Genstart efter corona som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde en workshop om genstart efter corona på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en workshopsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste udbydere kan tilpasse deres tilbud, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsmiljøCentret

  Organisationer i krisetider – hvad lærte vi?
  I kølvandet på forårets coronakrise har vi alle oplevelser med os, som har potentiale til at påvirke vores arbejdsliv mere eller mindre indgribende. Nogen har mistet slægtninge og venner, andre har mistet deres job eller gode kolleger. Vi har alle levet i en tid præget af angst og katastrofe, udskamning, fællesskab, teamspirit, mindre stress, mere angst, m.m. Det har med andre ord været de store følelsers tid, hvor vores kendte gamle verden nu på nogle måder er totalt forandret og på andre måder helt den samme.

  Under temaet Genstart efter corona sætter vi fokus på det, vi står midt i, og det vi har lært undervejs i krisen. Vi ser, hvilke ændringer krisen har medført, og på hvordan I som ledere og arbejdsfællesskab kan læges i fællesskab og drage vigtig læring ud af det, vi har gennemgået og dermed opbygge en bedre fremtid på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os.

  Der tilbydes en workshop af 3 timers varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Storm Stensgaard er en populær foredragsholder inden for mental sundhed og social kapital. Med en stærk humoristisk tilgang tager han i dette foredrag afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund og ser på, hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

 • Blenstrup & Bisgaard

  Når vi genstarter efter Corona, har medarbejdere såvel som ledere brug for at opbygge, genfinde og styrke motivation, engagement og fælles fokus. Efteråret venter, store forandringer vil fortsat gøre sig gældende, og usikkerhed er og har været en del af hverdagen gennem længere tid. Nogle trives i det foranderlige og uforudsigelige. Andre tæres. Kræfterne skal nu forenes, og forskellige behov skal imødekommes. En vigtig opgave bliver indledningsvist at møde kolleger og medarbejdere der, hvor de er. Det handler om at sætte de menneskelige ressourcer helt centralt, og skabe rammer, der understøtter en sådan kultur.

  Dette får du med:

  • Enkle metoder til at styrke tillid, tryghed og fælles fokus ved at tale om det, der fylder hos teamet
  • 5 opmærksomhedspunkter til fremme af trivsel og mental sundhed
  • Procesmodel: Sådan samles og styrkes teamet omkring fælles retning, fælles formål og fælles mål
  • Konkrete og anvendelige værktøjer, der styrker retning, mening og engagement

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • brøgger - Unfolding Human Potential

  Workshop 1 - Mental sundhed gennem samarbejde

  Relationer er meget afgørende for effektivitet, arbejdsglæde og produktivitet på arbejdspladsen. Dette foredrag introducerer deltagerne til et simpelt og meget effektivt værktøj til at arbejde med samarbejde og kommunikation. Værktøjet er baseret på en ledelsesbestseller, der er solgt i mere end 2,5 mio. eksemplarer. Deltagerne får konkrete værktøjer, de kan anvende direkte i deres hverdag, for at forbedre samarbejdet i deres team. Der anvendes en meget inddragende metode, der sikrer maksimal læring blandt deltagerne, samt motivation til at forandre deres egen adfærd, når de kommer på arbejde igen.

  Deltagerne får:

  • Værdifuldt indblik i vejen til godt samarbejde
  • Effekten ved et godt samarbejde
  • Vejen til at skabe et godt samarbejde

  Bagefter har deltagerne:

  • Fælles sprog om godt samarbejde
  • Viden om deres egen påvirkning af godt samarbejde
  • Bevidsthed om min. 1 styrke og 1 udviklingspunkt i samarbejdssituationer

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 12.500 kr.

  Workshop 2 - Mentaltræning vejen til bæredygtig ledelse (max. 30 personer pr. gruppe)
  Som menneske, stilles der stadigt større og større krav, til den hastighed beslutninger eksekveres. Det betyder, at rigtig mange er mentalt pressede. Dårlig søvn, hidsighed, mentalt fraværende er blot nogle af de symptomer, der viser sig ved mentalt underskud. Derfor er mentalt overskud en stadig mere og mere efterspurgt kompetence. Denne workshop introducerer jer til den styrke mentaltræning har, samt hvor let det i virkeligheden er. I vil også lære om de positive effekter der er, ved at være i god mental form. I får også mulighed for at arbejde med mentaltræning, som et strategisk værktøj for virksomheden. Sidst men ikke mindst, får I lejlighed til at prøve en LIVE mentaltræningssession.

