Interaktivt foredrag og PCI-analyse til at styrke kulturen og den Mentale Sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed starter med en sund kultur og et fælles sprog om, hvad der er vigtigt.


Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Forandringer og organisationsændringer
Type
Foredrag Workshop

Vores interaktive foredrag om Mental Sundhed åbner dørene til en række afgørende fordele for jeres arbejdsmiljø og kultur. Vi forstår, at trivsel og velvære på arbejdspladsen handler om mere end blot individuel tilfredshed - det drejer sig om forbindelserne mellem jer og den overordnede kultur. Hos Ex3 har vi udviklet en unik tilgang, der kombinerer dialog med en let tilgængelig analyse, som netop bidrager til at øge arbejdsglæden og styrke jeres kulturelle fællesskab. 

Før foredraget skal I udfylde PCI-analysen (People Culture Indicators), der giver jer et aktuelt indblik i jeres virksomhedskultur. Denne analyse er lettilgængelig og forståelig for alle i organisationen, og den anonyme deltagelse sikrer ærlige resultater. Med PCI'en opnår I en bedre forståelse af jeres styrker og udfordringer i forhold til arbejdsglæde. 

Under det interaktive foredrag vil vi facilitere en session, hvor I kommer til at udforske jeres kultur og arbejdsglæde. Det bliver en dag, hvor I får mulighed for at lære hinanden bedre at kende og opnå en dybere forståelse af hinandens behov og værdier. Gennem refleksion og dialog om vigtige temaer som tillid, ansvar, mødekultur og identitet vil I opnå indsigter i hvordan i kan styrke jeres sammenhold og lægge fundamentet for en sund og produktiv arbejdskultur. 

Dette interaktive foredrag om Mental Sundhed bliver en dynamisk kickoff-event, der markerer starten på en rejse mod et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø. Her er, hvad I kan forvente: 
 

- Interaktiv deltagelse: Jeres svar i PCI-analysen vil være med til at forme indholdet og retningen for dagen, hvilket betyder, at I får mulighed for at bidrage aktivt til diskussioner og refleksioner. 

  - Inspirerende indsigter: Gennem vores foredrag vil I få adgang til dybdegående indsigter om vigtigheden af mental sundhed på arbejdspladsen og hvordan det påvirker trivsel og produktivitet. 

- Refleksion og dialog: Der vil være rig mulighed for refleksion og dialog, hvor I kan udforske nøglekoncepter og dele perspektiver med hinanden baseret på jeres egne erfaringer og refleksioner fra PCI-analysen. 

  - Kickstart til handling: Foredraget vil fungere som en kickstart til handling, hvor I får konkrete værktøjer og strategier til at begynde at implementere positive ændringer i jeres arbejdsmiljø med det samme. 

  - Styrket sammenhold: Gennem fælles oplevelser og refleksion vil I styrke sammenholdet i organisationen og skabe et fundament for fremtidige initiativer til at fremme mental sundhed. 

  
Samlet set kan I forvente en dynamisk og interaktiv oplevelse, hvor jeres deltagelse er med til at forme dagen og bidrage til skabelsen af et sundere og mere trivselsfremmende arbejdsmiljø. 

Dette interaktive foredrag strækker sig over 2,5 timer og er designet til op til 100 deltagere.

Lokation

Vis lokation på Google Maps