Forebyggelse og håndtering af sygefravær

Ønsker I at afholde en workshop om hvordan I forebygger og håndterer sygefravær? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Tema
Stress Arbejdsglæde Sygefravær
Type
Workshop

Jeg tilbyder at facilitere en proces om forebyggelse og håndtering af sygefravær som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag. 
En proces der medvirker til at øge bevidstheden om, hvad der kan være med til at skabe/understøtte den gode trivsel på arbejdspladsen og dermed forebygge sygemeldinger.
Ud fra oplæg drøftes og aftales, hvad I konkret vil gøre for fremadrettet at forebygge sygefravær både på gruppe- og individniveau.
Desuden lægger I en plan for, hvordan sygefravær skal håndteres, når det opstår både i forhold til den enkelte medarbejder samt i forhold til kollegaer, opgaveløsning mv.

Forinden workshoppen sendes enkle refleksionsspørgsmål til deltagerne mhp. afdækning af, hvad der fungerer og hvad der udfordrer ift. trivsel og sygefravær.

Workshoppen foregår med oplæg omkring hvilke forebyggende faktorer der medvirker til at skabe god trivsel og forebygge sygefravær samt oplæg omkring, hvilke indsatser der skal til for at håndtere sygefravær på den bedst mulige måde.

Jeg arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau. Jeg har det meste af min karriere arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær.

Workshoppens varighed er 3 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads.
Max antal deltagere: ca. 50

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en workshop med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få lagt en plan for, hvad I skal gøre for at forebygge sygefravær og I får lagt en plan for, hvordan I skal håndtere sygefravær, når det opstår.