  Deltagerne får:

  • Mentalt overskud, der varer min. 14 dage
  • Indsigter og viden i, hvordan vores hjerne påvirkes og påvirker os i vores handlinger
  • Værktøjer til at tage vare på din mest dyrebare kropsdel - ja din hjerne!

  Bagefter kan deltagerne:

  • Tage vare på deres hjerne
  • Være mere afslappet i pressede situationer
  • Fokusere meget bedre end før

  Lyder det for godt til at være sandt? Så book workshoppen nu.

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 12.500 kr.

  Kontakt

  Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger
  www.brggr.com
  Tlf.: 6161 2967
  Mail: morten@brggr.com

  Om brøgger - Unfolding Human Potential

  Arbejdsglæde og trivsel er nøglen til et sundt arbejdsliv. Det er samtidig også nøglen til bedre resultater for individet og virksomheden. De virksomheder der har forstået, at den vigtigste faktor for virksomhedens succes er medarbejderes trivsel og engagement, har en klar fordel over de virksomheder der stadig leder på gammeldags manér. Det kræver ledelsesmæssigt mod at udfordre tidligere tiders lederdogmer, men de er forældede og derfor er det nu, din virksomhed skal starte med at øge trivsel hos medarbejderne.

  Unfolding Human Potential hjælper med at udfolde mod, kreativitet og nysgerrighed. Virksomheden er etableret i 2018 af Morten Brünning Brøgger, som anvender sin egen ledelseserfaring krydret med uddannelser indenfor forandringsledelse, coaching og mentaltræning til at skabe bæredygtige forandringer hos ledere, medarbejdere og idrætsudøvere.

  Morten Brünning Brøgger brænder for både faglig og personlig udvikling. Derudover leverer Morten klare forslag og inspiration til fremtidens lederegenskaber, der indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed.

  Morten trækker på læring og erfaring, som leder og udviklingskonsulent i en af de største finansielle institutioner i Danmark. Han har arbejdet på store strategiske projekter, undervist i flere lande og samarbejdet med ledere, på flere forskellige niveauer i en stor nordisk organisation.

 • Cabi

  Cabi tilbyder oplæg og workshop omkring læring af tiden med Corona

  Corona påvirkede vores daglige arbejdsliv, hvor vi med kort varsel skulle ændre arbejdsrutiner, samarbejdsformer, arbejde virtuelt, omstille produktionen og vores måde at være sammen på.

  Noget var svært, noget gjorde tingene nemmere, nye ting blev opfundet, ny viden og ideer blev skabt og personligt var det for nogen svært, mens andre trives under de nye forhold.
  Hvad har vi lært, og er der noget, som vi med fordel skal tage med videre?

  Der vil være høj grad af deltagerinvolvering, plads til at se tilbage og med refleksion se fremad.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed under Beskæftigelsesministeriet som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog med både private og offentlige virksomheder samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Center for Fokus

  Corona nedlukningen og konsekvenserne af disse med hjemmearbejdsplads, hjemsendelser, økonomiske udfordringer og ikke mindst en hverdag med stor usikkerhed og mange forandringer sætter sit præg.

  Hvordan kan den enkelte virksomhed sætte ind og gå et efterår og en vinter i møde under disse forhold?

  Center for Fokus tilbyder både ½ dags og hel dags workshops og arrangementer samt foredrag.

  Med naturen som virksomhedscoach

  Ønsker virksomheden for eksempel en kick start efter corona forandringerne, så kan vi foreslå en hel dags workshop i naturen. Vi tilrettelægger i samarbejde en dag med naturbaserede øvelser, der både rækker ind i nærvær, kommunikation, mindfulness og forståelse af teamets forskellighed og styrker. Gennem evidensbaserede metoder styrkes kreativiteten, sammenholdet og kulturen i virksomheden, og medarbejderen får konkrete ideer og tips til at finde ro og forankring i naturen, der kan støtte såfremt covid-19 situationen igen vender op og ned på hverdagen.

  Max 22 personer.

  Pris kr. 10.000 ekskl. moms + kørselstillæg.

  Indsigt og mindfulness som anker midt i forandringens vinde

  Dette forår har sat mange menneskers evne til at finde sig selv og nye rytmer og hverdags rutiner på prøve.

  Forandringer udfordrer og udvikler – og kan vække tankespind og mistænksomhed og svække den mentale sundhed. Center For Fokus tilbyder skræddersyede foredrag og workshops, så virksomheden bedst muligt kan navigere under disse forhold og medarbejderne oplever større modstandskraft.

