Billeder fra Danmarks Mentale Sundhedsdag

Danmarks Mentale Sundhedsdag 2020 bød på mange forskellige aktiviteter rundt om på de 643 deltagende arbejdspladser - se nogen af dem her.

Team building aktivitet

Orbicon|WSP A/S modtog støtte til et foredrag inklusiv miniworkshop og teambuilding omkring arbejdsglæde i en transitionsperiode. Orbicon i Aalborg er netop opkøbt af WSP A/S og fokus på dagen var det, at være en lokal afdeling i en stor international virksomhed. Hvordan bibeholder man arbejdsglæden, når man er langt fra dér, hvor beslutningerne træffes.

Plantning af havebed aktivitet

Det boligsociale kontor Bo Trivsel i Horsens søgte midler til besøg af projekt Byblomst og et oplæg om naturens betydning for menneskers fysiske og psykiske velbefindende samt en workshop, hvor der blev plantet højbede rundt om beboerhuset. Blomstrende arealer dér, hvor mennesker færdes, giver grobund for mere liv og fællesskab. Forskning viser, at den psykiske trivsel øges, når vi færdes i områder med varieret beplantning.

Sejlads

Bredballe Have- og Anlægsservice A/S modtog midler til at tage ud med GoSail, for at lære hinanden bedre at kende og styrke kommunikationen og samarbejdet.

Aktivitet under corona

Friplejehjemmet Bedsted Thy modtog midler til et foredrag/workshop med inddragelse af leg, øvelser og humør. Målet med workshoppen var, at flytte fokus fra hverdagsproblematikker over på det vigtige i samarbejdet med kollegaer og synliggøre, hvordan man reagerer forskelligt i pressede situationer, og hvordan det kan takles i fremtiden.

Oplæg om mental trivsel

EXPAN i Søndersø har oplevet langtidssygemeldinger, der på en eller anden måde relaterer sig til stress. Virksomheden vil gerne stress til livs, og fik besøg af proceskonsulent Kristine Karlshøj for at blive klædt på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø fremover. Dagen skulle give dem nye redskaber til at tackle arbejdsopgaver, så de ikke udvikler sig til stressrelaterede situationer, og redskaber til at skabe bedre samtaler og skabe en mere mindfull kultur i virksomheden.

Arbejde i teams, projektsamarbejde

Hustømrerne i Aarhus arbejdede med mental sundhed i en mandsdomineret branche, der blandt andet mundede ud i en sundhedsfremmende strategi med fokus på mental sundhed og sikkerhed.