Nyhed 17.12.2021

FOA Horsens trykprøver fællesskabet

Med den mentale sundhedsdag fik de ansatte i FOA Horsens øjnene op for styrkerne ved fællesskabet på deres arbejdsplads. ”Det resiliente fælleskab” var temaet for en workshop med erhvervspsykolog Anne-Mette Holst.
Foto FOA mental sundshedsdag.png

Af Mettelise Pasgaard

Corona-krisen har for nogle arbejdspladser sat fællesskabet under pres. I FOA Horsens skete det modsatte: Her viste corona sig at styrke fællesskabet. Med en workshop på Danmarks Mentale Sundhedsdag blev der sat fokus på at bruge de gode erfaringer til at bevare og styrke fællesskabet fremover. Winnie Winther, der er faglig sekretær i FOA Horsens, udtaler:

”Corona havde en positiv betydning for vores fællesskab. Vi fandt en kampgejst i en kaotisk situation, og vi rykkede tættere sammen. Vi har grint mere, været mere opmærksomme på hinanden, og har måske også spist et ekstra rundstykke sammen. På den mentale sundhedsdag trykprøvede vi fællesskabet. Det gik op for os, hvad vi har, men også at der er steder, vi kan justere”.

At kende fællesskabets svagheder

Anne-Mette Holst, som stod for workshoppen, har sammen med to andre erhvervspsykologer undersøgt konsekvenserne af corona-krisen for fremtidens ledelse – et projekt, der også er støttet af Velliv Foreningen. Det er der kommet en toolbox til ledere ud af, hvor ét af fokuspunkterne er ”resiliente fællesskaber”.

”Under corona-krisen var de ansatte i FOA virkelig hurtige til at omstille sig og finde nye måder at yde service på. Det vidner om et højt resiliens-niveau. Resiliens handler om at være modstandsdygtig, men også om at være opmærksom på fællesskabets svagheder. Hvis vi kender vores resiliens-niveau, er vi bedre rustede til de udfordringer, der kan komme”, fortæller Anne-Mette Holst.

Her siger vi tingene

Den mentale sundhedsdag har givet FOA Horsens lyst til at arbejde mere med emnerne mental sundhed og resiliente fællesskaber. Lone Dybdal, formand for FOA Horsens, siger:

”Vi kunne godt tænke os at bruge endnu mere tid på de her emner. For selvom vi har et godt arbejdsfællesskab, er det også noget, vi skal holde ved lige. Det er vigtigt, at nye medarbejdere forstår vores særligt åbne samarbejdskultur. Her taler vi ikke om hinanden, men med hinanden. Vi siger vi tingene lige ud. Det kan være svært, men vi kan tåle det”.