Det kan I søge til

Rigtig mange arbejdspladser ansøger til enten workshop, foredrag eller teambuilding, og får hjælp af en konsulent eller udbyder til at gennemføre, men I kan også søge til jeres helt egen ide. 

Workshop

En workshop er god til at aktivere og engagere deltagerne. Hver deltager vil blive mere direkte udfordret end ved f.eks. et foredrag, men ofte er læringen også større på den måde. Workshops er ofte gode til at få folk til at tale sammen – også bagefter. Workshops kan bl.a. arrangeres af en arbejdsmiljøkonsulent, en erhvervspsykolog eller en stresscoach. Det kan også være en ekspert fra et fagforbund eller en arbejdsgiverorganisation.

Temaet er meget frit, men indhold i en workshop kan f.eks. være: 

  • Samarbejde – hvordan kan vi blive endnu bedre?
  • Funktionel hjernetræning? Hvad er det og kan vi træne vores hjerner til at præstere bedre?
  • Meditation eller mindfulness hvordan gør vi det på arbejdspladsen?
  • Social kapital – hvordan opbygger vi gode relationer, der gør os og arbejdspladsen stærkere? 

Hvad skal I gøre

Kontakt en, der kan arrangere workshops om mental sundhed i arbejdslivet. Forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste arrangører af denne type workshops kan tilpasse deres workshop, så det passer til jeres ønsker.

Hvem er det egnet til

En workshop er god til jer, der gerne vil være deltagende og aktive, men samtidig gerne vil have en dygtig person til at styre forløbet. Workshops kræver mere lyst til at tale sammen om tingene og tænke over idéer og løsninger.

Find en konsulent

Foredrag

En foredragsholder kan være god til at fortælle jer om mental sundhed i arbejdslivet. Foredragsholderen kan bl.a. være en arbejdsmiljøkonsulent, en erhvervspsykolog, en stresscoach eller en erfaringsperson. Det kan også være en ekspert fra et fagforbund eller en arbejdsgiverorganisation.

Temaet er meget frit, men indhold kan f.eks. være: 

  • Hvordan kan vi sætte fokus på arbejdsglæden?
  • Hvad betyder et godt samarbejde for den mentale sundhed - og hvordan skaber vi det?
  • Hvad gør jeg som kollega, hvis jeg er bekymret for min kollegas trivsel?

Hvad skal I gøre

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker. 

Hvem er det egnet til

Et foredrag er godt til jer, der gerne vil vide mere om mental sundhed i arbejdslivet, men primært ved at lytte til nogen, der ved noget om det – og som man kan spørge lidt ind til.

Find en konsulent

Teambuilding

Det fremmer teampræstationen og evnen til at innovere, hvis teammedlemmerne føler sig trygge ved at fejle og give udtryk for deres mening - det kaldes psykologisk tryghed. Det kan tage tid at opbygge psykologisk tryghed, og den normale interaktion på arbejdspladsen tilskynder måske ikke til en naturlig udvikling af tillid. Teambuilding kan hjælpe det på vej.

Teambuilding kan være med til at styrke den psykologiske tryghed. De fleste mennesker har en naturlig tilbøjelighed til at søge mod dem, vi kender i forvejen. På denne måde forstærker vi allerede stærke forhold. Her føler vi, vi kan være os selv. Det kan være godt at udbygge relationerne på arbejdspladsen, så der er flere, vi kender, og er trygge ved. Det kan gøre det nemmere at tage svære emner op.

Teambuilding kan også mere konkret have til formål at øge forståelsen for egen og andres måde at gribe en opgave an på, så I dermed bliver klogere på samarbejdet, teamet og gruppedynamikkerne og styrke holdånden. 

Hvad skal I gøre

Kontakt en udbyder og forklar, hvad der er jeres udfordringer Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. Mange udbydere kan tilpasse deres event, så det passer til jeres behov.

Hvem er det egnet til

Teambuilding og andre lignende aktiviteter er for jer, der gerne vil op af stolen og bruge hovedet eller kroppen på nye måder. Alle på en arbejdsplads kan have godt af at være sammen i nye rammer og få nye oplevelser i fællesskab.

Sørg for at vælge aktiviteter, hvor alle kan være med, og hvor faren for skader er lille. Det bør ikke være grænseoverskridende aktiviteter, eller den administrerende direktørs favoritaktivitet, så deltagelse ikke føles tvungen. Sørg for at følge op på det, I oplevede undervejs, så I kan lære af det.

Find en konsulent

Event er ikke det samme som teambuilding

Vi skelner mellem events/aktiviteter ‘for sjov’ og teambuilding ‘for alvor’. Events er for os ikke det samme som teambuilding. Paintball, lerdueskydning eller bowling efterfulgt af en god middag sammen kan styrke fællesskabet, men den slags aktiviteter forstår vi ikke som "teambuilding" eller "teamudvikling". Der skal lidt mere til. En tommelfingerregel er, at kunne aktiviteten lige så godt være arrangeret af personaleforeningen med hele familien som deltagere, kan ideen ikke modtage støtte. 

Besøg i Escape Room bør ikke stå alene, men følges op med en samtale eller proces om, hvad deltagerne hver især oplevede, og hvordan det kan overføres til det daglige samarbejde. 

Send ansøgning

Her I klar til at sende jeres ansøgning, så gå til ansøgningsskemaet. Udfyld kontaktoplysninger og svar på 5 spørgsmål om jeres ide. 

Klik her

Find mere inspiration

Velliv Foreningen har samlet alle de produkter og værktøjer, som er blevet til i støttede projekter. Gå på opdagelse i materialerne og find inspiration til jeres mentale sundhedsdag.

Viden og værktøjer