Et bæredygtigt arbejdsfællesskab - med psykologisk tryghed

I det gode arbejdsfællesskab er der både fokus på løsning af opgaven og den måde, som vi samarbejder om at løse kerneopgaven på.

Tema
Stress Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation Forandringer og organisationsændringer
Type
Foredrag Workshop

Når begge dele af arbejdsfællesskabet fungerer, er der basis for, at vi også kan blive et bæredygtigt arbejdsfællesskab, som ikke bare lykkes i dag, men også er gearet til at lykkes med det, vi gør, i morgen og i overmorgen. I et team præget af psykologisk tryghed er der kontinuerligt fokus på læring og udvikling på en måde, hvor det er trygt at fejle og sikkert at lære. På denne workshop præsenteres centrale begreber og vigtige værktøjer til at skubbe dit fællesskab i en mere bæredygtig retning.