

  Værst af alt stod Leif i spidsen for en high-performance arbejdskultur, som aldrig fik tid til at restituere. Et skidt udgangspunkt for et arbejdsmiljø, og medarbejdernes mentale sundhed. Restitution er afgørende for, at vi som mennesker kan performe.

  Hør hans inspirerende historie om, hvordan har fik hanket op i sig selv, sin energi og sin mentale balance – og endte med at løbe 100 km i træk!

  Da Leif Carlsen i 2008 deltog i tv-programmet “Med Chris på vægten” med Chris MacDonald vejede han 125 kg. Rejsen mod en sundere livsstil var hård, relativ kort, men meget udbytterig for Leif.

  Undervejs i forløbet satte Leif sig endnu et mål – han ville løbe på 100 km i træk. Leif er eksemplet på, at ALT KAN LADE SIG GØRE – hvis man selv kan mobilisere den nødvendige vilje.

  Bliv inspireret af en sand historie. En historie om hvor galt det kan gå, hvis ikke du tager dig selv og din livsstil alvorligt.

  Foredraget varer 1 time og passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Leif Carlsen tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. Læs mere om Leif Carlsen

  Om One Decision 

  One Decision, flere gange kåret som Årets foredragsbureau, formidler de bedste foredragsholdere til erhvervslivet. Vi har desuden valgt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Vi har derfor håndplukket nogle unikke, dygtige og populære foredragsholdere.

  Til Danmarks Mentale Sundhedsdag tilbyder vi foredrag med fx Rune Green, Leif Carlsen, Tony Evald Clausen og Pia Norup. 

  Kontakt
  info@onedecision.dk
  Tlf. 31 61 17 00
  www.onedecision.dk 

 • Potential Project

  Mental Sundhed og Resiliens

  Forskningen viser, at vores sind vandrer 47% af tiden. Det går både ud over vores performance på arbejdspladsen samt vores velvære og stressniveau. Forskningen viser en tydelig sammenhæng; desto mere vores sind vandrer, desto mindre glade og mere stressede er vi. På denne workshop vil vi præsentere den nyeste hjerneforskning om sindet og sammenhængen mellem stress og resiliens, og vi vil introducere mindfulness-baserede teknikker til at være mere fokuseret og derigennem styrke den mentale sundhed. Alle teknikker relateres til hvordan de kan bruges i arbejdslivet, og workshoppen har stort fokus på forskning og evidens, så selv ”skeptikere”, der måske har fordomme om, hvad mindfulness går ud på, kan se værdien.

  Den endelige dagsorden for workshoppen udarbejdes i samarbejde med den enkelte arbejdsplads for at sikre størst mulig værdi og kan samtidig målrettes, så den adresserer specifikke temaer i organisationen (fx store ændringer, COVID-19 m.m.).

  Om Potential Project

  Potential Project er verdens førende udbyder af medarbejder- og lederudvikling baseret på mindfulness og neurovidenskab. Organisationen er grundlagt i Danmark og er nu tilstede i 28 lande, hvor vi i alt har hjulpet mere end 250.000 mennesker i at styrke deres performance og resiliens ved at træne og arbejde med deres sind. Vores kunder tæller store globale og innovative virksomheder som LEGO, Cisco, Microsoft og IKEA.

  Vores team i Danmark består af 6 trænere, der kan facilitere foredrag og workshop i hele landet.

  Kontakt:

  Jens Hjorth-Larsen

  denmark@potentialproject.com

  tlf: 53547012

 • ProcesConsult

  ”Stop stress-spekulatoren”

  Når stressen melder sig hos den enkelte og på en arbejdsplads, så starter de psykologiske mønstre, som er med til at forværre stressen. En stresset hjerne er en sårbar hjerne som hurtigt kommer på overarbejde pga. spekulationer og oplevelse af pres

  Jeg tilbyder en halv dag, der ligger indenfor den økonomiske ramme på 10.000, -

  Indhold på dagen

  • Stop for gult imellem travlhed og alvorlig stress
  • Optimale og belastende faktorer på arbejdspladsen
  • Den forstuvede hjerne på overlevelsesprogram
  • Stop ”spekulatoren” - Metakognitiv tilgang til stress – lær at være ligeglad med dine tanker
  • Ro, regelmæssighed og redelighed – en kur der dur

  Rådgivning og sparring af trioen (Leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) efterfølgende.

