Spørgsmål og svar

Her samler vi løbende spørgsmål og svar til ansøgninger og afvikling af Danmarks Mentale Sundhedsdag.

Vi samler og deler spørgsmål og svar her på siden. 

Hvis I ikke herunder får svar på jeres spørgsmål, så skriv endelig til os på info@danmarksmentalesundhedsdag.dk

 

 • Hvad er Danmarks Mentale Sundhedsdag?

  Danmarks Mentale Sundhedsdag handler om at sætte fokus på mental sundhed ved at tale om emnet og lære mere om det.

  Danmarks Mentale Sundhedsdag foregår i uge 41 - i 2022 er det mandag den 10. oktober. Dagen er inspireret af WHO's World Mental Health Day. 

  Velliv Foreningen fremmer mental sundhed i arbejdslivet og er gået sammen med en række partnere om at fremhæve Danmarks Mentale Sundhedsdag. Det sker ved at alle danske arbejdspladser kan søge om støtte på op til 10.000 kr. til et event om mental sundhed. 

 • Hvad er et event om mental sundhed i arbejdslivet?

  Et event om mental sundhed i arbejdslivet er en aktivitet, der handler om at tale om og lære om mental sundhed. 

  Det kan i princippet være, hvilken som helst aktivitet, så længe indholdet handler om mental sundhed. 

  Velliv Foreningen støtter, at alle landets arbejdspladser kan søge om støtte til at afvikle et event om mental sundhed i arbejdslivet på Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 2022. Alle arbejdspladser kan søge om op til 10.000 kr. til et event. De bedste idéer får støtte. 

  Vi har samlet nogle beskrivelser, kontakter og inspirationsmateriale, som kan hjælpe arbejdspladser med at afvikle et event, men det er meget velkomment, at hver ansøger finder på sit eget event. 

 • Hvad er Velliv Foreningen?

  Velliv Foreningen arbejder almennyttigt for at fremme mental sundhed i arbejdslivet. 

  I forbindelse med "Danmarks Mentale Sundhedsdag" kan alle arbejdspladser søge om støtte til et event om mental sundhed. I Velliv Foreningens daglige virke er der dog særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder i den private sektor.

  Velliv Foreningen har uddelt støtte siden sommeren 2018 og har siden støttet store og små projekter på arbejdspladser, i lokallivet over hele landet og på videns- og formidlingsområdet. 

  Velliv Foreningen er samtidig medlemsforening for de 370.000 kunder i pensionsselskabet Velliv og foreningen er også ejer af pensionsselskabet Velliv. 

 • Hvem kan søge om støtte til et event om mental sundhed i arbejdslivet?

  Alle arbejdspladser kan søge. Det gælder altså arbejdspladser i det private og offentlige, små og store - og også forskellige afdelinger og filialer i store virksomheder eller kæder. 

   

 • Kan man søge om støtte, hvis man tidligere har fået en bevilling?

  Du kan godt søge om et støtte til et event - også selvom du deltog i Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019, 2020 eller 2021. 

 • Hvornår bliver pengene udbetalt?

  Hvis man som ansøger har fået bevilget støtte til et event om mental sundhed i arbejdslivet, får man udbetalt  beløbet, når eventet er afviklet og der er indsendt dokumentation for udgifterne.

 • Kan flere virksomheder søge sammen?

  Der kan kun være én ansøger på selve ansøgningen. Flere mikrovirksomheder kan dog godt gå sammen om et event, så der kommer flere deltagere. Der kan dog ikke af den grund søges om mere end op til 10.000 kr. til afvikling af eventet. 

  Erhvervsnetværk eller lignende, der vil lave et arrangement for eksempelvis flere erhvervsledere, kan ikke modtage støtte. Men de kan godt søge støtte til en aktivitet for deres egne medarbejdere. 

 • Hvordan vælges de ansøgninger, der får støtte?

  Der nedsættes et uddelingsudvalg bestående af Velliv Foreningen, Velliv Foreningens uddelingsudvalg, repræsentanter for de deltagende partnere og særlige eksperter på området. 

