40 procent af danskerne føler sig stressede

På torsdag fejrer 516 virksomheder Danmarks Mentale Sundhedsdag sammen med deres 20.000 medarbejdere. Det særlige fokus på mental sundhed er der god brug for. En ny rundspørge fra Voxmeter viser, at 40 procent af danskerne indenfor det seneste år har følt sig stressede eller har haft det psykisk dårligt i forbindelse med arbejdet.

Foredrag.png

Den 10. oktober er det Danmarks Mentale Sundhedsdag. Her vil 20.000 ledere og medarbejdere i virksomheder over hele landet lære mere om, hvordan vi alle sammen kan være med til at mindske f.eks. stress, depression og angst.

Virksomhederne gør det på deres helt egen måde. Nogle hyrer oplægsholdere, nogle tager på udflugt og andre lukker produktionen for at holde workshop. Mange steder bliver humor og gode grin også en del af dagen, som skal motivere arbejdspladserne til at tage fat på emnet ”mental sundhed” og få talt sammen om det.

Der er nemlig stærkt behov for at gøre noget. En ny Voxmeter-rundspørge blandt erhvervsaktive fra hele landet viser, at mange af os har det svært.

I rundspørgen svarer 40,3 procent erhvervsaktive, at de har følt sig stressede eller på anden måde har haft det psykisk dårligt i forbindelse med deres arbejde i løbet af det seneste år. 28,6 procent svarer desuden, at de føler, at det er svært at tale om udfordringer med mental sundhed på arbejdspladsen.

Danmarks Mentale Sundhedsdag handler netop om at lære at tale om mental sundhed på arbejdspladsen og starte en dialog om, hvordan vi alle kan være med til at skabe en hverdag med mere trivsel og mindre stress, depression og angst.

Siden juni har alle landets virksomheder kunnet søge op til 10.000 kr. til events på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det har været helt op til virksomhederne at bestemme, hvad deres event består af – så længe det handler om mental sundhed.

Det er Velliv Foreningen, som har taget initiativ til dagen og afsat puljen på 5 mio. kr.

”Vi skal bryde tabuet om mental sundhed på arbejdspladsen. Det første skridt, når mistrivsel skal bekæmpes, er altid, at man lærer at tale åbent om det. Vi er utroligt glade for, at så mange virksomheders medarbejdere og ledere sammen har søgt om midler til at holde events og på den måde fejre Danmarks Mentale Sundhedsdag,” siger Lars Bo Pedersen, der er programchef i Velliv Foreningen.

I alt søgte 850 virksomheder om støtte til et event på Danmarks Mentale Sundhedsdag. 516 ansøgninger fra alle brancher blev godkendt af et bevillingsudvalg med deltagelse af eksperter i arbejdsmiljø. Samlet vil 20.000 medarbejdere over hele landet deltage i events om mental sundhed den 10. oktober – eller på andre dage i uge 41.

Om rundspørgen fra Voxmeter

Web-rundspørgen er foretaget af Voxmeter blandt 2000 erhvervsaktive fra + 18 år, fordelt på køn, alder, region, privat eller offentlig sektor, fuldtids- eller deltidsansættelse.

  • 40,3 procent af de adspurgte har følt sig stressede eller på anden måde har haft det psykisk dårligt i forbindelse med deres arbejde inden for det seneste år.
  • 28,6 procent af de adspurgte oplever at det er svært at tale om udfordringer med mental sundhed på arbejdspladsen. 
  • 66 procent af de adspurgte oplever at arbejdspladsen står klar til at hjælpe, hvis man selv eller en kollega bliver ramt af stress, angst, depression eller lignende mentale udfordringer.