  Vi trækker blandt andet på mange års erfaring med stresshåndtering og mindfulness på arbejdspladsen, og vil glæde os til et indledende møde for at afklare mål og forventninger. Der kan både tages afsæt i ½ dags og heldags arrangement med eller uden opfølgning eller kick-start af en mindful virksomhed.

  Fra 4-60 personer.

  Pris fra kr. 7.500 ekskl. moms + kørselstillæg.

  Kontakt:

  Lisa Klint | email lisa@center-for-fokus.dk | tlf 50474100 | center-for-fokus.dk

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt.

  Tema 1. Workshop om hvordan vi i fællesskab sikrer høj trivsel

  Vi inspirerer til hvordan I på arbejdspladen i fællesskab bedst arbejder med at fremme trivsel og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Workshoppen vil gøre jer klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår og hvordan I i fælleskab styrker trivslen.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær
  • Forebyg og håndter mobning og konflikter
  • Få det bedste ud af forandringer

  Alle workshops tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Email: yun.ladegaard@cfps.dk, tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • CRECEA

  Det gode arbejdsfællesskab – hvordan sikrer vi det efter Corona?

  Mange danske virksomheder har i forbindelse med nedlukningen af landet oplevet radikale ændringer i vilkårene for arbejdsfællesskabet: fx ændrede samarbejdsformer, kommunikation og fysisk adskillelse. Flere virksomheder har oplevet, at bl.a. fleksibiliteten i hjemmearbejdet og effektiviteten i onlinemøder bidrager positivt til en succesfuld arbejdsdag og høj trivsel blandt de ansatte. Samtidig har tvungne hjemmearbejdspladser også vist behovet for, at vi indgår i det fællesskab, som udgøres af relationer til kolleger, samarbejdspartnere, kunder og ledelse.

  Derfor er det nu, det er oplagt at være opmærksom på, hvordan arbejdsfællesskabet er i jeres organisation, og hvordan det skal være fremover. I workshoppen kommer vi ind på:

  • Det gode arbejdsfællesskab – hvad er det og hvilken betydning har det?
  • Hvordan har Corona-tiden påvirket arbejdsfællesskabet?
  • Tips og tricks til at sikre det gode arbejdsfællesskab fremadrettet

   

  Varighed: 2-3 timer

  Antal deltagere: op til 25 deltagere pr. workshop.

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark

   

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

   

 • Dansk Center for Mindfulness

  En af de største udfordringer for os mennesker er forandring. Derfor går mindfulness i høj grad ud på at arbejde tanker og følelser i forhold til at leve med usikkerhed og forandring. Og man må sige, at vi alle lever med stor forandring og usikkerhed efter coronakrisen.

  Dansk Center for Mindfulness tilrettelægger både workshops og foredrag om temaet forandring. Vi tager altid udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt, der lige nu bl.a. viser, at coronakrisen har fået angstniveauet til at stige hos mange. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne selv prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  Coronaen har ændret på nogle af vores arbejdsvilkår og arbejdsmetoder for en tid - på godt og ondt. På workshoppen gennemgår vi den psykologi, der ligger til grund for, hvordan vi oplever forandringer forskelligt, hvad afsavn kan betyde og hvordan vi finder sammen igen, med det bedste fra den tid, der har været og hvor vi kan rense ud i nogle af de dårlige rutiner vi måske havde oparbejdet inden? I får viden om kriser, forandringer og metoder til at snakke sammen om det der har været svært.

  • Format og varighed: Workshop-format af 3 timers varighed
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor organisations- og adfærdspsykologi

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

 • Gøre God

  WORKSHOP i Kunsten at Gøre God

  Vi tilbyder 3-4 timers workshop på alle hverdage i uge 41 i hele Danmark.

  Deltagerens læring/ effekt:

  • Et tryggere miljø for medarbejdere, som øger mental sundhed, tillid, mod og trivsel.
  • Træning som sætter tydelige, praksisnære spor og som giver Jer en tydelig effekt, der kan ses med det samme.
  • Et indbygget konfliktberedskab i Jeres samarbejdsprocesser, samt en skærpet feedback-kultur med fokus på, at hver enkelt har øje for potentialet i samspillet.
  • Fuld udnyttelse af medarbejder-diversiteten og et kvalitetsløft til processer og produkter.
  • Træning af innovativ adfærd gennem sam- og nyskabelse.
  • Et indbygget konfliktberedskab i Jeres samarbejdsprocesser, samt en skærpet feedback-kultur med fokus på, at hver enkelt har øje for potentialet i samspillet.

