Nyhed 29.10.2021

Psykologisk tryghed i Horsens Kommune

I teamet Ekstern Beskæftigelse i Horsens Kommune har corona-epidemien lagt pres på fællesskabet. En workshop på Danmarks Mentale Sundhedsdag var startskuddet til at sætte fokus på samarbejde og psykologisk tryghed.
Foto Horsens Kommune mental sundhedsdag.png

Af Mettelise Pasgaard

En fordobling fra fire til otte medarbejdere har sammen med corona-nedlukning og øget hjemmearbejde sat fællesskabet under pres i Horsens Kommunes team Ekstern Beskæftigelse. Lene Høj er visitator og beskæftigelseskonsulent i teamet, som arbejder med at finde beskæftigelse til førtidspensionister. Hun fortæller:

”Tidligere sad alle på et fælles kontor hver dag, men nu er vi flere kolleger og har oftere hjemmearbejde. Det er en udfordring som team, at vi ikke ser hinanden så meget - både kollegialt og arbejdsmæssigt mister vi følingen med hinanden. Workshoppen på den mentale sundhedsdag var et startskud til at ryste vores team bedre sammen og skabe en ny fælles kultur.”

Et trygt team

Psykologisk tryghed var emnet for workshoppen, som blev afholdt af erhvervspsykolog Anne-Mette Holst. Hun har sammen med to andre erhvervspsykologer undersøgt konsekvenserne af corona-krisen for fremtidens ledelse – et projekt, der også er støttet af Velliv Foreningen. Det er der kommet en toolbox til ledere ud af, hvor ét af fokuspunkterne er netop psykologisk tryghed.

”Psykologisk tryghed gør os mere robuste over for de ændringer, der kan ske omkring os. Trygheden opstår, når vi tør sige vores mening uden at frygte konsekvenserne, og det er tilladt at lave fejl. Det handler om at anerkende hinandens forskelligheder og møde hinanden med venlighed og forståelse”, udtaler Anne-Mette Holst.

Startskud til at tale om fællesskabet

Lene Høj oplevede, at der på workshoppen var rigtig meget at tale om, og at en enkelt formiddag ikke var nok. Men hun forventer, at det kun er startskuddet til at tale mere om teamets fællesskab og samarbejde i fremtiden.

”Personligt var det for mig dejligt at være sammen med og kunne mærke mine kolleger. Det giver mig tryghed, at vi kan tale om vores samarbejde – hvad kan vi, og hvor skal vi hen. Vi lærer hinanden at kende og finder ud af, hvad vi hver især står for. Med workshoppen har vi fået øjnene op for, hvad vi har brug for at tale mere om.”

Teamet vil følge op på workshoppen på næste personalemøde og beslutte, hvordan de vil arbejde videre med emnerne samarbejde og psykologisk tryghed.