ÅNDEDRÆTTET - MAGI FOR TEAMETS BALANCE!

At arbejde med åndedrættet er en effektiv nøglen til fysisk og mental sundhed – både for den enkelte og i et team miljø!

På workshop vil vi sammen udforske betydningen af åndedrættet og hvordan arbejde med åndedrættet kan styrke både individuelt og fælles nærvær, fokus og trivsel på arbejdspladsen.

“Træk vejret – tag en dyb indånding... så går det hele meget lettere…” Denne sætning har du sikkert hørt, og der er noget om det, for hver eneste af de mindst 17.000 åndedræt vi tager i døgnet, har indvirkning på, hvordan vi har det, lige nu og på den længere bane.
- Og hvordan vi har det, har direkte indflydelse på, hvordan vi tænker, relaterer og handler.

At trække vejret, på en nærende måde, er dog sjældent bare lige og særligt ikke hvis der er fart på arbejdsdagen.

Vi trækker dog alle vejret, så hvorfor ikke få meget mere ud af noget I allerede gør?


Tema
Stress Samarbejde Arbejdsglæde
Type
Workshop Teambuilding

Målet er at I går mere afslappede, nærværende og energifyldte fra workshoppen, med enkle konkrete øvelser, som I straks kan tage i brug. Øvelser der kan anvendes individuelt og kollektivt til at styrke mental sundhed, nærvær og trivsel på arbejdspladsen.

PÅ WORKSHOPPNE
- Viden om åndedrættets potentiale
- Oplevelsen af, hvordan åndedrættet påvirker egen velbefindende, relationen, hjernekapaciteten.
- Træning af det naturlige åndedræt - foregår primært siddende og liggende.
- Afhængig af workshoppens længde: Fokus på hvordan I sammen kan bruge åndedrættet bevidst i hverdagen, til at styrke nærværet, mental sundhed og navigerer i en travl og kompleks hverdag og fx. også hvordan åndedrættet kan hjælpe jer med at få mere ud af møder.

Workshoppen er vekslen mellem korte oplæg, øvelser hvor I får en oplevelse at de temaer vi arbejder med, dialog og træning af åndedrættet.

FØR WORKSHOPPEN
Ca en uge før, får I en enkelt åndedrætsøvelse, hvilket bevirker at I allerede er i gang.

EFTER WORKSHOPPEN
- I får en beskrivelse af de vigtigste øvelser.
- Guidede hjernepauser på lyd
- Mulighed for tilkøb af online gruppesupervision, relateret til temaet. Et element der styrker læringen og anvendelse i praksis.

PSYKOLOGISK TRYGHED & ANVENDELSE I PRAKSIS
Når vi aktiverer kroppen bevidst i læringsprocesser, styrkes den psykologiske tryghed i gruppen. Endvidere bygges der bro til praksis og de KONKRETE GREB, vi træner, bliver efterfølgende nemmere at tage i brug.