Hvad er stress, og hvordan skaber vi trivsel, også når der er travlt

Forstå hvad stress er, og få et fælles sprog og en forståelse for hvad stress er, så i kan støtte hinanden i at undgå at gå ned med stress.


Tema
Stress Arbejdsglæde Samarbejde
Type
Foredrag Workshop

I vil få helt konkret viden om hvad stress er, hvordan det påvirker os mentalt, fysisk og adfærdsmæssigt. Vi vil se på de typisk jobrelateret belastninger, og i fællesskab se på hvilke belastninger vi kan minimere, og hvad vi kan gøre, hvis der er ting vi ikke kan ændre på. Workshoppen har fokus på hvad den enkelte medarbejder kan gøre, og hvad virksomheden kan gøre.

I vil få værktøjer, som I kan bruge med det samme, og et blik på hvad der kan gøres på den lange bane. Der findes ikke nogle quick fix, men vi kan gå i gang i dag, med at skabe og vedligeholde en sund og god balance. Underviser Johanne Louise Rosenquist Læs mere her: Rosenquist coaching.dk