TRIVSEL SOM STRESSBUFFER

Hvordan kan stress angribes positivt? Det kan det bl.a. ved at bruge trivsel som buffer mod overbelastning.

Tema
Stress Arbejdsglæde
Type
Foredrag Workshop

Forskning i psykologi viser, at vi kan opbygge stødpuder imod stress, så vi bliver mere robuste og bedre til at tackle store belastninger. Til arrangementet lærer I, hvordan man helt konkret kan øge sin trivsel, og derigennem mindske de negative belastninger af stress.

Oplægget afholdes af sundheds- og erhvervspsykolog Ebbe Lavendt. Ebbe har over 20 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for test, rekruttering, proceskonsultation, undervisning, rådgivning, supervision, coaching og psykoterapi. Ebbe er en af de største kapaciteter inden for positiv erhvervspsykologi her i landet. Han har desuden været ansat på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og er specialiseret i at formidle forskning på en let forståelig måde.

Foredrag og workshops mv. fra DKK 15.000,- Hertil kommer eventuel transport og moms.