Workshop med PERMA-modellen

På workshoppen arbejder vi med PERMA-modellen. Modellen stammer fra forskningen i positiv psykologi og er udviklet af Martin Seligmann. Det er en evidensbaseret model med fem elementer, der tilsammen skaber trivsel. Deltagerne får inspiration til, hvordan de kan skrue op for de fem elementer og forøge både egen og andres trivsel og arbejdsglæde.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Workshop

FØR TEMADAGEN: Vi begynder at dyrke hjernefitness. 4-6 uger inden temadagen begynder ledere og medarbejdere at skrive tre gode ting ned i en dagbog. Formålet er at få de gode oplevelser fra arbejdsdagen til at fylde og skabe positive følelser.

UNDER TEMADAGEN:
Kort intro til PERMA-modellen og forskningen i trivsel
P i PERMA - de positive følelser. Øvelse: Tre gode ting: Vi læser på skift op af vores ’tre-gode-ting’ bog. Vi lytter til og anerkender hinandens gode oplevelser.
E i PERMA - engagement. Øvelse: Styrkespotting. En styrke er noget, du er god til, og som giver dig energi.
R i PERMA – relationer. Øvelse: Sankt Benedikt metoden. Vi taler nysgerrigt sammen om spørgsmålet: Hvad er trivsel? I processen skiftes vi til at lytte, være tavse og tale.
M i PERMA – mening. Øvelse: Samarbejdet om kerneopgaven. Vi taler om, hvordan vi hver især bidrager til at løse kerneopgaven. Vi skaber relationsblomster.
A i PERMA - at lykkes med noget. Vi sætter fælles og personlige mål for det videre trivsels-samarbejde om kerneopgaven.
Vi synger en sang og siger "tak for i dag".

EFTER TEMADAGEN. Ledere og medarbejdere arbejder med at omsætte deres mål til konkrete handlinger i hverdagen, som bidrager til at forøge trivsel og arbejdsglæde.

P står for positive følelser. Vores følelser fortæller os, om vi har det godt eller skidt. De positive følelser gør os nysgerrige, kreative, hjælpsomme og venlige. Positive følelser tænder positive følelser i andre.
E står for engagement. Når du er engageret i dit arbejde, så trives du bedre og er mere produktiv. Når du bruger dine styrker i løbet af arbejdsdagen, kan du opleve at komme i flow og præstere optimalt.
R står for relationer. Nære relationer er en kilde til positive følelser. Hvis du har gode lederkolleger, som du kan betro dig til, så trives du bedre på jobbet. Det, du giver til andre, kommer positivt tilbage.
M står for mening. Når der er et højere formål med det, du gør, så giver det mere mening for dig. Det er motiverende, når du kan se, hvordan du bidrager til virksomhedens kerneopgave.
A står for at lykkes. Sæt dig ambitiøse, men realistiske mål. De små skridt hen imod målet skaber positive følelser. Du bliver også glad, når du kommer i mål. Husk at nyde og fejre dine succeser.