Velliv Foreningen støtter mental sundhed

Stress, angst og depression er sammen med en række andre symptomer på dårlig mental sundhed blevet en folkesygdom i Danmark. Velliv Foreningen støtter til daglig forebyggelse på området og arbejder almennyttigt med bevillinger, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Med Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober får alle danske arbejdspladser mulighed for at søge om 10.000 kr. til et event den 10. oktober. Eventet skal foregå i regi af arbejdspladsen og handle om at skabe samtale og læring om mental sundhed i arbejdslivet. Et event må både være sjovt eller alvorligt – eller begge dele.

Det er Velliv Foreningen, der støtter, at 500 arbejdspladser får mulighed for at arrangere et event om mental sundhed for op til 10.000 kr. Det er et af mange tiltag fra Velliv Foreningen, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Men Danmarks Mentale Sundhedsdag bliver afviklet i samarbejde med en lang række partnere.

Det er virksomheder og organisationer, der alle vil gøre en særlig indsats for at åbne for samtaler om mental sundhed i arbejdslivet. Det handler om at fjerne tabuet ved dårlig mental sundhed i arbejdslivet og samtale er det første skridt i den retning.

Danmarks Mentale Sundhedsdag er inspireret af WHO's World Mental Health Day, og vi håber, at Danmarks Mentale Sundhedsdag også vil blive brugt af alle andre, der ønsker at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed den 10. oktober. 

Velliv Foreningen og alle partnerne ser frem til at modtage en masse ansøgninger og til at kunne ønske ”Glædelig Danmarks Mentale Sundhedsdag” den 10. oktober.