  Det skal være praksisnært, for at være relevant, så vi tilbyder:

  • Formøde pr tlf ca 20 min, hvor firmaprofil og udfordringer skitseres
  • 60-90 min Workshop del 1: Basis Gøre God-øvelser. SE, SIG JA & GØR GOD
  • 60-90 min Workshop del 2: Praksisnære og firma-relevante øvelser.
  • Transfer/efterspil: Opfølgningsvejledning, samt tilbud om 15 min leder/HR sparring

  At gøre god’ er at gribe det andre gør lige i sekundet og støtte dem i at lykkes med, eller folde det ud, som de bestræber sig på.

  • Det er også at have øje for den positive intention og de potentialer der gemmer sig inde bag et måske famlende forsøg eller en lidt uhensigtsmæssig attitude.

  • At gøre god er derfor også en måde at bryde potentielt konfliktoptrappende mønstre og vende ’nej-attituder’ til ’ja-attituder’.

  • Grundlæggende handler det om at fremme det bedste i hinanden. Det kan kun lade sig gøre, hvis du er fuldt tilstede og i kontakt og retter din opmærksomhed udad, og hvis du i situationen tør og formår at slippe kontrollen og spille efter gehør.

  Kontakt-info:

  • Troels Bom, Tlf:  25 30 41 11, troels@troelsbom.dk
  • Gitte Xenia Feddersen, Tlf: 31 44 83 00, kontakt@gittexenia.dk

  ’Gøre God’ er vores bidrag til at skabe sunde dynamiske fællesskaber (arbejdspladser, foreninger, relationer m.v.), hvor mennesker trives og udvikler sig. Vi skærper bevidst vores blik for hinandens kvaliteter og sammen skaber dét, som ingen af os kunne have skabt alene. Vi bestræber os på at skabe et psykisk arbejdsmiljø, som understøtter, at vi når de mål fællesskabet (organisationen) er sat i verden for, på en psykisk, social sund samt bæredygtig måde.

 • IMPROV Communication

  I uge 41 udbyder IMPROV communication 5 workshops til såvel offentlige og private virksomheder.

  Under temaet samarbejde, positiv kommunikation og psykologisk tryghed afvikler vi følgende workshop:

  Skab psykologisk tryghed i teams efter lockdown

  Usikkerheden i befolkningen og på arbejdspladserne grundet corona, har skabt et grundlag for et brist i den psykologiske tryghed i teams. 

  Som en af Europas eneste certificerede virksomheder i at kunne måle graden af psykologisk tryghed i teams via Professor Amy C Edmonson der er verdens førende forsker og forfatter til bogen “Den Frygtløse Organisation” vil vi tage jeres team igennem en 2,5 timers workshop der skaber et fundament for samarbejde, positiv kommunikation og genskaber den psykologiske tryghed.

  Workshoppen vil fokusere på den verbale og nonverbale kommunikation, samt give deltagerne konkrete redskaber til et bedre arbejdsmiljø hvor kreativitet og samarbejde trives i højsædet.

  På workshoppen bliver I introduceret til, hvordan I kan få et arbejdsmiljø, med psykologisk tryghed, tillid og respekt.

  Workshoppen vil tage udgangspunkt i en survey der udfyldes af deltagerne forud for programmet (skemaet tager 3 minutter at udfylde)

  Herefter vil workshoppen fokusere på de 4 kerne elementer der skaber en psykologisk tryg arbejds plads

  • Åben kommunikation - Skab en mentalitet hvor i lytter, accepterer og bygger videre på jeres dialog
  • Villighed til at turde tage risici, fejle og kommunikere sine fejl uden frygt
  • Villigheden til at hjælpe andre, og sætte teamet før individet
  • Inklusion og diversitet, hvordan skaber vi en arbejdsplads i balance.

  En workshop hos jer varer 2,5 time og der kan være op til 20 deltagere. 

  Oplægsholder: Stefan Pagels Andersen, Co-founder af IMPROV Communication

  Stefan er Europas førende undervisere inden for improvisations træning, og har en stor indsigt i psykologi, samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen. IMPROV arbejder med nogle af verdens største virksomheder med at skabe bedre forhold for medarbejderes kommunikation og samarbejde.

