Hvem deltog i Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019

Statens Institut for Folkesundhed, SDU har for Velliv Foreningen lavet en analyse af sidste års ansøgere til Danmarks Mentale Sundhedsdag. Se her, hvem der var med, og hvad de brugte pengene til.

SDU2019.png

723 af de indsendte ansøgninger opfyldte ansøgningskravene. Der var afsat 5 millioner kr. i puljen og 516 ansøgere modtog en bevilling. 

Hvor kom de fra  

De godkendte ansøgere fordelte sig næsten ligeligt mellem det offentlige og det private. 54 % af ansøgningerne kom fra offentlige arbejdspladser, mens 46 % var fra private.

De tre brancher, der var repræsenteret med flest ansøgere var: Sundhed og socialvæsen (251), Offentlig administration, forsvar og politi (84) og Undervisning (56). I den anden ende af skalaen befandt eksempelvis ejendomshandel og udlejning, der kun var repræsenteret med 3 ansøgninger, og fra Landbrug, skovbrug og fiskeri var der indsendt 6 ansøgninger.

Der er modtaget ansøgninger fra alle regioner, men færrest fra Region Sjælland, hvis man sammenligner med indbyggertallene i regionerne. Kun 7 % af de godkendte ansøgninger kom herfra. Der kom mere end dobbelt så mange fra Region Nord, der indbyggertalsmæssigt ligger lavere end Region Sjælland.

Store og små virksomheder

Der er modtaget ansøgninger for virksomheder i alle størrelser, men flest fra private virksomheder med 20-49 medarbejdere (82) efterfulgt at private virksomheder med +1.000 medarbejdere (69). Der er modtaget 3 ansøgninger fra enkeltmandsvirksomheder.

363 af de modtagne ansøgninger var fra arbejdspladser med mere end 1.000 medarbejdere. Ansøgningen kunne dog godt gælde et enkelt afsnit på et hospital.

Hvad søgte de til

De flest anførte, at de ville være med til at fejre Danmarks Mentale Sundhedsdag for at fremme mental sundhed (28%), dernæst forebyggelse af stress (15%),

13 % ønskede at styrkefællesskabet og 8 % af ansøgningerne handlede om at håndtere arbejdspres. De offentlige virksomheder søgte primært til afholdelse af et foredrag, mens der var ca. lige mange workshop og foredrag blandt de private.

De øvrige kategorier: Dialogbaseret indsats, udflugter og arbejdspladsernes egne ideer tegnede sig for ca. 25 % i den offentlige sektor, og lidt mindre i den private.

25 respondenter har medvirket i et interview. Fire af dem pegede på, at det særligt var ønsket om at forbedre kommunikationen blandt medarbejderne, der motiverede dem til at søge.

"Vi er en blandet gruppe på alder og faglighed, og har fået mange nye kollegaer, så det kunne være fint at være sammen og snakke på en anden måde”. 

Andre fortæller, at det var et ønske om at tage hånd om nogle konkrete udfordringer på arbejdspladsen. Eksempelvis hvis der i en periode havde været mange sygemeldinger, stresstilfælde eller havde medarbejdere, der mistrivedes.

"Vores formål var helt klart stress og identificeringen af medarbejdere, der skranter. Vi var dog bange for at kalde det noget med stress, da vi gerne ville være forebyggende og positive, da vi ikke har problemer med stress, men ville gerne eliminere risici.”

I kan også søge midler til Danmarks Mentale Sundhedsdag 2020. Se mere her.