  Form

  Cases, øvelser, oplæg, erfaringsudveksling og rådgivning

  Deltagerne får udleveret en 30-siders guide ”Stop spekulatoren

  Tilbuddet vil spille godt sammen med workshoppen Belastning – begejstring i det daglige arbejde:

  Trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og forandrings-workshop

  Hvem er jeg?

  Marianne Boje Andersen, ProcesConsult

  Jeg arbejder for mentalt sundhed i mit lille firma ProcesConsult, og jeg ved om nogen, hvad der virker på denne front. Som psykolog, arbejdsmiljøkonsulent og facilitator på et utal af workshop har jeg mange års erfaring med at hjælpe firmaer og enkeltpersoner til større trivsel og især håndtering af stress. Jeg har skrevet flere bøger om ledelse, trivsel og stress, og er i gang med min nyeste bog ”Trioteamet – samspillet om arbejdsmiljøet. Om integration, indflydelse og viden til arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”.

  I de sidste 5 år har jeg arbejdet med stresshåndtering og forebyggelse i metakognitive terapigrupper, og jeg har stor effekt med min metode ”Stop spekulatoren”.

  Kontaktinfo

  Marianne Boje Andersen, cand.psych.

  Mail: s85@mail.tele.dk

  Mobil: 4085 7506

  www.procesconsult.dk

 • SoSimple

  Fastholdelse af vigtig indsigt efter Corona.

  Et vigtigt, lærerigt og involverende foredrag omkring mindfulness, nærvær og enkelhed.

  Dette får I med:

  - Simple værktøjer til at simplificere hverdagen

  - Enkle teknikker til at øge nærværet 

  - Vigtige øvelser til at fokusere på det vigtigste ligenu

  Moderne virksomheder implementerer mindfulness. Moderne ledere fokuserer på nærvær.

  Valide målinger viser udover øget livskvalitet samtidig øget effektivitet i disse organisationer.

  Ledelse med hjerne, hjerte og bundlinje.

  Sted og dato :

  Hos Jer i uge 41 eller efter aftale

  Form :

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed.

  Indhold og form tilpasse Jeres virksomhed, og vi tager selvfølgelig gerne et møde inden for at afklare mål. Der kan tages afsæt i en enkelt workshop eller opstart til et forløb med ønsket om en mindful virksomhed.

  Pris: 

  10.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter 

  Foredragsholder :

  Rikke Berg, Indehaver af SoSimple

  Rikke Berg er Bach. Psyk, Coach og terapeut med mere end 5000 sessioner bag sig samt 15 års erfaring med ledercoaching, konflikthåndtering og stresshåndtering. I sit firma SoSimple arbejder Rikke sammen med toppen af dansk erhvervsliv indenfor mindful leadership, nærvær og autenticitet.

 • Stresslæge

  Vi smiler hele vejen ud over kanten. Når vi taler om stress og dens skadelige virkninger, forventer vi at mærke negative symptomer. Det stigende engagement, vi omgiver os med i vores professionelle virke og i vores generelle måde at være i livet på, giver os imidlertid en positiv følelse. Hvordan hænger det sammen?  Med vores bevidsthed kan vi snyde naturen og presse os selv, så vi yder ekstraordinært, måske for at tilfredsstille et behov for anerkendelse, fællesskab, ambitioner og præstationer – i en sådan grad, at vi bliver syge af det – vi bliver syge af stress! Vi kalder det engagement stress

  I Stresslæge.dk har vi psykolog- og læge ekspertisen ift. det enkelte individ, til virksomheden og medarbejdere, med fokus på at skabe trivsel og balance, såvel forebyggende som behandlende. 

  Hovedkræfterne bag Stresslæge.dk er: 

  Tidligere praktiserende læge Trine Rønnov, som efter selv at have været ramt af stress, i 2016 solgte sin lægepraksis og lavede et 360 graders behandlingsforløb, Aldrig Mere Stress Igen, også kaldet AMSI®, der får folk om på den anden side af stress - på den langtidsholdbare måde. 