  Målgruppe: Ledere og medarbejdere.

  Pris: 10.000 kr. ekskl. moms. og underviserens transportudgifter.

  Reservation: IMPROV Communication Stefan Pagels Andersen tlf. 22 17 34 69, stefan@improv.eu

  Kontakt os, og vi skaber et program der passer jeres behøv og opfylder jeres mål.

  Vi underviser på dansk og engelsk

  IMPROV Communication www.improv.eu

  IMPROV Communication samarbejder med Velliv Foreningen og vi glæder os til at hjælpe jeres medarbejder til at nå nye højder. 

 • Klogere sammen, Sarah Warny Berg

  Dialog-kaffe: Hvad tager vi med os fra Coronatiden?

  Coronatiden har krævet stor selvstændighed af os hver især for at håndtere vores vilkår – private såvel som arbejdsmæssige. Vi har måtte udvikle nye vaner og tænke kreativt. For nogen har det været barskt og nedslidende, og for andre har det åbnet op for nye indsigter og måske endda helt nye muligheder og længsler.

  Tiden netop nu er en unik mulighed for at samle dine medarbejdere i en fælles refleksion, der skaber samhørighed og sikrer dig, at vigtig viden omkring dine medarbejderes trivsel ikke går tabt, og at du har fingeren på pulsen ift. den videre vej frem. Dialog-kaffe betyder, at det er dialogen mellem dine medarbejdere, der er i centrum, og at vi skaber den under hyggelige og afslappede rammer.

  Som facilitator er mit ansvar at skabe rammerne for samtalen gennem spørgsmål, øvelser og oplæg, der er designet til at skabe tryghed i netop jeres medarbejdergruppe. Gennem dagen vil jeg skabe overblik og trække den vigtige viden frem i lyset, som dukker op i dialogen mellem dine medarbejdere.

  Det får I ud af dagen:

  • Dine medarbejdere føler sig hørt og inkluderet efter en lang isolationsperiode.
  • Du får et blik for den kompleksitet, der muligvis er i dine medarbejderes oplevelser af krisen.
  • I samler op på ideer til nye arbejdsgange og tiltag, der kan højne effektivitet og trivsel.
  • I sikrer jer, at I som gruppe ikke løber hver jeres retning med antagelser om, hvad de andre tænker uden af have tjekket efter.
  • I samles i en hyggelig aktivitet, som skaber varme og gensidig forståelse mellem jer.

  Pris: 10.000 Kr. inkl. moms for et halvdagsarrangement.

  Læs mere her: https://sarahwarnyberg.dk/index.html

  Læs anbefalinger her: https://sarahwarnyberg.dk/anbefalinger.html

  Kontakt:

  Sarah Warny Berg

  M: Sarahwarny@hotmail.com

  T: 60774057

 • Lægens stol & TrinTrin

  Lægens stol & TrinTrin byder på foredrag og workshop om mental sundhed: “Kreativitet i omsorgskassen”

  Få viden og kreative øvelser med fokus på mental sundhed f.eks. 1 til 1,5 time til et personalemøde eller en temadag. Hvis der sker en skade, har alle arbejdspladser førstehjælpskassen parat. Den mentale sundhed og omsorg er sværere at tale om og behandle, og vi mangler ofte redskaber i omsorgskassen. Vil I have inspiration og konkrete øvelser til mental sundhed, så anbefaler vi, at I får kreativitet i omsorgskassen.

  Små tiltag giver mærkbare forandringer

  Foredraget og workshoppen ”Kreativitet i omsorgskassen” indeholder enkle øvelser og værktøjer. De er kreative og er med til at åbne nye sider hos den enkelte og i gruppen. Det giver nye tanker, følelser og bedre handlemuligheder, så resultatet er et rart og varmt arbejdsmiljø, med god omgangstone og omsorg, så der kan skabes gode resultater på arbejdspladsen. Kort sagt større glæde og overskud til at rumme det svære og hinanden, når der er udfordringer.

  Foredraget giver jer desuden viden og indblik i, hvordan hjerner og mennesker fungerer og tænker.

