STYRK MOD OG TRIVSEL GENNEM FOKUS PÅ SØVN

Interaktiv foredrag eller workshop.

Grib muligheden og alt det gode, det bringer, at arbejde fokuseret med søvn i arbejdstiden. En god nattesøvn handler nemlig i høj grad om hvordan du bruger dig selv om dagen!

God og tilstrækkelig søvn er afgørende for vores velbefindende og evne til at håndtere komplekse situationer - og så bliver livet bare sjovere og vi bliver bedre kolleger, når vi har sovet godt :-)


Tema
Stress Samarbejde Arbejdsglæde
Type
Workshop Foredrag

INDHOLD
- Viden om: Hvad er søvn og hvorfor er det vigtigt.
- I får viden om og konkrete greb til: Hvad I som kolleger kan gøre om dagen, for at få en god søvn
om natten - og samtidig et øget nærvær, mental sundhed og mod?
- I bliver trænet i: Konkrete redskaber til brug på puden.
- Opsamling: Sådan kan I arbejde videre.

OBS! Ovenstående tilpasses jeres behov.

DET KAN I FORVENTE
Aktiviteten er en vekslen mellem oplæg, nysgerrige kig på jeres arbejdeadfærd, kropslige oplevelse på gulv, dialog og træning af konkrete redskaber.

FØR WORKSHOPPEN
Ca en uge før, får I en lille forberedende opmærksomhedsøvelse, hvilket bevirker at I allerede er i gang der.

EFTER WORKSHOPPEN
- I får en beskrivelse af de vigtigste øvelser.
- Guidede hjernepauser på lyd
- Mulighed for tilkøb af online gruppesupervision, relateret til temaet. Et element der styrker læringen og anvendelse i praksis.

PSYKOLOGISK TRYGHED & ANVENDELSE I PRAKSIS
Når vi aktiverer kroppen bevidst i læringsprocesser styrkes den psykologiske tryghed i gruppen. Endvidere bygges der bro til praksis og de KONKRETE GREB vi træner, bliver efterfølgende nemmere at tage i brug.

FORMAT
Aktiviteten tilpasses jeres situation og kan enten være en workshop (fra 2 timer +) eller en kombination mellem et foredrag og workshop (1- 1,5 time).