KROPPENS MAGT - DEN OVERSETE FAKTOR I MENTAL SUNDHED OG GODE RELATIONER

Kroppen påvirker hvordan vi har det - hvordan vi har det påvirker hjernen og dermed vores adfærd, handlinger og relationer.

Få viden om og konkrete oplevelser af Embodied Leadership træning - en træning hvor I bliver bevidst om, hvordan vores krop påvirker vores hjerne og adfærd. I går fra aktiviteten med små simple greb, til reguleringer af egen krop, sådan at I hver for sig eller sammen, på stedet kan styrke nærvær, mod og nysgerrighed.


Tema
Samarbejde Stress Arbejdsglæde
Type
Foredrag Workshop

DET FÅR I
- Viden om krop og hjernes samspil og indvirkning på adfærd, mental sundhed, relation og handlinger
- Træning af simple konkrete kropslige greb, der styrker nærvær, mod og mental sundhed.
- Kollektiv bevidsthed om kroppens potentiale i arbejdslivet i forhold til mental sundhed og at arbejde bæredygtigt.

DET KAN I FORVENTE
Aktiviteten er en veksel mellem oplæg, nysgerrige kig på jeres arbejdsadfærd, kropslige oplevelser på gulvet, dialog og træning af konkrete redskaber.

FØR WORKSHOPPEN
Ca en uge før, får I en lille forberedende opmærksomhedsøvelse, hvilket bevirker at I allerede er i gang.

EFTER WORKSHOPPEN
- I får en beskrivelse af de vigtigste øvelser.
- Guidede hjernepauser på lyd
- Mulighed for tilkøb af online gruppesupervision, relateret til temaet. Et element der styrker læringen og anvendelse i praksis.

PSYKOLOGISK TRYGHED & ANVENDELSE I PRAKSIS
Når vi aktiverer kroppen bevidst i læringsprocesser, styrkes den psykologiske tryghed i gruppen. Endvidere bygges der bro til praksis og de KONKRETE GREB, vi træner, bliver efterfølgende nemmere at tage i brug.

FORMAT
Aktiviteten tilpasses jeres situation og kan enten være en workshop (fra 2 timer +) eller en kombination mellem et foredrag og workshop (1- 1,5 time).