  Motivationen var, at hun selv havde savnet et bæredygtigt forløb under sin stressperiode, dels at hun ofte som praktiserende læge havde savnet et helstøbt behandlingsforløb at sende sine patienter til.
  Forløbet har til dato hjulpet hundredvis af stressramte ud af deres stress og tilbage til et liv i balance. 

  Aut. psykolog Hans-Jørgen Andersen har en erhvervspsykologisk tilgang, der giver en specifik og skarp indsigt, til at afhjælpe de udfordringer, som ledere og organisationer står overfor i forbindelse med stress.

  Han arbejder med udredning af organisatoriske årsager til stress, herunder forandringsledelse, APV og psykisk arbejdsmiljø. 

  Han har udviklet flere trivselsfremmende produkter bl.a. GoDot, som også fungerer stressforebyggende. 

  Hans-Jørgen er uddannet i gruppeanalytisk gruppeterapi, klinisk samt kognitiv terapi og har været 17år i forsvaret. 

  Han er desuden en erfaren og anerkendt underviser og foredragsholder.

  Du kan læse mere her https://stresslaege.dk/trivsel/styr-dine-medarbejdere-udenom-stress/

  Vi tilbyder følgende foredrag: 

  • “Lær at passe bedre på dig selv i en travl hverdag” v/Stresslæge Trine Rønnov 
  • “Engagement stress – du smiler hele vejen ud over kanten” v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen 
  • “Bedre trivsel betaler sig” v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen 
  • “Træd i karakter som leder - og bliv hørt” v/ psykolog Hans-Jørgen Andersen 
  • “Syg af stress - eller bare brug for en pause?” v/Stresslæge Trine Rønnov 

  Vi skræddersyr også foredrag og temamøder ud fra specifikke udfordringer, ønsker og behov i lige præcis DIN virksomhed.

  Kontakt info@stresslaege.dk 

  https://stresslaege.dk/

 • StrongMind

  StrongMind Foredrag repræsenterer en nøje udvalgt række af Danmarks bedste foredragsholdere indenfor lige netop deres fagområde, der både er førende på viden og formår at formidle den viden på underholdende vis. Indenfor stress-området anbefaler vi bl.a.:

  Michael Andersen

  Ledelsesfilosof og erhvervspsykologisk rådgiver. Kendt fra sine #kaffemøder på Linkedin, hvor tusindvis følger med, når han tager favntag med diverse emner med et specielt fokus på stress - og hvordan vi alle sammen kan passe bedre på hinanden.

  Læs mere om Michael Andersen her. https://www.strongmind.dk/Michael-Andersen

  Brian Holm

  Cykellegende og kræftoverlever. Fortæller ærligt om hvordan man håndterer det og rejser sig igen, når motivationen og gejsten forsvinder i stress.

  Læs mere om Brian Holm her. https://www.strongmind.dk/Brian-Holm

  Mikael Kamber

  Folkekær journalist og nyhedsvært på TV2 med en fortid som topleder. Har skrevet bøgerne ”3 gode ting”, ”STÆRKERE” og ”Vi er bedst, når vi er glade”. Om hvordan man bliver bedre til at fokusere på de positive ting frem for de negative.

  Læs mere om Mikael Kamber her. https://www.strongmind.dk/Mikael-Kamber

  Kontakt

  Vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige foredragsholder til Danmarks Mentale Sundhedsdag på 7027 5097, kontakt@strongmind.dk og www.strongmind.dk.

 • TeamArbejdsliv

  1. Tilbage efter stress

  En god kollega er sygemeldt på grund af stress. Hvordan kan vi som arbejdsplads støtte hende/ham tilbage til arbejdet? I oplægget vil vi besvare spørgsmål som: Hvad kan jeg gøre som leder? Hvad kan jeg gøre som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant? Hvad kan jeg gøre som kollega? Og hvad kan jeg gøre som stresssygemeldt?

  Oplægget tager afsæt i nyere forskning på området.

