Kommunikation og samarbejde

Ønsker I at afholde en workshop om kommunikation og samarbejde i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!


Tema
Kommunikation Samarbejde
Type
Workshop

Jeg tilbyder at facilitere en proces om kommunikation og samarbejde i afdelingen/teamet som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag.

En proces der medvirker til at øge bevidstheden om betydningen af den enkeltes personlige præferencer og kommunikationsstil i samarbejdet med kollegaerne i afdelingen/teamet. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte det gode samarbejde omkring løsning af kerneopgaverne og er medvirkende til at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forinden workshoppen gennemfører alle deltagere en gratis persontypetest, som der tages udgangspunkt i på dagen.

Workshoppen foregår med oplæg om, hvad der ligger til grund for de forskellige personlige præferencer og kommunikationsstile og en drøftelse af, hvordan viden om den enkeltes præferencer og kommunikationsstil kan anvendes i samarbejdet om løsningen af de daglige opgaver.

Afslutningsvis aftaler afdelingen/teamet, hvordan organisationen vil arbejde med den nyerhvervede viden fremadrettet med henblik på at kunne løse opgaverne på en god måde og dermed opnå den bedste trivsel.

Jeg arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau.

Workshoppens varighed er 3 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads. 

Max antal deltagere: 50

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en workshop med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på betydningen af den enkeltes personlige præferencer og kommunikationsstil i samarbejdet med kollegaerne i afdelingen/teamet. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte det gode samarbejde omkring løsning af kerneopgaverne og er medvirkende til at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Lokation

Vis lokation på Google Maps