Styrk virksomhedens kommunikation og trivsel - ved brug af personprofiler

Lærerigt og underholdende foredrag samt workshop om personprofiler, og hvordan de kan medvirke til større forståelse samt forbedret kommunikation og samarbejde.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Foredrag Workshop

Efter en gennemgang af de karakteristika, der kendetegner de 4 persontyper i personprofilen, vil medarbejderne blive inddelt i mindre grupper. Her vil der være samtale om betydningen af sammensætning af teams, og hvad der kan være af udfordringer ved ens/forskellige profiler. En del af dialogen vil foregå med at spore sig ind på egen - og kollegers profil ved hjælp af profilkort.

Til slut en temperaturmåling på, fordeling af de 4 persontyper, og hvilken betydning det kan have for kommunikationen og trivslen. Der gives herefter et bud på, hvordan der kan arbejdes videre med at styrke kommunikationen og samarbejdet samt øge arbejdsglæden/trivslen.

Formålet med at afdække personprofiler er bl.a:

• At skabe bevidsthed om medarbejderens stærke/svage sider i forhold til jobbet

• At skabe bevidsthed om kollegers tilsvarende profil og herigennem etablere respekt og
forståelse for forskellighed og mulighed for forbedret teamsamarbejde

• At etablere stærke teams med fokus på sammensætning af forskellige styrker samt
styrke kommunikation, samarbejde og trivsel