  2. Forebyggelse og håndtering af stress

  Savner I inspiration til hvordan I forebygger og håndterer stress på arbejdet kan dette oplæg være noget for jer. I oplægget får I eksempler på konkrete metoder til at forebygge stress, med fokus på planlægning og prioritering i dagligdagen. I vil også få anbefalinger til hvordan I kan inddrage stressforebyggelse i jeres fortløbende arbejdsmiljøarbejde.

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • Thauer Stresscenter

  Foredrag: Stress er ikke din skyld, men også dit ansvar

  Foredrag om stress, stressforebyggelse og stresshåndtering:

  Vil du sikre, at dine medarbejdere fremover ved, hvordan de skal reagere på stresssymptomer?

  Så de kan arbejde mere effektivt, og du sparer store udgifter til dyre sygemeldinger og fastholder dine medarbejdere samtidig?

  Så book foredraget ”Stress er ikke din skyld, men også dit ansvar”.

  15.000 har allerede deltaget i foredraget om arbejdsrelateret stress. Foredraget bygger på bogen ”Stress er OGSÅ dit ansvar”, skrevet af Rikke Maj Thauer, foredragsholder, forfatter og indehaver af Thauer Stresscenter.

  Netop det, at stress også er den enkeltes ansvar, er en af de vigtigste pointer i forhold til stress. Med den erkendelse får dine medarbejdere både ansvaret for deres egen situation og indblik i, at de altid kan gøre noget. Uanset hvilken situation de er i.

  Foredraget kommer i udgaver á 60 -120 min. og passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Stressekspert Rikke Maj Thauer svarer gerne på spørgsmål efter foredraget. 

  Læs mere om foredraget her: https://thauer.dk/foredrag-om-stress/

  Om Thauer Stresscenter 

  Thauer Stresscenter består af nogle af landets førende specialister indenfor Mental Sundhed. Vi har holdt foredrag for over 15.000 mennesker, undervist mere end 1.000 ledere, HR-partnere og arbejdsmiljøkonsulenter og fået flere hundrede mennesker ud af stress. Den ekspertise og alle vores erfaringer og værktøjer får du direkte adgang til på et af vores arrangementer.

  Til Danmarks Mentale Sundhedsdag tilbyder vi foredrag, workshops og kurser med stressekspert Rikke Maj Thauer og psykolog og Ph.d. Ellen Helle Boesen. Du kan også booke et foredrag med vores tidligere stressklienter Thomas Johansen og Jeannette Skibby, der med udgangspunkt i egne erfaringer instruerer medarbejdere i, hvordan de kan undgå stress på arbejdet og i privatlivet.

  Kontakt
  rikke@thauer.dk Tlf. 61 65 08 88 www.thauer.dk

 • TN Coaching

  Foredrag omkring mekanismerne i os – hvad sker der med os, når vi er stressede både i kroppen og i hjernen.

  Hvordan kan vi hjælpe os selv hver især i hverdagen, så vi forebygger stress.

  Hvordan kan jeg blive afstresset, hvis jeg er stressramt.

  Mentaltræning for at genvinde den mentale sundhed. Deltagerne prøver en live mentaltræning og får også lydfil med hjem til videre mentaltræning hjemme eller i frokostpausen.

  Sted

  Foredrag og workshop afholdes hos jer i uge 41, eller nærmere aftalt dato.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr.

  Kontakt

  Kontakt Tina Nielsen på 60542274 eller mail@tncoaching.dk for at høre mere om de enkelte foredrag og workshops. Det er også muligt at få skræddersyet et foredrag eller workshop an på jeres behov, og jeg bidrager gerne med inspiration, så ring eller skriv og hør mere.

 • Winholistic Aps (hele landet)

  Bliv bedre til at håndtere forandringer
  Det eneste konstante i vores hverdag er kravet til forandring. Vores forandringsparathed er under konstant pres, hvilket kan føre til øget travlhed eller i værste fald stress - selvom stress intet har at gøre med at have travlt.
  Det er sundt for os at have mindre perioder med travlhed. Det skærper blot vores evne til at tage beslutninger, skabe overblik og ro. Deltagerne bliver positivt udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere forandringer, travlhed og positivt stress i dagligdagen.

