HVEM ER DU - OG HVEM ER DE ANDRE?

Temadagen sætter fokus på teamets DiSC personprofiler. Personprofilredskabet giver deltagerne indblik i de fire forskellige persontyper og hver types foretrukne adfærd. Vi kommer ind på hvordan og hvorfor det er hensigtsmæssigt i at tilpasse kommunikation og adfærd i forhold til den adfærdsprofil, som vi taler til og samarbejder med.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Foredrag Workshop Andet

Ved hjælp af persontypekendskab kan vi i hverdagen aktivt drage nytte af hinandens forskellighed og trække på hinandens kompetencer, med henblik på at styrke arbejdsglæden og det kollegiale sammenhold.

Temaindlægget er opbygget med en kombination af teori og praktiske øvelser, hvor virkeligheden bringes ind i lokalet i vides muligt omfang.

Med udgangspunkt i DISC-personprofilkort skabes indblik i egen og andres adfærdsprofil, for den vej at skabe merforståelse og optimere kommunikationen i hverdagens opgaver.

Med personprofilen in mente arbejder vi også med overbevisninger og barriere i forhold til feedback og der sættes lup på hvordan hverdagen kan farves uhensigtsmæssigt af disse.

Fokuspunkter for dagen er:
• Hvem er du og hvem er de andre? ... indblik i de fire forskellige persontyper
• Hvordan påvirker antagelser og overbevisninger vores adfærd og handlemuligheder?
• Hvordan bruger vi aktivt vores nye viden i det fremtidige samarbejder

I forbindelse med teamudviklingsdagen kan I vælge at få lavet DiSC personprofiler på deltagerne, således at vi også inddrager de 4 forskellige profiltypers præferencer og motivationsfaktorer under dagens temaer. Medarbejderne får herved detaljeret kendskab til både egen profil og kollegaernes profil - en viden der er med til at styrke det indbyrdes samarbejde. Dette er ikke medregnet i prisen.

Deltagerne har efter kursusdagen indblik i både egen personprofil og teamet profiler. De kan med den nye denne viden forstå sig selv og andre bedre, når de i arbejder omkring den fælles opgave.
Der er skabt en større bevidsthed omkring, hvordan negative overbevisninger påvirker og dræner energi og overskud, og hvilke muligheder der er for at omdanne en negativ overbevisning til en mere positiv version.
Deltagerne har fået en fælles viden omkring personprofiler og fået kommunikationsmetoder, der optimerer samarbejde trivsel og effektivitet

I skal afsætte 6 timer til Teamudviklingsdagen.