Velliv Foreningen støtter mental sundhed

Stress, angst og depression er sammen med en række andre symptomer på dårlig mental sundhed, blevet en folkesygdom i Danmark. Velliv Foreningen støtter til daglig forebyggelse på området og arbejder almennyttigt med bevillinger, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Danmarks Mentale Sundhedsdag giver alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event om mental sundhed. Eventet skal foregå i regi af arbejdspladsen og handle om at skabe samtale og læring om mental sundhed i arbejdslivet. Et event må både være sjovt eller alvorligt – eller begge dele.

Det er Velliv Foreningen, der står bag Danmarks Mentale Sundhedsdag, der er blevet afholdt siden 2019. 

Danmarks Mentale Sundhedsdag er et af mange tiltag fra Velliv Foreningen, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Men Danmarks Mentale Sundhedsdag bliver afviklet i samarbejde med en lang række partnere.

Det er virksomheder og organisationer, der alle vil gøre en særlig indsats for at åbne for samtaler om mental sundhed i arbejdslivet. Det handler om at fjerne tabuet ved dårlig mental sundhed i arbejdslivet, og samtale er det første skridt i den retning.

Danmarks Mentale Sundhedsdag er inspireret af WHO's World Mental Health Day, der er en årlig mærkedag den 10. oktober, og vi håber, at Danmarks Mentale Sundhedsdag også vil blive brugt af alle andre, der ønsker at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed.

Velliv Foreningen ser frem til at modtage en masse ansøgninger igen i 2022 og til at kunne ønske ”Glædelig Danmarks Mentale Sundhedsdag” den 10. oktober 2022.

Velliv Foreningen logotype Primary Orange RGB.jpg