  Det får I med fra foredraget:

  • Viden om, hvordan hjerner og mennesker tænker, og hvordan vi reagerer, når vi bliver pressede på arbejdet.
  • Sjove og kreative øvelser, hvor alle kan være med og som åbner for sansning, leg, glæde, mod og kropslighed. Elementer, der er vigtige for vores egen og gruppens mentale sundhed
  • Enkle øvelser som mindsker stress og øger arbejdsglæden - og som kan bruges efter foredraget til at fastholde de nye, gode vaner

  Ved at implementere øvelserne, vil I opleve:

  • Mindre stress og sygefravær
  • Større rummelighed, tolerance og arbejdsglæde
  • Bedre sammenhold og gruppedynamik

  Varighed ca. 1-1,5 time (evt. + pause, iflg. jeres ønske/tidsplan).
  I står selv for evt. forplejning.
  Pris: Kr. 10.000 + moms. (søg senest 28. august Velliv Foreningen om 10.000 kr.)
  Dato: Arrangementet skal placeres 3.-11. oktober 2020 for at være støtteberettiget
  Kontakt: gh@laegensstol.dk eller hello@trintrin.dk for at aftale nærmere.

  HVEM ER FOREDRAGSHOLDERNE:
  Vi er to virksomheder, der har slået al vores ekspertise sammen og udviklet dette foredrag.
  TrinTrin, der arbejder med kreativitet som omdrejningspunkt for udvikling af mennesker og organisationer og Lægens Stol, der arbejder med at opnå balance og overskud for de, der har et presset arbejdsliv.

  Grethe Harbo, læge. Lægens stol. 
  35 års erfaring fra hospital og praksis 
  Foredragsholder, coach/mentor 

  Hjælper stressede ansatte fra at være overlever til at være hel person, med overskud og arbejdsglæde.
  Tlf: 40513843, mail: gh@laegensstol.dk  
  www.laegensstol.dk

  Trine Dueholm, cand. mag i æstetik og kultur 
  Kreativitetsmentor og illustrator
  25 års erfaring med kreative processer 
  Tlf: 25371010, mail: td@trintrin.dk 
  www.trintrin.dk

  Trine Lerche Frøslev 
  Master i ledelse (MPA), dirigent og 20 års ledererfaring
  Ekspert i personale- og organisationsudvikling. 
  Tlf: 81353036, mail: tlf@trintrin.dk
  www.trintrin.dk
   

 • Match and catch (hele landet)

  Match and Catch tilbyder en workshop med aktiv deltagelse på 1,5 time, hvor I skaber forudsætningerne for at udvikle jer, sammen. Altså flytte jer fra, hvor I er nu og til hvor I gerne vil være.

  Det kan være svært at åbne op og finde ordene til at fortælle, hvad du har på hjerte. Derfor kan en workshop med Match and Catch hjælpe med at åbne op for dette. I kommer alle i tale ved hjælp af opgavekort og ud i nogle tankemønstre, I ikke er vant til, ved hjælp af billedkort. Det gøres i et forløb af 4 runder, som sikrer, at der sker en udvikling i dialogen. 

  Resultatet vil være konkrete forslag til, hvad I, som arbejdsplads, kan gøre, for at styrke jeres mentale sundhed. Forslagene vil være med udgangspunkt i jeres personlige ønsker og drømme og på den måde vil forslagene også være nogle, som I kan tage fat i med det samme og arbejde med. Det er helt op til jer, hvad omdrejningspunktet for workshoppen skal være; det skal bare tage udgangspunkt i at gøre en forskel for den mentale sundhed.

  Emner, som vi har arbejdet med før er samarbejde i form af nye ansatte, nye teams og nye arbejdsopgaver (f.eks. efter corona), udvikling af teams, god og sund kommunikation, samt arbejdsmiljø. 

  Match op med os og Catch muligheden for at udvikle jeres mentale sundhed.

  Pris: Afhænger af antallet af deltagere; starter ved 6.000 kr.

  Kontakt

  Pernille Østergaard Poulsen
  Tlf. 31123372
  mail: pernille@matchandcatch.dk

 • ProcesConsult

  ”Belastning – begejstring i det daglige arbejde”

  Trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og forandrings-workshop

  Workshoppen indeholder et tjek af det psykiske arbejdsmiljø og inspiration til det videre trivselsarbejde på arbejdspladsen. Brug den fx til at samle op efter coronafasens udfordringer.

  Belastning – begejstringsworkshop med afdelingen

  Jeg arbejder med en metode og en workshop, som jeg har brugt med succes igennem årene. Arbejdspladsens udfordringer bliver italesat på en nænsom og kreativ måde. Alle deltagere har mulighed for at tage aktivt del i processen og komme til orde. Workshoppen er især brugbar, hvis det er et stykke tid siden, at I lavede jeres APV. Den fungerer nemlig som en minitrivselsundersøgelse, med fokus på det der belaster og begejstrer i det daglige arbejde. Hele afdelingen deltager, og det er især vigtigt, at trioen, leder, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøkonsulenten er med. De skal nemlig i arbejdstøjet efterfølgende.

