Faglig stolthed

Ønsker I at afholde en workshop om faglig stolthed i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!


Tema
Arbejdsglæde
Type
Workshop

Jeg tilbyder at facilitere en proces om faglig stolthed som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag. En proces der medvirker til at øge bevidstheden om den enkelte og gruppens fornemmelse for, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forinden workshoppen sendes enkle refleksionsspørgsmål til deltagende medarbejdere omkring den enkeltes oplevelse med faglig stolthed.

Workshoppen foregår med oplæg omkring faglig stolthed og drøftelser i mindre grupper. Afslutningsvis definerer I, hvad faglig stolthed er for jer. Formuleringen er med til at give et afsæt for en kultur, hvor der i dagligdagen er øget fokus på den gode historie.

Jeg arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau.

Workshoppens varighed er 3 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads. 
Max antal deltagere: ca. 50

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en workshop med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen