Byg en stærk kultur - Vejen til arbejdsglæde og succes.

Fløjt, når I møder ind, og fløjt, når I går hjem – Styrk jeres kultur og arbejdsglæde med denne workshop.


Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Workshop

Når I investerer i en Mental Sundhedsdag sammen med os, åbner I dørene til en række afgørende fordele for jeres arbejdsmiljø og kultur. Vi forstår, at trivsel og velvære på arbejdspladsen ikke blot drejer sig om individuel tilfredshed, men om forbindelserne mellem jer og den overordnede kultur. Hos Ex3 har vi udviklet en unik tilgang, der kombinerer dialog med en let tilgængelig analyse, der netop bidrager til at øge arbejdsglæden og styrke jeres kulturelle fællesskab. 

Inden dagen skal i udfylde PCI-analysen (People Culture Indicators), der giver jer et her og nu indblik i jeres virksomhedskultur. Denne analyse er lettilgængelig og forståelig for alle i organisationen, og den anonyme deltagelse sikrer ærlige resultater. Med PCI'en opnår I en bedre forståelse af jeres styrker og udfordringer i forhold til arbejdsglæde. 

På den Mentale Sundhedsdag faciliterer vi en workshop, hvor I med Ex3 Teamhjulet skal dykke ned i jeres kultur og arbejdsglæde. Det bliver en dag hvor I I får mulighed for at lære hinanden bedre at kende og opnå en dybere forståelse af hinandens behov og værdier. Gennem refleksion og dialog om vigtige temaer som tillid, ansvar, mødekultur og identitet styrker I jeres sammenhold og lægger fundamentet for en sund og produktiv arbejdskultur. 

Med en mental sundhedsdag med PCI-analyse og dialogworkshop kan I forvente at opnå følgende: 

* Et fælles sprog og en fælles retning: Alle i organisationen får et klart billede af virksomhedskulturen og arbejder mod fælles mål. 

* Styrket engagement: Workshoppen låser op for potentialet i jer som medarbejdere og skaber et mere engageret arbejdsmiljø. 

* Større grad af psykologisk tryghed: Gennem empatisk dialog opnår I en større følelse af tryghed og respekt på arbejdspladsen. 

* Et team præget af tillid og anerkendelse: Relationerne mellem jer som medarbejdere og ledere styrkes, og tilliden til hinanden øges. 

 
Efter den mentale sundhedsdag vil I være rustet til at skabe en stærk og bæredygtig kultur på arbejdspladsen, hvor alle føler sig hørt og motiverede til at yde deres bedste. 

Vores Mental Sundhedsdag er designet til max. 25 deltagere og tilbyder en dybdegående workshopoplevelse på 3 timer, der styrker arbejdsmiljøet og kulturen i din organisation. Hvis I er flere end 25 deltagere, tilpasser vi gerne et tilbud, der opfylder præcis jeres organisations behov.

Det er muligt at tilkøbe leje af lokaler og forplejning i Designmejeriet ved Skanderborg, hvor vi holder til.

Lokation

Vis lokation på Google Maps