Bring systematisk hinandens kompetencer og ressourcer i spil – og styrk fællesskab, trivsel og opgaveløsning

Formidling, videndeling, oplæring, mødeledelse m.v. – jo bedre I er til at spille sammen og bringe hinandens kompetencer og ressourcer i spil, desto sjovere bliver det at gå på arbejde og desto mere bliver I i stand til at løfte sammen.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation Forandringer og organisationsændringer
Type
Workshop

På denne workshop skal vi arbejde med metoder til involvering, gode spørgsmål, greb til at hjælpe hinanden til at ’lykkes’ m.v., knyttet an til situationer fra jeres hverdag. Perspektivet er en balanceret og dynamisk læringskultur som en af grundstenen i en sund og udviklende arbejdspladskultur.
Inden workshoppen holder vi et formøde med fokus på de situationer i jeres hverdag der er relevante at arbejde med.

Udbytte af workshoppen
• I får skærpet jeres blik for at styrke samspillet ved at bringe hinandens ressourcer i spil og kontante greb til faktisk at gøre det, som I kan bruge straks efter workshoppen
• I får en fælles bevidsthed om hvordan I kan fremme det bedste i hinanden i forbindelse med formidling, videndeling, oplæring og mødeledelse