  Ansøgningerne udvælges på baggrund af det beskrevne indhold og forventet effekt på ansøgernes arbejdspladser. Samtidig vil der være fokus på at støtte mange forskellige brancher. 

 • Hvornår er der ansøgningsfrist?

  Der er ansøgningsfrist d. 3. juni 2022. 

 • Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

  Ansøgerne får besked om bevilling eller afslag pr. mail inden 1. juli 2022.

 • Hvad hvis 10. oktober passer dårligt til et event på arbejdspladsen?

  Der kan både søges og opnås bevilling til et event om mental sundhed i arbejdslivet på andre dage i uge 41 (helt præcist fra den 8.-16. oktober 2022). 

  Det vil give størst gennemslagskraft og skabe mest opmærksomhed, hvis alle afvikler deres events netop på Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober. 

  Samtidig forstår vi godt, at det kan passe bedre på nogle arbejdspladser f.eks. den 11. oktober eller den 13. oktober. Det skal derfor ikke være en hindring for at deltage og opnå bevilling. 

 • Hvordan kommer jeg på kontaktlisten over folk, der kan hjælpe med et event?

  Vi samler virksomheder og enkeltaktører, der kan hjælpe arbejdspladserne med at arrangere et event om mental sundhed i arbejdslivet på vores udbydermodul.

  Ønsker du at komme på vores hjemmeside så udfyld denne formular og vi vil løbende lægge det ind på siden.

   

 • Hvem kan blive partnere i Danmarks Mentale Sundhedsdag?

  Alle, der vil gøre en særlig indsats for at sprede budskabet om, at arbejdspladser kan søge om støtte til et event om mental sundhed, kan komme i betragtning som partner. Det koster kun den tid og evt. særligt materiale en partner ønsker at bidrage med. Skriv til info@danmarksmentalesundhedsdag.dk for at høre mere. 

  Velliv Foreningen har arbejdet sammen med partnerne i Sammen om mental sundhed om at udvikle idéen om et særligt fokus på mental sundhed i arbejdslivet på Danmarks Mentale Sundhedsdag. 

  Blandt partnerne er en række organisationer i fagbevægelsen, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer og interesseorganisationer og virksomheder med interesse og virke inden for mental sundhed. 

 • Hvad er World Mental Health Day?

  Danmarks Mentale Sundhedsdag den 10. oktober 2022 er inspireret af WHO's World Mental Health Day. 

  I mange år har FN, WHO (World Health Organization) og WFMH (World Federation for Mental Health) brugt den 10. oktober som en mærkedag for mental sundhed. 

  Læs mere om World Mental Health Day på dette link

 • Må et event koste mere end 10.000 kr. at arrangere?

  Ja, det må det gerne. Men der kan højest søges om 10.000 kr. 

  Det er altså helt i orden at arrangere et event til f.eks. 25.000 kr., selv betale de 15.000 kr. og så søge om  10.000 kr. i støtte.

 • Må et event koste mindre end 10.000 kr. at arrangere?

  Ja, det må det gerne. 

   

 • Hvordan får jeg en kopi af min ansøgning?

  Når du har været igennem ansøgningen, bliver du oplyst om, at du skal huske at gemme en kopi af ansøgningen til dig selv. Men har du glemt at gemme ansøgningen, kan du kontakte os på info@danmarksmentalesundhedsdag.dk og så vil prøve at hjælpe dig med at finde din ansøgningstekst via ansøgningssystemet.  

 • Kan flere afdelinger på samme virksomhed søge?

  Ja. Forskellige afdelinger eller filialer kan godt søge om støtte til arrangementer. Ved flere end fem ansøgninger per CVR-nummer, forbeholder vi os dog retten til at reducere i antallet af ansøgninger - dette gælder dog ikke kommuner.  

 • Booking af konsulent

  Typisk laver folk en forhåndsaftale med en konsulent eller udbyder, som så kan bekræftes, når man ved om man har fået en bevilling.