  Forløbet tager i alt ca. 5-6 timer og er delt op i del 1 og 2. Del. Workshoppen ligger indenfor den økonomiske ramme på 10.000, -

  Del 1 – hele afdelingen

  Her arbejder hele afdelingen med deres oplevelser af belastning og begejstring. Vi starter med brainstorm over det, der belaster og herefter begejstrer i arbejdet. Jeg vil som facilitator guide jer gennem nogle spændende timer, hvor I vil få svar på flg.:

  Hvilke tendenser ser vi umiddelbart? Hvad fylder meget? Stemmer det overens med resultaterne fra sidste APV eller det I ellers italesætter i afdelingen? Hvad har I indflydelse på? Hvilke ønsker har I for fremtiden?

  Del 2 – rådgivning og sparring til trioen eller leder

  Hvordan kommer I videre med jeres viden om trivslen i afdelingen? Trioen er her i fokus, og de skal arbejde med de input, som kommer frem i del 1. Trioen vil få kyndig supervision som en del af pakken.

  Hvem er jeg?

  Marianne Boje Andersen, ProcesConsult

  Jeg arbejder for mentalt sundhed i mit lille firma ProcesConsult, og jeg ved om nogen, hvad der virker på denne front. Som psykolog, arbejdsmiljøkonsulent og facilitator på et utal af workshop har jeg mange års erfaring med at hjælpe firmaer og enkeltpersoner til større trivsel og især håndtering af stress. Jeg har skrevet flere bøger om ledelse, trivsel og stress, og er i gang med min nyeste bog ”Trioteamet – samspillet om arbejdsmiljøet. Om integration, indflydelse og viden til arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”.

  Kontaktinfo

  Marianne Boje Andersen, cand.psych.

  Mail: s85@mail.tele.dk

  Mobil: 4085 7506

  www.procesconsult.dk

 • SoSimple

  Fastholdelse af vigtig indsigt efter Corona.

  En vigtigt, lærerigt og involverende workshop omkring mindfulness, nærvær og enkelhed.

  Dette får I med:

  - Simple værktøjer til at simplificere hverdagen

  - Enkle teknikker til at øge nærværet 

  - Vigtige øvelser til at fokusere på det vigtigste ligenu

  Moderne virksomheder implementerer mindfulness. Moderne ledere fokuserer på nærvær.

  Valide målinger viser udover øget livskvalitet samtidig øget effektivitet i disse organisationer.

  Ledelse med hjerne, hjerte og bundlinje.

  Sted og dato :

  Hos Jer i uge 41 eller efter aftale

  Form :

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed.

  Indhold og form tilpasse Jeres virksomhed, og vi tager selvfølgelig gerne et møde inden for at afklare mål. Der kan tages afsæt i en enkelt workshop eller opstart til et forløb med ønsket om en mindful virksomhed.

  Pris: 

  10.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter 

  Foredragsholder :

  Rikke Berg, Indehaver af SoSimple

  Rikke Berg er Bach. Psyk, Coach og terapeut med mere end 5000 sessioner bag sig samt 15 års erfaring med ledercoaching, konflikthåndtering og stresshåndtering. I sit firma SoSimple arbejder Rikke sammen med toppen af dansk erhvervsliv indenfor mindful leadership, nærvær og autenticitet.

 • Stine Reintoft

  Stine Reintoft er uddannet erhvervspsykolog (cand.psych.aut.), forfatter til flere bøger og artikler og undervejs med bogen ”Kort og godt om det gode samarbejde” på Dansk Psykologisk Forlag. Hun har 14 års erfaring i at hjælpe mennesker i arbejdslivet og organisationer i bevægelse. Hun er ekspert i facilitering af gode lærende dialoger på arbejdspladser og laver altid levende og involverende workshops.

  Stine tilbyder mulighed for en workshop om læring efter corona-tiden eller genstart af samarbejde efter coronakrisen. Stine har arbejdet med både grupper af medarbejdere og deres ledere samt ledergrupper om den tid, vi alle har været igennem.

  Hun giver psykologiske perspektiver på de dynamikker, der kan opstå på bagkant af coronakrisen og guider på vej i forhold til at forstå og lære af det, som arbejdspladsen har gennemlevet.