  Der er mulighed for at skræddersy eventet, så det passer præcis til din arbejdsplads.

  Find evt. mere inspiration i vores kursuskatalog: https://www.winholistic.dk/da/kurser

   

  Kontakt os allerede nu
  så kan vi indkredse hvilket event, der passer bedst hos jer:
  Adfærdsekspert og foredragsholder Peter Winther
  Telefon 53 38 34 00 eller på e-mail pw@winholistic.dk

 • YOUANDX (hele landet)

  1. Styrk din mentale trivsel – og skab overskud i dit arbejdsliv

  Stress, sygefravær og dårlig trivsel koster dyrt på de danske arbejdspladser og har store omkostninger for den enkelte medarbejder. I mange år har vi kæmpet med problemet, men den kolde sandhed er, at problemet blot er blevet mere omfangsrigt.

  Skal vi ændre statistikkerne, er vi nødt til at give slip på en forældet forståelse af stress og i stedet implementere den nye psykologiske viden og forskning, der har identificeret de præcise bagvedliggende mekanismer, der fører til stress og psykisk mistrivsel. Denne nye viden peger desuden på, at der ikke behøver være et modsætningsforhold mellem højt arbejdspres og vedvarende mental robusthed og trivsel.

  Med dette foredrag får du opdateret viden om psykisk sundhed, trivsel og en helt ny måde at forstå og tilgå psykiske problemstillinger. Du får desuden nogle helt personlige redskaber, som du kan bruge og implementere direkte til at optimere dine egen trivsel og performance.

  Om psykolog Erla Heinesen Højsted

  Erla er autoriseret psykolog, certificeret metakognitiv psykolog, erhvervspsykolog og stifter af MIND CPH. Erla er anerkendt for sin indlevende og empatiske formidling som, suppleret med en solid forankret faglighed, giver dig de rigtige forudsætninger for at sikre, at du og din arbejdsplads bliver førende indenfor mental trivsel, høj ydeevne, udvikling og undgår stress hos medarbejdere og ledere.

  Foredraget varer typisk 60-70 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Erla her

  Prisen for Erlas foredrag er 16.500 kr. ex. moms + transport.

  2. Vejen til trivsel i travlhed

  Glæd dig til et til tider små-drillende og provokerende indlæg. For psykolog Thomas Markersen har ikke fokus på arbejdsmiljø, ledelse og politikernes ansvar for at hindre stress, men på hvad den enkelte kan gøre for at sikre sin trivsel. Ikke at ledelsen og politikerne har et ansvar – men oftest giver det en større grad af tilfredshed og kontrol, når ansvaret også tages ‘hjem’ til en selv.

  Foredraget giver dig nyeste viden om, hvad du fra et psykologisk perspektiv kan gøre for at trives i travlhed og undgå den farlige langvarige stress. Du får også viden om, hvordan du kan bruge sociale strategier, tankemestring, “mindset” og “positiv stress” til at øge din trivsel. Ligeledes sørger Thomas for at give dig teknikker til at værne om dit gode helbred i travlhed.

  Om psykolog Thomas Markersen

  Thomas er Cand. Psych. med speciale i erhvervspsykologi. Han har været rådgiver for Hoffet og mange af Danmarks topledere. Gennem sin karriere har han haft fokus på motivation, adfærd og social intelligens som afgørende faktor for succes. Thomas er desuden kendt som adfærdspsykolog i talrige produktioner fra DR og TV2.

  Foredraget varer typisk 90-120 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Thomas her

  Prisen for Thomas’ foredrag er 16.500 kr. ex. moms + transport.

  Hvem er YOUANDX

  YOUANDX er en af Danmarks største og mest respekterede foredragsbureauer. Vi brænder for at dele inspiration og viden med erhvervslivet. Vi sikrer, at du via vores platform altid har adgang til de bedste foredragsholdere og videns-eksperter.

  Vi sidder klar til at rådgive dig

  Kontakt os meget gerne på tlf. nr. 70200449

  info@youandx.com

  www.youandx.com