SMIT HINANDEN TIL EN STYRKET BÆREDYGTIG ARBEJDSKULTUR!

Vi mennesker er flokdyr og smitter hinanden med vores adfærd og kropslige tilstand, uden at vi er bevidste om det. Hvordan er arbejdskulturen hos jer, smitter I hinanden med drænende eller bæredygtige vaner?

EN WORKSHOP HVOR OPLEVELSER MED KROPPEN SÆTTES I CENTRUM FOR LÆRING


Tema
Stress Samarbejde Forandringer og organisationsændringer
Type
Workshop Foredrag

DET FÅR I:
Forvent at gå fra workshoppen med øget tillid i gruppen, enkelte konkrete kollektive greb og fokusområder på jeres arbejdskultur, som I straks vil kunne arbejde videre med. 
- I får et fælles perspektiv på, hvad det vil sige, at arbejde bæredygtigt eller nedbrydende.
- Vi træner konkrete greb, der understøtter mental sundhed.
- I bliver præsenteret for et vigtigt punkt i forhold til, at skabe en bæredygtige arbejdskultur og I får I mulighed for at tage hul på arbejdet med dette punkt i relation til jeres arbejdskultur.

Workshoppen, vekslen mellem oplæg, nysgerrige kig på jeres arbejdskultur, kropslige oplevelser på gulvet, dialog og træning af konkrete redskaber.

FØR WORKSHOPPEN
Ca en uge før, får I en lille forberedende opmærksomhedsøvelse, hvilket bevirker at I allerede er i gang. 

EFTER WORKSHOPPEN
- I får en beskrivelse af de vigtigste øvelser.
- Guidede hjernepauser på lyd
- Mulighed for tilkøb af online gruppesupervision, relateret til temaet. Et element der styrker læringen og anvendelse i praksis.

PSYKOLOGISK TRYGHED & ANVENDELSE I PRAKSIS
Når vi aktiverer kroppen bevidst i læringsprocesser, styrkes den psykologiske tryghed i gruppen. Endvidere bygges der bro til praksis og de KONKRETE GREB, vi træner, bliver efterfølgende nemmere at tage i brug. 

FORMAT
Aktiviteten tilpasses jeres situation og kan enten være en workshop (fra 2 timer +) eller en kombination mellem et foredrag og workshop (1- 1,5 time).