  Workshoppen giver mulighed for både refleksion og fremsyn for jer som gruppe, så I sammen kan tage nogle gode fælles skridt på vejen mod postcorona tiden.

  Varighed: 3 timer

  Pris: 10.000 kr. + moms + transport (hvis uden for Storkøbenhavn)

  Læs mere om Stine på www.stinereintoft.dk, herunder blog indlægget: https://stinereintoft.dk/igan-med-samarbejdet-efter-krisen/

  Kontakt Stine på kontakt@stinereintoft.dk eller på tlf. 41 27 72 19

 • TeamArbejdsliv

  Vi kan ikke vide præcis, hvordan corona-situationen ser ud til oktober, men med stor sandsynlighed vil vi stadig være påvirket af den på vores arbejdspladser.

  På denne workshop vil vi indsamle og dele gode erfaringer fra tiden med corona. Vi ser nærmere på, hvordan det er lykkedes at flette rigide retningslinjer ind i hverdagen, at håndtere frygten for smitte og opbrud i rutiner og vaner.

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • Winholistic Aps (hele landet)

  Bliv bedre til at håndtere forandringer
  Det eneste konstante i vores hverdag er kravet til forandring. Dette er coronaperioden er godt eksempel på. Vores forandringsparathed er under konstant pres, hvilket kan føre til øget travlhed eller i værste fald stress - selvom stress intet har at gøre med at have travlt.
  Det er sundt for os at have mindre perioder med travlhed. Det skærper blot vores evne til at tage beslutninger, skabe overblik og ro. Deltagerne bliver positivt udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere forandringer, travlhed og positivt stress i dagligdagen.

  Der er mulighed for at skræddersy eventet, så det passer præcis til din arbejdsplads.

  Find evt. mere inspiration i vores kursuskatalog: https://www.winholistic.dk/da/kurser

  Få et positivt mindset
  Når man er i stand til at have et positivt mindset, vil man producere positive holdninger, og positive holdninger fører til positive resultater. At tænke stort og positivt er en succesfuld vane, som kan indøves.
  Her får deltagerne tro på, at man skaber sin egen fremtid og tips til, hvordan de kan få maksimalt udbytte af positiv tænkning.

  Der er mulighed for at skræddersy eventet, så det passer præcis til din arbejdsplads.

  Kontakt os allerede nu
  så kan vi indkredse hvilket event, der passer bedst hos jer:
  Adfærdsekspert og foredragsholder Peter Winther
  Telefon 53 38 34 00 eller på e-mail pw@winholistic.dk

 • Worklife barometer ApS

  Howdy workshop – en proces mod et mere digitalt samarbejde

  Hvordan påvirkes vores mentale sundhed af, at vi samarbejder mere og mere på distancen? Forskning viser bl.a., at det er sværere at skabe tillid i et digitalt samarbejde, og at vores kommunikation er mere fokuseret på opgaven.

  Howdy tilbyder mere end en workshop – men en proces med fokus på at forstå, hvad der bidrager og udfordrer mental sundhed i jeres digitale samarbejde. Samtidigt tilbyder vi lederen værktøjet, Howdy, til at skabe indsigt i medarbejderens trivsel på distancen.

  Processen består af:

  • Måling af trivsel før workshoppen (Howdy Wellbeing)
  • Workshop
  • Måling af trivsel efter workshoppen
  • Opfølgning

  Hvad er Howdy?

  Howdy er en unik metode, der giver din virksomhed indsigt i både medarbejdernes og organisationens mentale trivsel, og samtidig griber proaktivt ind, når behovet opstår.

  Læs mere om Howdy: https://howdy.care/dk/

  I får:

  • Workshop, 2 timer faciliteret af erhvervspsykolog
  • 2 måneders Howdy abonnement til alle workshop deltagere inkl.:
   • Proaktivt beredskab bestående af erhvervspsykologer
   • Ledelsen får adgang til virksomhedens trivselsdata
   • Howdy feedback: Mulighed for at stille ekstra spørgsmål, fx hvordan kan du og dine kollegaer støtte hinanden når I samarbejder på distancen?
  • Virtuel opfølgning, 30 min faciliteret af erhvervspsykolog

  Pris: 10.000 kr. ekskl. Transport, op til 50 deltagere

  Kontakt:

  Gunnar Brabrand

  gbr@worklifebarometer.com

  M: +45 5171 7703

  Worklife barometer ApS

  Howdycare.dk