Psykologisk Tryghed og Egenomsorg - med fokus på Naturen i og omkring os

Workshoppens formål er at give medarbejderne viden og værktøjer til at skabe en kultur præget af åbenhed og tillid, samt at lære at tage vare på deres egen mentale sundhed.

Tema
Stress Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Workshop

Inkludering af naturen og mindfulness i workshoppen kan også have en positiv effekt. Dette kan eksempelvis ske ved at inddrage et naturområde i nærheden af arbejdspladsen til at facilitere nogle af øvelserne eller ved at inkludere elementer af natur i workshoppen, som kan hjælpe med at skabe en mere rolig og afslappet atmosfære.

Målet er at øge medarbejdernes viden om og forståelse for, hvad psykologisk tryghed er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan man kan skabe det i praksis.
Den mere præcise opbygning af workshoppen kan aftales og tilpasses i et samarbejde mellem arbejdspladsen og psykologen.

En workshop om psykologisk tryghed og egenomsorg kan have stor betydning for en arbejdsplads, da det kan øge trivslen hos medarbejderne, give bedre mulighed for læring og innovativ tankegang samt skabe bedre resultater.

Studier peger også på, at antallet af sygedage mindskes i arbejdsmiljøer med psykologisk tryghed. Og ligeledes viser forskning, at naturen har en utrolig helende virkning på vores mentale og fysiske sundhed.