Hvor travlt skal vi tillade os have?

Vi har aldrig haft mere tid, men vi oplever alligevel, at vi har mindre tid. Vi har en fornemmelse af, at vi skal skynde os, og at vi kommer hurtigere frem mod det, vi skal opnå, ved at sætte farten op.

Tema
Arbejdsglæde Forandringer og organisationsændringer
Type
Foredrag Workshop

Det er en samfundstendens.

Det er altså ikke jeres arbejdsplads, den er gal med. Det er samfundet.

Det kan derfor godt betale sig at lære travlhed at kende. For at den ikke overtager jeres hverdag.

Travlhed kommer af forskellige årsager. Og det er meget individuelt, hvordan vi reagerer.

Måske kan du genkende dig selv i nedenstående udsagn, jeg ofte hører?
• Feeedt – jeg elsker, at jeg har noget at give mig til. Det bekræfter mig i, at jeg bidrager.
• Jeg er hele tiden på vej videre til næste opgave.
• Jeg har svært ved, at tingene ikke bliver gjort.
• Jeg har ikke kompetencerne til at løfte alle mine opgaver, derfor bliver jeg overvældet af mængden.
• Jeg har ikke tiden til at udføre opgaverne til den kvalitet, som jeg selv mener er nødvendig.
• Når min leder kommer med en opgave, siger han/hun ikke, hvad jeg så ikke skal lave i stedet.
• Kompleksiteten i opgaverne gør det uoverskueligt for mig at prioritere.
• Afhængigheden af andre for at løse mine opgaver gør, at jeg skal vente, presse andre for at levere input. Det oplever jeg som et pres.
• Det er trygt at sige, jeg har travlt for så, behøver jeg ikke forholde mig til min egen tilstand.
• Opgaverne søger derhen, hvor de bliver løst – men jeg gider faktisk ikke være den hele tiden.

Uanset hvordan travlhed er for dig, så påvirker det hele arbejdspladsen og jeres indbyrdes samarbejde.

Denne workshop stiller derfor skarpt på:

✔ Hvordan travlhed ser ud hos jer?
✔ Hvordan er vi i travlhed på en sund måde?
✔ Hvad skal vi vedligeholde?
✔ Hvad skal vi gøre anderledes?

Udbyttet af workshoppen er helt konkrete aftaler, I indgår med hinanden om, hvad I ønsker fremover. Det bidrager til, at I nemt kan følge op på workshoppen, så I sikrer jer, at I bruger jeres tid der, hvor den gavner mest.

Bonus ved at forstå travlhed, og hvad der forårsager den er, at du undgår, at motivationen tabes undervejs, og du vil opleve, at den mentale sundhed, samarbejdet og kerneopgaven styrkes.

Efter workshoppen har du:

✔ fået det bedste fra videnskaben, vi ved virker
✔ konkrete greb der bidrager til din trivselsstrategi
✔ øget din chance betragteligt for at skabe de bedste resultater

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du er inspireret til mere eller andet indhold.

Hvem er din underviser?

Faglige baggrund:
Lene Wervick er en hyppigt anvendt workshopfacilitator. Hendes viden og indsigt i, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi skaber sammenhængskraft på vores arbejdspladser, har hun fra + 20 år på arbejdsmarkedet, et hav af lederkurser, og en nysgerrighed på alt fra hjerneforskning, adfærds- og forandringsteori, filosofi og læringsteori.